Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stockholms län

Botkyrka (27)
Danderyd (20)
Ekerö (26)
Haninge (18)
Huddinge (54)
Järfälla (48)
Lidingö (22)
Nacka (48)
Norrtälje (22)
Nykvarn (7)
Nynäshamn (16)
Salem (3)
Sigtuna (36)
Sollentuna (38)
Solna (26)
Stockholm (606)
Sundbyberg (26)
Tyresö (12)
Täby (47)
Vallentuna (12)
Vaxholm (8)
Värmdö (20)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1191 st.

Utbyggnad av Mälarbanan mellan Tomteboda-Huvudsta
Projektet omfattar utbyggnad till 4 spår.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.

Nybyggnad av väg Tvärförbindelse Södertörn/väg 259
Tvärförbindelse Södertörn är en ny cirka 21 km lång vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum.

Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

Anläggande av ramper Åby-Årstalänken, Essingeleden E4/E20-Södra Länken
Projektet avser trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, nya ramper vid Årstalänken på sträckan avfarten från E4/E20 Essigeleden till väg75 Södra Länken.

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen

Om- och påbyggnad av kontorshus i centrala Sundbyberg
Påbyggnad med 4 nya våningar.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Mitt

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Nord

Trafiksystem, FSE904 Förbifart Stockholm
Avser utrustning och system för övervakning, trafikledning och trafikstyrning inklusive anpassning till befintligt vägnät.

Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien)

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

Upprustning av medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Entreprenörens arbete är indelat i två faser: i Fas 1 ingår projektering till färdig bygghandling, i Fas 2 genomförs ombyggnationen. Ombyggnad av vattenreningsanläggning och upprustning av bassäng i Forsgrenska badet ingår här. Invändig rivning.

Om- och påbyggnad av kontorslokaler på Norrmalm
Plan 5 tom 12. En takterrass kommer att anläggas för hyresgästerna.

Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården
Fd Naftalager. Ca 1265 platser.

Upprustning av stadsbibliotek i Vasastaden
I den tänkta upprustningen ska byggnaderna verksamhetsanpassas och moderniseras för dagens behov av ett modernt bibliotek. Syftet med projektet är att skapa en långsiktigt hållbar och välfungerande biblioteksbyggnad.

Ombyggnad av Thoraxavdelning på sjukhus i Solna
N-kvarteret. När man flyttat thoraxavdelningen till Nya Karolinska så byggs de gamla lokalerna om.

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.

Ombyggnad till internationell gästspelsscen i Hjorthagen

Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
14 våningar totalt varav våning 4-14 består av hotell. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.

Ombyggnad till kontor och polisstation i Rinkeby

Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning.

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 913853. Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Breddning av väg Danderyds kyrka-Arninge E18
Projektet avser utredning angående breddning av väg och anläggande av ett kollektivkörfält i norr- och södergående riktning, trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Ca 9 km lång sträcka.

Om och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Ombyggnaden gäller befintliga hus A och F. Tillbyggnaden förutsätter rivning av hus B, G och S, vilka ersätts av en ny byggnad i tre våningar mot skogen. Hus A byggs till med en ny byggnad i tre våningar fram till den planerade nya bollplanen. En ny köks- och matsalsbyggnad planeras som en fristående byggnad i två våningar. Miljöbyggnad silver.

Till- och ombyggnad av polisstation på Flemingsberg
Förslag på omfattning är mellan 33 000--45 000 BTA.

Utveckling av centrum i Tensta
Projektet avser att bygga till och på befintlig fastighet med bla kontorsvåning. Även bygga ihop affärshuset med parkeringshuset.

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar.

Upprustning av skola i Tullinge

Upprustning samt om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av Björkhaga skola. Den totala ytan ska bli ca 10600 kvm.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.

Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.

Underhåll vägbeläggning varm inom Stockholms län

Renovering av sportcentrum i Täby

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Danderyd

Basunderhåll av järnväg, Mälarbanan

Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Upprustning av skola, skolkök & matsal i Hökarängen

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 2 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering och nya hissar.

Påbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
Påbyggnad med 2-3 våningar. Totalt ca 400 lägenheter.

Renovering och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Tillbyggnad/påbyggnad med 30 lägenheter. Totalrenovering av 80 st befintliga lägenheter.

Ombyggnation av f.d vårdhem till bostäder, kontor mm i Råcksta
Utsedd entreprenör för tamburdörrsentreprenaden är EK Bygg & Skog i Örebro AB.

Tillbyggnad av seniorbostäder på Södermalm, Stockholm

Ombyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm, etapp 2

Ombyggnad av flerbostadshus, Stockholm

Påbyggnad av fastighet vid Tjärahovsplan

Om- och tillbyggnad av konsthall på Djurgården
Hus 03.

Ombyggnad av restaurang i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m.

Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Nyb kök och matsal samt renovering av befintliga skollokaler.

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Omfattar påbyggnad med 1 våning mot Norrmalmstorg och med 2 våningar mot Norrlandsgatan, samt en indragen takvåning. Totalt ökar ytan med 2000-3000 m2.

Ombyggnad till hotell i Kista
Ändring av kontorsbyggnad till hotell samt skyltar Comfort Hotel Kista.

Ombyggnad till flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka
Byggnaden består av en högdel och en lågdel.

Ombyggnad till livsmedelsbutik på Södermalm, Stockholm
Även Åsögatan 46.

Ombyggnad till lägenheter i Nynäshamn, etapp 1
Totalt ca 291 lägenheter för både detta projekt då det gäller ombyggnad till lägenheter, etapp 1 samt etapp 2 där det sker nybyggnad av lägenheter.

Ombyggnad av hotell i Kista
Ändrad användning från kontor till longstay hotell. Invändig rivning. Golvmaterial blir antingen textila mattor eller parkett.

Rotrenovering av flerbostadshus på Östermalm
4 nya lägenheter på vind.

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Nybyggnad av skidtunnel i Stockholm

Ombyggnad till hotell på Norrmalm
Avser ändrad användning av kontor till hotell.

Om- och nybyggnad av kontor, hotell, konferens mm i Kista
Avser ombyggnad av befintligt kontorshus men reception, konferens, café och gym.

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Om- och tillbyggnad av skola i Upplands Väsby

Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm

Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.

Ombyggnad och upprustning av kyrka i Stockholm
Tillgänglighetsanpassning, renovering av trappor och murar mm. Karlbergsvägen 5

Upprustning och vindsinredning av flerbostadshus på Södermalm
Källarvåning: Källarvåningen består av två skyddsrum som skall återställas till brukligt skick, däribland teknikutrymmen för fastigheten samt för hamburgerrestaurangen. Nya lägenhetsförråd och cykelförråd. Två stycken centraler för sopsugsanläggning till bostäder. Körbar ramp från Götgatan och förvaring för hamburgerrestaurangen. Bottenvåning: Bottenvåningen innefattar körbar ramp till källarplan, hamburgerrestaurang, ny tvättstuga, källsortering, soprum, barnvagnsförråd, lokal med entré från Götgatan, ny lägenhet samt passage mellan gathuset och gårdshuset. Gathuset: Plan 1 består av två nya lägenheter och utgång till innergården. Plan 2-6 innefattar befintliga lägenheter. På plan 7 byggs vinden om till en ny lägenheten samt ett nytt fläktrum. Gårdshuset: Plan 1 består av befintliga lägenheter samt utgång till innergården. Plan 2-4 innehåller befintliga lägenheter. På plan 5 byggs vinden om till två nya lägenheter samt ett fläktrum.

Vägmarkeringar i AB-län (längsgående)
Längsgående termoplastiska vägmarkeringar. I entreprenaden ingår även att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före vägmarkeringsarbetet. 3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Totalrenovering av simhall på Östermalm
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.

På-och tillbyggnad av kontorshus på Östermalm, Stockholm
Planerat projekt som avser påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad för kontorsytor.

Tillbyggn av kontorshus & påbyggnad m bostäder på Liljeholmen
Rivning av 3 våningar kontor. Påbyggnad med 3 våningar bostäder samt tillbyggnad 3 våningar kontor.

Påbyggnad av flerbostadshus på Östermalm
Rivning av befintligt tak.

Ombyggnad av kontorshus i Frösunda
Projektet omfattar hyresgästanpassning samt en generell uppgradering och anpassning av byggnaden.

Påbyggnad av kontorshus & nybyggnad av bostäder i Vasastaden, Stockholm
Projektet omfattar nybyggnad av bostadshus på den del som idag är lastgård och parkeringsyta samt att göra en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad med 2-3 indragna våningar.

Utförande av underhåll vägbeläggning värme inom område SE12 Östra Mellansverige
Underhållsbeläggningar samt anslutande mark och anläggningsarbeten så som dikning m.m. Olika delkontrakt.

Utförande av underhåll vägbeläggning tank inom Stockholm, Örebro mfl
Avser Stockholms län (AB), Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T).

Förnyelse av AC-station i Ekudden
Förnyelsen av befintlig station.

Renovering av flerbostadshus i Husby
Huvudanbud lämnas på Trondheim 2 med option på Trondheim 1.

Ombyggnad till gymnasieskola på Kungsholmen
Grönmärkt byggnad. 2200 elever

Renovering & ombyggnad av flerbostadshus i Husby
Ingår i Järvalyftet.

Ombyggnad till flerbostadshus på Södermalm

Ombyggnad av verkstad i Sickla, Nacka

Upprustning av idrottsplats i Vårberg, Skärholmen

Tillbyggnad av fastighet i Nacka

Tillbyggnad av skola mm i Hässelby

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 2

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 3

Finplaneringsarbeten i Bromma, Stockholm

Finplaneringsarbeten i Farsta, Stockholm

Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm

Grundförstärkning av konsthall på Djurgården

Ombyggnad till hotell och ev kontor i Sickla, Nacka
I den gamla tapetfabriken planeras för en tillbyggnad med 7000 kvadratmeter för hotell- och/ eller kontorsverksamheter.

Ombyggnad av järnvägsstation i Huddinge
Totalrenovering av Flemingsbergs station.

Utbyte av panna vid avfallsförbränningsanläggning i Högdalen
Ändrad omfattning! Projektet är framflyttat. Uppskattad byggstart 2017-2018. Ingen kostnadsuppgift.

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: