Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stockholms län

Botkyrka (22)
Danderyd (14)
Ekerö (18)
Haninge (16)
Huddinge (49)
Järfälla (33)
Lidingö (11)
Nacka (36)
Norrtälje (25)
Nykvarn (5)
Nynäshamn (12)
Salem (5)
Sigtuna (39)
Sollentuna (27)
Solna (26)
Stockholm (588)
Sundbyberg (24)
Tyresö (11)
Täby (38)
Vallentuna (19)
Vaxholm (6)
Värmdö (20)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1115 st.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Sturebadet ingår i planerna. Projektet kommer att samordnas med tunnelbanan.

Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen

Renovering av förvaltningsbyggnader i Södra Klara på Norrmalm
Säkerhetsklassat projekt. Kvarteret i Södra Klara uppfördes ca: år 1895 – 1900 och har en BTA om ca 30 000 kvm. Detta projekt avser att modernisera klimatanläggning, byta ut byggnadens installationer, renovera ytskikt, öka tillgängligheten och åtgärda logistiska problem. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Mitt

Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien) Solskydd DE 467 (R3): Romabo Solskydd AB

Nytt driftområde på Arlanda Airport
Rivning av befintliga byggnader, markberedning ca 125 000 m2, nytt mediadistributionssystem, ombyggnad av byggnad 898 (fd SAS tekniska bas) till kontor, personalutrymmen, förråd, verkstäder ca 20 000 m2, nybyggnad av 13 byggnader och skärmtak för garage, förråd, kontor mm ca 26 000 m2.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Syd

Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning.

Modernisering av Globen, Stockholm

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.

Ombyggnad till flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Ca 3000 bostäder varav minst 1000 hyresrätter.

Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
14 våningar totalt varav våning 4-14 består av hotell. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.

Ombyggnad till kontor och polisstation i Rinkeby

Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning.

Tillbyggnad av tingsrätten i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE

Om- och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Ombyggnaden gäller befintliga hus A och F. Tillbyggnaden förutsätter rivning av hus B, G och S, vilka ersätts av en ny byggnad i tre våningar mot skogen. Hus A byggs till med en ny byggnad i tre våningar fram till den planerade nya bollplanen. En ny köks- och matsalsbyggnad planeras som en fristående byggnad i två våningar. Miljöbyggnad silver.

Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda
ca 700 smålägenheter

Om- till och nybyggnad av skola mm i Nälsta
Om-, till- och nybyggnationen är uppdelad i fyra stycken huvuddelar. Objektet avser: Nybyggnad, total bta ca 5230 m2, av idrottsbyggnad (Hus N) och skolbyggnad ,med klassrum och grupprum (Hus K). Skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Tillbyggnad, bta ca 1080 m2, skoladministrationslokaler samt lokaler för elevhälsa, glasgång som förbinder husen och utbyggd matsa(Hus F). Ombyggnad, bta ca 3280 m2, av kök samt befintlig skolbyggnad (Hus A-E). Total ombyggnad av skolgård. Behandlad tomtarea ca 17 700 m2.

Upprustning av skola i Tullinge

Underhåll vägbeläggning varm inom Stockholms län

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Danderyd

Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Ombyggnad av kontor i Kungsholmen
Avser totalrenovering av kontorshus på 12 000 kvm.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.

Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 2 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering och nya hissar.

Upprustning av skola, skolkök & matsal i Hökarängen

Påbyggnad av flerbostadshus och förskola på Årsta, Stockholm

Ombyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm, etapp 2

Ombyggnad av flerbostadshus, Stockholm

Ombyggnad av restaurang i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m.

Om- och tillbyggnad av konsthall på Djurgården
Hus 03.

Renovering och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Tillbyggnad/påbyggnad med 30 lägenheter. Totalrenovering av 80 st befintliga lägenheter.

Ombyggnation av f.d vårdhem till bostäder, kontor mm i Råcksta
Utsedd entreprenör för tamburdörrsentreprenaden är EK Bygg & Skog i Örebro AB.

Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Nyb kök och matsal samt renovering av befintliga skollokaler.

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Ombyggnad till hotell i Kista
Ändring av kontorsbyggnad till hotell samt skyltar Comfort Hotel Kista.

Utveckling av Skeppsbron i Gamla stan, Stockholm

Tillbyggnad av uppställningshall i Högdalen
Tillbyggnad av underhållsverkstad uh1 inom spårområde Högdalen. I projektet ingår även hjulsvarv och en verkstadsdel.

Renovering av Ross Tensta Gymnasium i Spånga
Tillgänglighet och verksamhetsanpassningar.

Ombyggnad av hotell i Kista
Ändrad användning från kontor till longstay hotell. Invändig rivning. Golvmaterial blir antingen textila mattor eller parkett.

Rotrenovering av flerbostadshus på Östermalm
4 nya lägenheter på vind. Fastigheten är märkt som byggnadsminne.

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Ombyggnad till hotell på Norrmalm
Avser ändrad användning av kontor till hotell.

Påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
BoA ca 1400 kvm.

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Ombyggnad till äldreboende i Haninge
Projektet har blivit uppdelat i fyra delar.

Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår alla hotellrummen.

Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår restaurangen, köket och lobbyn.

Upprustning och vindsinredning av flerbostadshus på Södermalm
Källarvåning: Källarvåningen består av två skyddsrum som skall återställas till brukligt skick, däribland teknikutrymmen för fastigheten samt för hamburgerrestaurangen. Nya lägenhetsförråd och cykelförråd. Två stycken centraler för sopsugsanläggning till bostäder. Körbar ramp från Götgatan och förvaring för hamburgerrestaurangen. Bottenvåning: Bottenvåningen innefattar körbar ramp till källarplan, hamburgerrestaurang, ny tvättstuga, källsortering, soprum, barnvagnsförråd, lokal med entré från Götgatan, ny lägenhet samt passage mellan gathuset och gårdshuset. Gathuset: Plan 1 består av två nya lägenheter och utgång till innergården. Plan 2-6 innefattar befintliga lägenheter. På plan 7 byggs vinden om till en ny lägenheten samt ett nytt fläktrum. Gårdshuset: Plan 1 består av befintliga lägenheter samt utgång till innergården. Plan 2-4 innehåller befintliga lägenheter. På plan 5 byggs vinden om till två nya lägenheter samt ett fläktrum.

Vägmarkeringar i AB-län (längsgående)
Längsgående termoplastiska vägmarkeringar. I entreprenaden ingår även att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före vägmarkeringsarbetet. 3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Förnyelse av AC-station i Ekudden
Förnyelsen av befintlig station.

Ombyggnad till gymnasieskola på Kungsholmen
Grönmärkt byggnad. 2200 elever

Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad.

Utförande av underhåll vägbeläggning tank inom Stockholm, Örebro mfl
Avser Stockholms län (AB), Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T).

Ombyggnad för arkiv i bergrum på Liljeholmskajen

Ombyggnad till flerbostadshus på Södermalm

Förberedande åtgärder befintliga byggnader för Projekt Mälarbanan

Ombyggnad av kontorshus i Frösunda
Projektet omfattar hyresgästanpassning samt en generell uppgradering och anpassning av byggnaden.

På-och tillbyggnad av kontorshus på Östermalm, Stockholm
Planerat projekt som avser påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad för kontorsytor.

Utförande av underhåll vägbeläggning värme inom område SE12 Östra Mellansverige
Underhållsbeläggningar samt anslutande mark och anläggningsarbeten så som dikning m.m. Olika delkontrakt.

Finplaneringsarbeten i Farsta, Stockholm

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 2

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 3

Ombyggnad av järnvägsstation i Huddinge
Totalrenovering av Flemingsbergs station.

Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.

Ombyggnad till mindre köpcentra i centrala Kvarnholmen

Till- & ombyggnad av studentlgh mm på Ladugårdsgärdet

Tillbyggnad av hotell i Kista, Stockholm
Ca 150 rum.

Nyläggning & renovering av spillvattenledning, Östbergatunneln
Entreprenaden avser renovering och utbyggnad av befintliga ledningar i Östbergatunneln. Spill- och dagvatten från söderort. Spillvattenledningen som är inhängd i dagvattentunneln har en total längd på ca 3500 m. För att utöka kapaciteten på spillvattensystemet ska en ny spillvatttenledning förläggas parallellt med den befintliga och anslutas till denna.

Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.

Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.

Upprustning av väg samt gc-väg i Boo
Vikingshillsvägen: Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbeten. Ombyggnad av huvudväg samt ny gång- och cykelbana ca 2,1 km. 6 st busshållplatser varav en timglas. Nyanläggning av tryckspillvatten-, vatten- och dagvattenledningar. Servisavsättningar till fastigheter. Kanalisation och flyttning av el- och telekablar, markarbeten för nya el- och telekablar. Ny belysning längs delar av sträckan. Arbeten med markförstärkningar. Utlopp Karbosjön: Entreprenaden omfattar ombyggnad/justering av utloppsdike från Karbosjön ner till utloppet i Saltsjön, knappt 700 m. Byggande av ett skibord för reglering av Karbosjön. Omläggning av trummor till viss del längs sträckan. Sågsjövägen: Nyförläggning av VA-ledningar samt nya sedimenteringsmagasin.

Totalupprustning av flerbostadshus på Södermalm
Ändrad användning från lokal till bostäder, nya balkonger och uteplatser.

Förnyelse av område i Rinkeby, Stockholm
Projektet består i huvudsak av följande moment: - Infrastruktur - Anläggning av gata - Gatu-och parkbyggnad - Ledningar - VA - Vägar - GC-vägar - Sprängning - Rivning samt

Ombyggnad av hus B2 och B4 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Ombyggnad av Interim-IVA, Förlossning, PrePost samt personalutrymme. Total bruttoarea ca 6000 kvm.

Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind

Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås
Entreprenaden omfattar rivning, stambyte, utbyte av fönster, energisparåtgärder samt ytskiktsrenovering inom fastigheterna trappan 5, 6 och 7. Objektet är beläget på Härbrevägen 13, 15, 17, 19, 23, 25 samt 27-43. Totalt berörs 203 lägenheter och allmänna utrymmen av ombyggnationen. Entreprenaden indelas i följande fyra huvuddelar: Huvuddel 1, trapphus 13, totalt 52 st lgh Huvuddel 2, trapphus 15-17, totalt 44 st lgh Huvuddel 3, trapphus 19-25, totalt 53 st lgh.

Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje

Ombyggnad av flerbostadshus på Södermalm
1700-tals hus.

Tillbyggnad av idrottshall i Långbro

Påbyggnad av flerbostadshus i Kristineberg

Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.

Ombyggnad av herrgård och park i Hågelby
Man ska renovera Hågelby herrgård samt rusta upp Hågelbyparken. Blir ej några takarbeten.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen
Ombyggnad av 30 st lägenheter till 21 st samt tillbyggnad av 20 st lägenheter. Nybyggnad av miljöstuga.

Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.

Ombyggnad för gymnasieskola på Kungsholmen
Plan 3 och 4 i hus K. Lokalerna anpassas för 6st labbsalar med tillhörande preprum, lärararbetsplatser och toaletter. Övriga ytor anpassas för klassrum, grupprum samt mediatek. Samtliga klassrum och labbsalar dimensioneras för 32 elever samt 2 personal.

Ombyggnad av kontor på Norrmalm
Renovering av kontorslokaler, ny planlösning, nya installationer, håltagning i bjälklag för ny trappa. Invändig rivning.

Tillbyggnad av hotell i Midsommarkransen
Tillbyggnad/påbyggnad av hotell med en våning samt loft.

Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1035362.

Förnyelse av fördelningsstation i Akalla, Stockholm
Stationen skall byggas om och all elutrustning, 11 kV- och 33 kV-ställverk med tillhörande kontrollanläggning, skall bytas ut. Avser renovering av stationsbyggnaden samt markarbeten och sanering. Demontage och omhändertagande/skrotning av ersatt utrustning, även utrustning som inte längre behövs, Ny, självbärande, övervåning med ställverksrum över befintligt ställverksrum, Leverans och installation av nytt 33 kV ställverk i ny övervåning, Leverans och installation av nytt 11 kV ställverk, Leverans och installation av nya kontrollanläggningar, Leverans och installation av nya hjälpkraftsanläggningar, Befintliga utgående och inkommande högspänningskablar skall skarvas och förläggas om till nya ställverk, Provning av samtliga ingående delar, Leverans och Förläggning av optofiber.

Ombyggnad av va-ledning och gata i Brevik, etapp 10
Utbyggnad av gata och valedningar för att fritidsbebyggelse ska bli till permanentboende.

Ombyggnad av Trafikplats Måby
Avser ombyggnad av trafikplatsen med nya av- och påfarter.

Ny lösning för cykeltrafik i Bällsta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: