Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Trosa

Upprustning av skolgård samt trafiksäkerhetsåtgärder i Vagnhärad.
Entreprenaden omfattar två delar. Del A är renovering av skolgården på Hedeby och Fornbyskolan och del B är trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumvägen samt parkering längs med väg och en utbyggnad av befintlig parkeringsyta samt en nybyggnation. Arbeten så som gata, mark, el och belysningsarbeten ingår i entreprenaden.

Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.

Ny entré samt ytskiktsrenovering av förskola i Trosa
Bygglov tillbyggnad förskola.

Renovering av fritidshus, nybyggnad av garage mm i Vagnhärad
Projektet avser projektering och utförande av renovering och tillbyggnad av fritidshus inklusive markarbeten på tomt och ny väg samt nybyggnad garage/förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov samt rivningslov.

Renovering av vattentorn i Vagnhärad

Ombyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Vagnhärad

Ombyggnad av tvättinrättning i Trosa
Bygglov ombyggnad tvättstuga.

Upprustning av lekparker i Trosa kommun
Avser utveckling av två befintliga lekparker, Spindelparken och Safirenparken i Trosa. En grov tidplan är färdiga handlingar i mars 2017 för att sedan upphandla entreprenör och produktion för Safirenparken med start under våren 2017. Spindelparken är produktion vår 2018.

Tillgänglighetsanpassning av torg i Vagnhärad
Breddning av torgytan mellan parkeringsplatserna från nuvarande 4,8 meter till 7,0 meter. Detta möjliggörs genom att flytta västra sidans trädplantering och belysning till nuvarande parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: