Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Strängnäs

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Tillbyggnad av höglager i Strängnäs
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Exploatering för industri i Strängnäs etapp 2

Ombyggnad till lägenheter i Strängnäs
4 lgh + 1 lokal.

Nybyggnad av fibernät i Selaön, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 365 st fastigheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.

Restaurering av våtmark vid avloppsreningsverk i Strängnäs
Omfattar borttag av sediment från tre stycken våtmarksdammar, hantering samt avyttring av det upptagna sedimentet.

Rivning av förskola i Strängnäs
Totalentreprenadåtagande enligt denna förfrågan avser att på fastigheten Bergman 13, i Strängnäs Kommun, genomföra rivningsarbeten av samtliga byggnader, inkl skärmtak och dess installationer, inklusive borttrasport och omhändertagande av rivningsmassor samt återställande av berörda markområden till avjämnade ytor. Lekutrustning ska rivas inkl. fundament. Och befintligt underlag ska jämnas till.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Stambyte och nytt kall/varmvatten i båda plan, rivning av enklare väggar, byte av ytskikt och tätskikt.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strängnäs
ombyggnad livsmedelsbutik, fasadändring ändrad porthöjd, nya huvar på taket och ventilationsgaller i fasad för nytt fläktrum.

Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Ombyggnad till kontor inom industribyggnad, renovering av ytskikt, installation av ventilation och brandskydd.

Ombyggnad av butik i Strängnäs
Ombyggnad/renovering av butikslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om utbyte av befintliga hissar skogvaktaren 3.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av kasern till bostäder eldsund 6:16.

Ombyggnad av samlingslokal i Strängnäs
Bygglov för ändring av användning av lokal motorn 3.

Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av två innerväggar samt ventilationsanpassning lärkan 1.

Ombyggnad av garage i Strängnäs
Ombyggnad från carport till garage.

Rivning av förråd i Strängnäs
Rivning av en gammal oisolerad byggnad med träväggar och plåttak.

Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivning bostadshus, bef stomme är dålig.

Tillbyggnad av kallförråd i Strängnäs
Tillbyggnad av kallförråd.

Tillbyggnad av kontor i Strängnäs
Tillbyggnad av kontor/personalrum genom en påbyggnad av bef gatukök.

Tillbyggnad av brygga i Strängnäs
Tillbyggnad med grindar på båtbryggorna.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Utökning av p-platser.

Ny skatepark i Strängnäs
Ändrad användning från parkering till anläggning av skatepark, utomhusmiljö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: