Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Strängnäs

Nybyggnad av fibernät i Selaön, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 365 st fastigheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Fogdö, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 320 st fastigheter i Fogdö, Strängnäs kommun.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strängnäs
ombyggnad livsmedelsbutik, fasadändring ändrad porthöjd, nya huvar på taket och ventilationsgaller i fasad för nytt fläktrum.
Restaurering av våtmark vid avloppsreningsverk i Strängnäs
Omfattar borttag av sediment från tre stycken våtmarksdammar, hantering samt avyttring av det upptagna sedimentet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om utbyte av befintliga hissar skogvaktaren 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av 31 lägenheter.
Ombyggnad av gymnastiksal i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från veterinärlokal till gymnastiklokal torulv 2.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning och ombyggnad av lokal till bostad kungsträdgården 25.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till bostad lilljan 6.
Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av två innerväggar samt ventilationsanpassning lärkan 1.
Ny skatepark i Strängnäs
Ändrad användning från parkering till anläggning av skatepark, utomhusmiljö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: