Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Strängnäs

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Strängnäs
Ombyggnad i bottenplan och i ett halvt våningsplan.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strängnäs
ombyggnad livsmedelsbutik, fasadändring ändrad porthöjd, nya huvar på taket och ventilationsgaller i fasad för nytt fläktrum.

Nybyggnad av fibernät i Selaön, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 365 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Fogdö, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 320 st fastigheter i Fogdö, Strängnäs kommun.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.

Restaurering av våtmark vid avloppsreningsverk i Strängnäs
Omfattar borttag av sediment från tre stycken våtmarksdammar, hantering samt avyttring av det upptagna sedimentet.

Rivning av förskola i Strängnäs
Totalentreprenadåtagande enligt denna förfrågan avser att på fastigheten Bergman 13, i Strängnäs Kommun, genomföra rivningsarbeten av samtliga byggnader, inkl skärmtak och dess installationer, inklusive borttrasport och omhändertagande av rivningsmassor samt återställande av berörda markområden till avjämnade ytor. Lekutrustning ska rivas inkl. fundament. Och befintligt underlag ska jämnas till.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om utbyte av befintliga hissar skogvaktaren 3.

Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Ombyggnad till kontor inom industribyggnad, renovering av ytskikt, installation av ventilation och brandskydd.

Ombyggnad av butik i Strängnäs
Ombyggnad/renovering av butikslokal.

Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av två innerväggar samt ventilationsanpassning lärkan 1.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Utökning av p-platser.

Rivning av förråd i Strängnäs
Rivning av en gammal oisolerad byggnad med träväggar och plåttak.

Tillbyggnad av kontor i Strängnäs
Tillbyggnad av kontor/personalrum genom en påbyggnad av bef gatukök.

Ny skatepark i Strängnäs
Ändrad användning från parkering till anläggning av skatepark, utomhusmiljö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: