Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Oxelösund

Muddring av hamn i Oxelösund

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.

Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Oxelösund-Flens övre

Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund

Renovering av dusch- och omklädningsrum på Breviksskolan

Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ändrad användning av föreningslokal till lägenheter i flerbostadshus.

Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.

Tillbyggnad av industrihus i Oxelösund
Tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av gasklocka i Oxelösund
Rivning av f.d gasklocka, By 1525 inom SSAB EMEAs industriområde.

Ombyggnad av vårdbostad i Oxelösund
Ändrad användning från restaurang till hem för vård eller boende.

Rivning av förråd i Oxelösund
Rivning av förrådsbyggnader.

Rivning av skorsten i Oxelösund
Rivning av stålskorsten.

Rivning av järnvägsstation i Oxelösund
Rivning av banvaktsstuga, stationsbyggnad, uthus och utedass.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: