Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.
Renovering av gator i Oxelösund
Avser renovering av Oxelösunds gatunät. EJ fastställt tidsplanering med vilka gator än.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund
Tillbyggnad av industri i Oxelösund
Rivning av bef nedlagt glasbruk och vattentorn By 1310 och 1302 samt nytt trapptorn på Koksverket.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Ombyggnad av korsning i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Uppförande av förskolemoduler i Oxelösund
Avser två förskoleavdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskoleavdelningar och personalutrymme ska dockas med befintlig förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ombyggnad av 10 st boenderum till 4 st lägenheter,.
Tillbyggnad av stugby i Oxelösund
Tillbyggnad av campingstugor.
Ombyggnad av galleria i Oxelösund
Utbyggnad av galleria.
Tillbyggnad av garage i Oxelösund
Tillbyggnad med front på garagelänga.
Tillbyggnad av lägenhet i Oxelösund
Ombyggnad av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Montering av dörr i källargång samt nybyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av torg i Oxelösund
Öka attraktiviteten på torget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: