Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nyköping

Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell. Ca 50 hotellrum.
Utbyggnad av flygplats i Nyköping
Nytt ILS-system inkl. ljus och frekvenssändare.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Tillbyggnad för kontor/vaktmästeri och grupprum.
Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.
Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hangar och uppförande av förråd.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av entre, byggnad för handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Nya lokaler för förskola i Nyköping
Husmoduler som ska byggas om till 3 avdelningar.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning, skärmtak.
Ombyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av sopstation till miljöstation.
Rivning av förråd i Nyköping
Anmälan för rivning av förfallen byggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål till byggnad för utbildning, tidsbegränsat.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus , inglasning av uterum.
Tillbyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation, tidsbegränsat.
Rivning av garage i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad och trapphus.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.
Inredning av vind till bostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av skolbaracker i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: