Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nyköping

Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell. Ca 50 hotellrum.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Nyköping
Tillbyggnad för trapphus med hiss.
Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Nya lokaler för förskola i Nyköping
Husmoduler som ska byggas om till 3 avdelningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av entre, byggnad för handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hangar och uppförande av förråd.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning, skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus , inglasning av uterum.
Ombyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av sopstation till miljöstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation, tidsbegränsat.
Rivning av garage i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad och trapphus.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.
Inredning av vind till bostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av skolbaracker i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: