Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Nyköping
Tillbyggnad för trapphus med hiss. Invändig rivning.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Tillbyggnad för kontor/vaktmästeri och grupprum.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning till kontor/verkstad.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov schaktning av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkering i Nyköping
Ansökan om marklov schaktning av parkeringsplats.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för omplacering av pvc hall (tält).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser inglasning av balkonger. Varje bostad får själv bekosta och handla upp entreprenör.
Rivning av verkstad i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för verkstad.
Inredning av vind till bostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av mindre byggnad i Nyköping
Omfattar rivning av befintlig mindre byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: