Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nyköping

Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Renovering av strandskoning vid Nyköpingsån

Ombyggnad av kontor och café i Nyköping

Ombyggnad av restaurang och bistro på Skavsta Flygplats

Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.

Ombyggnad av gymnasieskola i Nyköping, etapp 4
Hus C.

Renovering av galleria i Nyköping

Tillbyggnad av restaurang, kontor och butik i Stavsjö

Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".

Anpassning till museum & utställningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad till museeverksamhet.

Tillbyggnad av krematorium i Nyköping

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.

Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.

Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.

Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till kontor.

Ombyggnad till kontor och garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.

Nya lokaler för förskola i Nyköping
Husmoduler som ska byggas om till 3 avdelningar.

Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om installation av ventilation byggnad för kontor.

Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av byggnad för vård.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus , inglasning av uterum.

Tillbyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.

Rivning av fritidshus i Nyköping
Anmälan om rivning av fritidshus.

Ombyggnad av mark i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av serveringsyta.

Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för flytt av befintlig komplementbyggnad, danfo-toalett.

Rivning av förråd i Nyköping
Anmälan för rivning av förfallen byggnad.

Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål till byggnad för utbildning, tidsbegränsat.

Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.

Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.

Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av delar av byggnad för vård till förskola, tidsbegränsat.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation, tidsbegränsat.

Rivning av skolbaracker i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: