Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Katrineholm

Trimningsåtgärder på Västra stambanan mellan Katrineholm-Laxå

Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.

Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby
Slutbesiktning senast 2017-11-05.

Ombyggnad av trafikplats i Katrineholm

Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.

Tillbyggnad av bilverkstad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lackeringsanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande till-och ombyggnad samt ändrad användning av föreningshus till flerbostadshus.

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande ändrad användning från butik till restaurang samt skyltlov.

Reparation av båtbrygga vid Björkvik
Reparation stenkista.

Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.

Utbyggnad av matsal vid skola i Katrineholm

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Installation av hiss.

Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov under fem år för ändrad användning av kontorsbyggnad till skolverksamhet.

Tillbyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av fritidshus.

Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (från kontor till bostad).

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från videobutik till restaurang.

Rivning av badhus i Katrineholm
Ansökan om rivningslov (gamla badhuset).

Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av affärslokal/restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: