Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Tillbyggnad av tekniskt rum vid butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av befintliga lokaler till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för påbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad förråd. komplettering med rökdeckare från befintlig brandcentral.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ansökan om tillbyggnad av förråd (kallförråd).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: