Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Katrineholm

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby

Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm

Ombyggnad av toaletter/badrum i servicehus i Julita, etapp 3

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande till-och ombyggnad samt ändrad användning av föreningshus till flerbostadshus.

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande ändrad användning från butik till restaurang samt skyltlov.

Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.

Reparation av båtbrygga vid Björkvik
Reparation stenkista.

Renovering av dag- och spillvattenledningar i Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner
Avser renovering av: 180 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Alsjögatan i Katrineholm, 43 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Bieåsen/Kurortsvägen i Bie i Katrineholms kommun, 97 m spillvattenledning Ø 225 Btg/ Ø 200 PP, Bergsgatan i Katrineholm, 104 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Höjdgatan i Katrineholms kommun, 100 m spillvattenledning Ø 225 Btg/Ø 300 Btg Landsvägsgatan/Köpmangatan i Sköldinge i Katrineholms kommun, 338 m spillvattenledning Ø 300 Btg, Kv Rådmannen/Västgötagatan i Katrineholm, 78 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Kv Rådmannen/Västgötagatan i Katrineholm, 39 m spillvattenledning Ø 150 Btg, Östra Vingåkersvägen/Kvarngatan i Strångsjö i Katrineholms kommun, 101 m spillvattenledning Ø 300 Btg, Engelbrektsgatan i Vingåker, 14 m dagvattenledning Ø 600 Btg/PE, Norra Kungsgatan i Flen, 165 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Oppundavägen i Katrineholm samt 95 m dagvattenledning Ø 225 Btg, Oppundavägen i Katrineholm.

Tillb av trapphus och hiss på industrihus i Katrineholm

Ombyggnad av skolkök i Katrineholm

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.

Utbyggnad av matsal vid skola i Katrineholm

Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Anmälan om ändring på konstruktionen av byggnadens bärande delar i industrilokal.

Tillbyggnad av butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Installation av hiss.

Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av industri- eller lagerlokal.

Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av industrilokal.

Rivning av mast i Katrineholm
Rivningsanmälan för mast och teknikhus.

Rivning av skärmtak i Katrineholm
Rivningsanmälan väderskydd vid busshållplats, eriksbersgvägen ( talltullen).

Tillbyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av fritidshus.

Ombyggnad av markanläggning i Katrineholm
Ansökan om marklov, duveholm 1:5 samt duveholm 1:24.

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från videobutik till restaurang.

Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande inredande av ytterligare en bostad/lokal i flerbostadshus.

Rivning av badhus i Katrineholm

Rivning av industrihus i Katrineholm
Ansökan om rivningslov för del av industribyggnad (kontor).

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Ombyggnad för minskad gatubredd.

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.

Rivning av badhus i Katrineholm
Ansökan om rivningslov (gamla badhuset).

Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av affärslokal/restaurang.

Installation av automatbevattning i park i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: