Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gnesta

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Gnesta-Hallsberg

Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.

Tillbyggnad av kontor i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad.

Rivning av byggnad i Gnesta

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Gnesta

Ombyggnad/upprustning av reningsverk i Björnlunda

Rivning av telestation i Gnesta
Ansökan om rivningslov för telebod Kvarnen 1:1,Skenda 2:41.

Nybyggnad av hangarer i Gnesta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: