Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Flen

Ombyggnad av gata i Malmköping etapp 3
Avser ombyggnad av gator, GC-vägar, belysning och VA-ledningar. Befintlig marknivå för Landsvägsgatan kommer att sänkas mellan ca 10-50 cm. Befintliga ledningar kan komma att behöva anpassas till sänkningen.

Ombyggnad av skola i Flen
Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten inklusive installationsarbeten.

Ombyggnad av fastighet till ateljéer, bostäder och kontor
Ombyggnad av den gamla Tumstocksfabriken till lägenheter.

Ombyggnad av vinkelhuset vid Brukssskolan i Hälleforsnäs

Ombyggnad av nya serviser och huvudkablar till bruket i Hälleforsnäs
Framtidsbruket planerar att bygga in nya serviser och huvudkablar till lokaler på Bruket i Hälleforsnäs. I samband med dessa arbeten tillkommer rivningsarbeten och håltagningar mot utvändiga markschakt.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Flen
I Flens kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område runt Humledal med omnejd.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vadsbro, Flen
I Flens kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område runt Vadsbro med omnejd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: