Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eskilstuna

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Byte av vatten- och avloppsledningar i Eskilstuna

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna

Ombyggnad av Nygatan i Eskilstuna

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna

Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Ombyggnad av cykelväg i Eskilstuna

Ombyggnad av Torshällavägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser sträckan Rinmansgatan-Idunplan.

Upprustning av gata i Eskilstuna

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna

Ombyggnad av infart i Torshälla

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Ombyggnad av Rademachergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.

Etablering av skola i Eskilstuna

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eskilstuna

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Renovering av bro i Eskilstuna

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt ändring av hiss och ventilation.

Byggnation av fjärrvärme, el, belysning mm för bostadsområde, Eskilstuna, etapp 2

Rivning av byggnad i Eskilstuna

Ombyggnad av ventilation mm i Faktoriet i Eskilstuna
Ombyggnad av ventilationsanläggning inklusive mindre byggåtgärder.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.

Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.

Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Ändring av Va-anordning i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av cafeteria i Eskilstuna
Ändrad användning av lada till cafe och bageri samt installation av VA-anordning.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.

Upprustning av vandrarhem i Torshälla
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna kommun
Ändrad användning av flerbostadshus till kontorshus.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad

Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av skola.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och ändring av brandskydd, VA och ventilation samt rivning av 2 byggnader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i flerbostadshus, stambyte, Tumstocken 1, Taket 1, Tromben 1, 2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem och VA-anordning (stambyte) i flerbostadshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på affärshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på kontorshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av tak över uteplatser på flerbostadshus samt inglasning.

Tillbyggnad av djurpark i Eskilstuna
Tillbyggnad av flamingohus.

Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av församlingshem till tillfällig övernattning.

Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av garage till bostad samt utvändig ändring och installation av VA-anordning i enbostadshus.

Ombyggnad av förråd i Eskilstuna
Utvändig ändring av förråd samt ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändring av kontor till bostad i flerbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus och två förråd.

Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av mast samt telebod.

Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning av skärmtak och förrådsbyggnad.

Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning av skärmtak.

Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av telebod.

Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.

Rivning av återvinningsstation i Eskilstuna
Rivning av återvinningsstation.

Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus till skolverksamhet tom 2021-08-08.

Bärighetsutredning av vägsträckor Region Öst
Inventering, georadarmätning, fallviktsmätning, provtagning inkl analyser.

Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.

Byte av tak på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt Ändring av bärande konstruktion (byte av tak).

Ombyggnad av Gränsgatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: