Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i flerbostadshus, stambyte, Tumstocken 1, Taket 1, Tromben 1, 2.
Ombyggnad av kök och matsal vid gymnasium i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan för 2018-2022.
Utbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Eskilstuna
Tillbyggnad av servicehus LSS samt ändring av brandskydd och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Ombyggnad av Torshällavägen i Eskilstuna
Avser sträckan Rinmansgatan-Idunplan.
Utökning av biogas vid reningsverk i Ekeby
Projektet är skjutet på framtiden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
ROT-arbeten på förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022. ROT-arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.
Rivning av betongförråd mm i Södermanlands län
Avser rivning av 5st betongförråd, 6st skyddsvärn och några mindre objekt samt återställning av mark. Objektet är beläget inom Södermanlands län.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna kommun
Ändrad användning av flerbostadshus till kontorshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av förskola.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av skola samt installation av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i flerbostadshus Ärla-Åstorp 1:142, 1:143, 1:144 och Hövdingen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av hiss i flerbostadshus Färgaren 18, Stensborg Norra 1.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till kontor, samt ändring av ventilation och utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till bostäder samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källarlokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt hiss.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av del av kontorshus till hemtjänsten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och installation av VA och ventilation samt uppförande av stödmur.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Näshulta
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.
Tillbyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad med 3 tillkommande bostäder i enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändring av brandskydd i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av brandskydd.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.
Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av teknikbod.
Rivning av flerbostadshus i Eskilstuna
Rivning för 3 balkonger på flerbostadshus.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 2 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 3 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Rivning av carport i Eskilstuna
Rivning av carport/förrådslänga.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredande av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: