Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.
Ombyggnad av personbangård i Eskilstuna
Nya växlar, ballastrening/urgrävning, el och signalarbeten.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Ombyggnad till kontor i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till kontor, samt ändring av ventilation och utvändig ändring.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Eskilstuna
Tillbyggnad av servicehus LSS samt ändring av brandskydd och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Utökning av biogas vid reningsverk i Ekeby
Projektet är skjutet på framtiden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
ROT-arbeten på förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022. ROT-arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Rivning av betongförråd mm i Södermanlands län
Avser rivning av 5st betongförråd, 6st skyddsvärn och några mindre objekt samt återställning av mark. Objektet är beläget inom Södermanlands län.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Utvändig ändring o ändring av vind till tre bostäder i flerbostadshus, ändring av bärande konstruktion, brandskydd, ventilation samt VA.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av två industribyggnader.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt VA-anordning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i flerbostadshus Ärla-Åstorp 1:142, 1:143, 1:144 och Hövdingen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av förråd till sex bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av hiss i flerbostadshus Färgaren 18, Stensborg Norra 1.
Ombyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Ändring av HVB till LSS boende samt ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad och utvändig ändring av skola samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av verkstad i Eskilstuna
Ändring av kontor till verkstad samt ändring av planlösning och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av del av kontorshus till hemtjänsten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till bostäder samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av skola samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av studentlägenhet i Eskilstuna
Tillbyggnad av studentbostad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Näshulta
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och förråd samt uppförande av staket.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av läktare i Eskilstuna
Tillbyggnad av läktare på motorstadion.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad med 3 tillkommande bostäder i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källarlokal till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredande av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Inrättande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Eskilstuna
Rivning för 3 balkonger på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.
Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av teknikbod.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation 34T02.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation 55T50.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av ny transformatorstation 44T90.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av ny transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Byte av tak på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt Ändring av bärande konstruktion (byte av tak).
Reaparation av gästbrygga i Sundbyholm, Eskilstuna
Objektet avser reparation av gästbrygga (brygga 1000) vid Sundbyholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: