Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eskilstuna

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta.

Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna

Nybyggnad av logistiklager i Eskilstuna

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Tillbyggnad av äldreboende i Eskilstuna

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Renovering av kaj i Eskilstuna

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Ombyggnad av cykelväg i Eskilstuna

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus. Oklart antal bostäder.

Förstärkning av bro i Eskilstuna

Ombyggnad av Gredbyvägen i Eskilstuna

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna

Ombyggnad av Rademachergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Ombyggnad av kanal i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Etablering av skola i Eskilstuna

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eskilstuna

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av förråd till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt ändring av hiss och ventilation.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.

Ombyggnad av kök Sågarsvedet

Ombyggnad av infart i Torshälla

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av ventilation mm i Faktoriet i Eskilstuna
Ombyggnad av ventilationsanläggning inklusive mindre byggåtgärder.

Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Ändring av Va-anordning i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till förskola.

Ombyggnad av radhus i Eskilstuna
Ändrad användning av radhus.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad industribyggnad.

Upprustning av vandrarhem i Torshälla
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.

Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av skola.

Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.

Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av kontorshus.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna kommun
Ändrad användning av flerbostadshus till kontorshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem och VA-anordning (stambyte) i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem samt VA-anordning (stambyte) i flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i skola.

Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av mast samt telebod.

Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning av skärmtak och förrådsbyggnad.

Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning av skärmtak.

Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av telebod.

Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.

Rivning av återvinningsstation i Eskilstuna
Rivning av återvinningsstation.

Inredning av vind till lägenheter i Eskilstuna

Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på affärshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på kontorshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av tak över uteplatser på flerbostadshus samt inglasning.

Tillbyggnad av djurpark i Eskilstuna
Tillbyggnad av flamingohus.

Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus och två förråd.

Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.

Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.

Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus till skolverksamhet tom 2021-08-08.

Ombyggnad av förråd i Eskilstuna
Utvändig ändring av förråd samt ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av enbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av brandskydd i kontorshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändring av kontor till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av församlingshem till tillfällig övernattning.

Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av garage till bostad samt utvändig ändring och installation av VA-anordning i enbostadshus.

Ombyggnad av Gränsgatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Höjning av skidbacke i Eskilstuna
Marklov för höjning av skidbacke.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: