Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eskilstuna

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundbyholm
Tillbyggnad lobby, kök och restaurang samt logirum. Minst 1000 kvm ska byggas till.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Ombyggnad till 4 hotellägenheter samt ombyggnad av moduler till parstugor med totalt 20 lgh.
Ombyggnad av väg 53 södra infarten vid Eskilstuna
Avser sträckan mellan korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen till Stenkvistarondellen.
Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden. . I entreprenaden ingår byggnation av ny parkering, grönytor, stödmur, stängsel och uppställningsplats för komprimatorer samt en gc-bana. Området ligger i närheten av Munktellstaden i Eskilstuna, vilket bidrar till en speciell karaktär på ytorna, asfalt, sten, betong och cortenstål.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.
Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av garage och kontor samt 3 förråd och skärmtak.
Rivning av bilverkstad i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt nybyggnad av 2 förråd.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av bostäder och butiker på affärshus.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och installation av VA och ventilation samt uppförande av stödmur.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i del av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt tillbyggnad av takkupor och utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och VA.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning till gym samt ändring av planlösning och brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av grupphus i Eskilstuna
Ändring av 10 enbostadshus samt ändring bärande konstruktion (takkupa).
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA-anordning i affärshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till HVB boende.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt Va-anordning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt VA-anordning i kontorshus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av VA och ventilation samt brandskydd i skola.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i del av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus och ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Utvändig ändring av skola samt ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Ombyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Utvändig ändring samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA på bensinanläggning.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av tak över uteservering.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av takad uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad med uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang Tidsbegränsat lov tom 2018-03-31.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang tidsbegränsat och periodiserat lov 1 april till 30 september tom 2022-09-30.
Tillbyggnad av fritidshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av fritidshus och utvändig ändring samt installation av va-anordning.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt ändring av brandskydd.
Rivning av klockstapel i Eskilstuna
Rivning av klockstapel.
Rivning av kolonistuga i Eskilstuna
Rivning av kolonistuga Hus nr 20.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten i flerbostadshus.
Rivning av återvinningsstation i Eskilstuna
Rivning av återvinningsstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av 2 st transformatorstationer Torshälla-Sövsta 1:36, Torlunda 1:176.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus lgh 2001, 1901.
Bärighetsutredning av vägsträckor Region Öst
Inventering, georadarmätning, fallviktsmätning, provtagning inkl analyser.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: