Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eskilstuna

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Ombyggnad till 4 hotellägenheter samt ombyggnad av moduler till parstugor med totalt 20 lgh.
Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden. . I entreprenaden ingår byggnation av ny parkering, grönytor, stödmur, stängsel och uppställningsplats för komprimatorer samt en gc-bana. Området ligger i närheten av Munktellstaden i Eskilstuna, vilket bidrar till en speciell karaktär på ytorna, asfalt, sten, betong och cortenstål.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Rivning av betongförråd mm i Södermanlands län
Avser rivning av 5st betongförråd, 6st skyddsvärn och några mindre objekt samt återställning av mark. Objektet är beläget inom Södermanlands län.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av bostäder och butiker på affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och installation av VA och ventilation samt uppförande av stödmur.
Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av garage och kontor samt 3 förråd och skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus och ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Utvändig ändring av skola samt ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Tillbyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och VA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i del av flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till HVB boende.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt Va-anordning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt VA-anordning i kontorshus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av VA och ventilation samt brandskydd i skola.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i del av affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Ändring av brandskydd i industribyggnad.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang tidsbegränsat och periodiserat lov 1 april till 30 september tom 2022-09-30.
Rivning av klockstapel i Eskilstuna
Rivning av klockstapel.
Rivning av kolonistuga i Eskilstuna
Rivning av kolonistuga Hus nr 20.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus lgh 2001, 1901.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 2 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av 2 st transformatorstationer Torshälla-Sövsta 1:36, Torlunda 1:176.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av 3 förrådsbyggnader för cisterner till tankplats.
Rivning av carport i Eskilstuna
Rivning av carport/förrådslänga.
Bärighetsutredning av vägsträckor Region Öst
Inventering, georadarmätning, fallviktsmätning, provtagning inkl analyser.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: