Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eskilstuna

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Byte av vatten- och avloppsledningar i Eskilstuna

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.

Uppgradering/modernisering av yttre bränslesystem vid kraftvärmeverk i Eskilstuna
Anläggningen som ska uppgraderas och moderniseras byggdes 1986 för bränslehantering och transport till en biobränsleeldad CFB-panna om 57 MW. Anläggningen har byggts om och justerats ett antal gånger under de 30 år som den har varit i drift för att passa det biobränsle som eldas i befintliga pannor för hetvatten och ångproduktion.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna

Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden. . I entreprenaden ingår byggnation av ny parkering, grönytor, stödmur, stängsel och uppställningsplats för komprimatorer samt en gc-bana. Området ligger i närheten av Munktellstaden i Eskilstuna, vilket bidrar till en speciell karaktär på ytorna, asfalt, sten, betong och cortenstål.

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.

Ombyggnad av ventilation mm i Faktoriet i Eskilstuna
Ombyggnad av ventilationsanläggning inklusive mindre byggåtgärder.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.

Etablering av skola i Eskilstuna

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt ändring av hiss och ventilation.

Tillbyggnad av snickeriverkstad i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av byggnad i Eskilstuna

Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt tillbyggnad av takkupor och utvändig ändring.

Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning till gym samt ändring av planlösning och brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion samt ändring av VA-anordning i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i flerbostadshus, stambyte, Tumstocken 1, Taket 1, Tromben 1, 2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem och VA-anordning (stambyte) i flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA och installation av eldstad.

Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Ändrad användning av hotell samt utvändig ändring, Nybyggnad av 20 campingstugor Vilsta 1:9.

Ombyggnad av cafeteria i Eskilstuna
Ändrad användning av lada till cafe och bageri samt installation av VA-anordning.

Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna kommun
Ändrad användning av flerbostadshus till kontorshus.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt nybyggnad av 2 förråd.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och ändring av brandskydd, VA och ventilation samt rivning av 2 byggnader.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Installation av ventilationssystem i områdeskontor.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad

Rivning av bilverkstad i Eskilstuna
Rivning av industibyggnad.

Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av mast samt telebod.

Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning av skärmtak och förrådsbyggnad.

Rivning av skärmtak i Eskilstuna
Rivning av skärmtak.

Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av telebod.

Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.

Rivning av återvinningsstation i Eskilstuna
Rivning av återvinningsstation.

Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus till skolverksamhet tom 2021-08-08.

Tillbyggnad av fritidshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av fritidshus och utvändig ändring samt installation av va-anordning.

Tillbyggnad av djurpark i Eskilstuna
Tillbyggnad av flamingohus.

Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av församlingshem till tillfällig övernattning.

Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av garage till bostad samt utvändig ändring och installation av VA-anordning i enbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av tak över uteplatser på flerbostadshus samt inglasning.

Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av takad uteservering på restaurang.

Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad med uteservering på restaurang.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändring av kontor till bostad i flerbostadshus.

Bärighetsutredning av vägsträckor Region Öst
Inventering, georadarmätning, fallviktsmätning, provtagning inkl analyser.

Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: