Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Södermanlands län

Eskilstuna (80)
Flen (6)
Gnesta (6)
Nyköping (39)
Oxelösund (12)
Trosa (10)
Vingåker (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna

Basunderhåll järnvägsanläggning Södra Stambanan mellan Katrineholm-Mjölby

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs

Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna

Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av affärshus i Skiftinge

Nybyggnad av logistiklager i Eskilstuna

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Tillbyggnad av äldreboende i Eskilstuna

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Ombyggnad av kultur- och föreningshus i Nyköping

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund

Växelbyte vid plattform och kabelseparering av kraftkablar i Flen

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna

Renovering av kaj i Eskilstuna

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2

Tillbyggnad av skola i Torshälla

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Ombyggnad av lager och kontor i Nyköping, etapp 2

Ombyggnad av gata i Malmköping etapp 3

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby

Ombyggnad av skola i Flen

Ombyggnad av lager och kontor i Nyköping, etapp 1

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Strängnäs

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna

Ombyggnad av centrumplan i Gnesta

Renovering av strandskoning vid Nyköpingsån

Uppgradering/modernisering av yttre bränslesystem vid kraftvärmeverk i Eskilstuna

Tillbyggnad av förskola i Katrineholm

Ombyggnad av kök på Breviksskolan i Oxelösund

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Eskilstuna

Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta

Exploatering för industri i Strängnäs etapp 3

Ombyggnad av kontor och café i Nyköping

Renovering av bostadshus i Nävekvarn

Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm

Ombyggnad av restaurang och bistro på Skavsta Flygplats

Renovering av galleria i Nyköping

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna

Upprustning av skolgård samt trafiksäkerhetsåtgärder i Vagnhärad.

Tillbyggnad av restaurang, kontor och butik i Stavsjö

Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping

Exploatering för industri i Strängnäs etapp 2

Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Ombyggnad av cykelväg i Eskilstuna

Ombyggnad av skola i Nyköping

Förstärkning av bro i Eskilstuna

Ny entré samt ytskiktsrenovering av förskola i Trosa

Ombyggnad av Sveaparken i Katrineholm

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna

Anpassning till museum & utställningslokal i Nyköping

Ombyggnad av Rademachergatan i Eskilstuna

Ombyggnad till cirkulationsplats i Katrineholm

Tillbyggnad av krematorium i Nyköping

Ombyggnad av kök på Stenviks förskola i Oxelösund

Ombyggnad av toaletter/badrum i servicehus i Julita, etapp 3

Ombyggnad av teatrar i Katrineholm

Ombyggnad av nya serviser och huvudkablar till bruket i Hälleforsnäs

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eskilstuna

Renovering av VA-ledningar i Oxelösund

Ombyggnad av kanal i Eskilstuna

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping

Etablering av skola i Eskilstuna

Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Gnesta

Utbyte av hiss i flerbostadshus i Eskilstuna

Ombyggnad av gata i Eskilstuna

Ombyggnad/upprustning av reningsverk i Björnlunda

Ombyggnad till cafeteria i Eskilstuna

Ombyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Vagnhärad

Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna

Renovering av vattentorn i Vagnhärad

Renovering av dag- och spillvattenledningar i Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner

Rivning av förskola i Strängnäs

Termoplastiska vägmarkeringar i Södermanlands län

Tillb av trapphus och hiss på industrihus i Katrineholm

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna

Ombyggnad av kök Sågarsvedet

Ombyggnad av infart i Torshälla

Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa

Ombyggnad av av vaktlokal i Eskilstuna

Ombyggnad av butik i Eskilstuna

Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping

Upprustning av lekparker i Trosa kommun

Tillbyggnad av skola i Katrineholm

Ombyggnad av hotell i Nyköping

Ombyggnad av gata i Katrineholm

Rivning av skolbyggnad i Flen

Ombyggnad av ventilation mm i Faktoriet i Eskilstuna

Ombyggnad av skolkök i Katrineholm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: