Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (82)
Flen (5)
Gnesta (9)
Nyköping (33)
Oxelösund (19)
Trosa (8)
Vingåker (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 194 st.

Utbyggnad till dubbelspår i Nyköping
Ca 19 km, markarbeten, bro och BEST.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Ombyggnad av väg 57 mellan E4-Gnesta
Upprustningen syftar till förbättringar av framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet samt miljö. Sträckan är totalt ca 18 km. Förbättring av gc-vägar i tätorterna.
Ombyggnad av väg Infart västra Trosa
Förbättrad vägförbindelse mellan området kring väg 782/Västerljungsvägen och väg 218/Ådavägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kontorshus till bostadshus innehållande 31 lägenheter.
Växelbyte vid plattform och kabelseparering av kraftkablar i Flen
Byte av spårväxlarna 131a, 131b, 133a och 133b samt flyttning av två befintliga växlar 134a och 134b samt ombyggnad av plattformar för spår 1 och 4. I uppdraget ingår även kabelseparering till ca 10 stycken signalskåp.
Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.
Tillbyggnad av äldreboende i Flen
60 enheter. Byggs ut i etapper tom 2030.
Ombyggnad av personbangård i Eskilstuna
Nya växlar, ballastrening/urgrävning, el och signalarbeten.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Rotrenovering av lägenheter i Vingåker
Objektet avser rotombyggnad av 45 st. lägenheter samt två uthyrningsrum med wc i 3 huskroppar. Kompletterande byggåtgärder i ”färdigställd referenslägenhet” samt med optioner att utföra fönsterbyte i källare, byte lägenhetsdörrar, byte entrépartier och isolering av vindar.
Ombyggnad till kontor i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till kontor, samt ändring av ventilation och utvändig ändring.
Renovering av gator i Oxelösund
Avser renovering av Oxelösunds gatunät. EJ fastställt tidsplanering med vilka gator än.
Ombyggnad kulvert på sjukhus i Katrineholm
Utbyte av ventilation i kuvert, K8. Löpande arbete, fasta avtal med installatörer.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Avser sträckorna Vasavägen-Fredsgatan och Vasavägen-Djulögatan
Tillbyggnad av servicebyggnad i Eskilstuna
Tillbyggnad av servicehus LSS samt ändring av brandskydd och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget och lågfartsgata.
Utökning av biogas vid reningsverk i Ekeby
Projektet är skjutet på framtiden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Ombyggnad till gångfartsområde i Katrineholm
En gata där bilar, cyklister och gående transporteras ungefär lika fort.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
ROT-arbeten på förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022. ROT-arbeten.
Tillbyggnad av industri i Oxelösund
Rivning av bef nedlagt glasbruk och vattentorn By 1310 och 1302 samt nytt trapptorn på Koksverket.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av korsning i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Ombyggnad av tennisparken i Vingåker
Avser ombyggnad av park inkl ny väg, p-platser, boulebana mm.
Tillbyggnad av kontor i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad.
Renovering av gata mm i Trosa
Objektet avser gaturenovering av befintlig grusväg ca 1000 meter med nytt slitlager av asfalt samt ny gatubelysning. Omfattar gatunätet Torparvägen, Älgbacken samt Brotorpsvägen i Trosa.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Ombyggnad av konstgräs i Katrineholm
Utbyte av konstgräs på Backavallen.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Utvändig ändring o ändring av vind till tre bostäder i flerbostadshus, ändring av bärande konstruktion, brandskydd, ventilation samt VA.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Byte av våttransportör och asktransportör på kraftvärmeverk i Katrineholm
Projektet består av utbyte av befintligt våtbad (asktransportör) i rostfritt material, samt utbyte av befintlig asktransportör (fördelningsskrapa) i askhuset i rostfritt material. Avser Panna 6.
Ombyggnad av förskolor i Katrineholm
Ombyggnad av Junibacken, Karossen och Bäverhyddan.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Rivning av betongförråd mm i Södermanlands län
Avser rivning av 5st betongförråd, 6st skyddsvärn och några mindre objekt samt återställning av mark. Objektet är beläget inom Södermanlands län.
Uppförande av förskolemoduler i Oxelösund
Avser två förskoleavdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskoleavdelningar och personalutrymme ska dockas med befintlig förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: