Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ystad

Fjärrblockering/nya signalställverk mellan Ystad-Simrishamn
Befintliga signalställverk på järnvägssträckan Ystad-Tomelilla-Simrishamn ska bytas ut till nytt utbrett datorställverk, arbeten gällande Gärsnäs ingår samt hastighetshöjning.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA. Kommer att delas upp i 7 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ombyggnad flerbostadshus. Otilliana 42 är renovering av 4 lägenheter. Otilliana 49 är nybyggnad av 5 lägenheter. Byggstart sker när 7 lägenheter av dom 9 lägenheterna är sålda.
Ombyggnad av väg E65 Dragongatan i Ystad
Projektet avser ombyggnad av korsningar, vänstersvängfält, målad mittrefug, va-arbeten, belysning, bullerplank samt trädplantering.
Tillbyggnad av hotell i Ystad
Avser tillbyggnad av hotellet med ca 10 rum.
Ombyggnad till bowlinghall mm på Surbrunnen i Ystad
Avser ombyggnad av fastighet till restaurang och kontor 5000 kvm.
Inredning av vind till lägenheter i Ystad
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter med kombination av vanliga och studentlägenheter. Vissa lägenheter kommer att få sovloft. I projektet ingår även fasadändring samt installation av hiss. Huset är byggt 1937.
Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 2: 1449504
Ombyggnad till vindslägenheter, samt underhållsarbeten inom Fridhem,Ystad
Projektet avser att inreda 36st nya lägenheter om max 35 m², tidigare förråd på vindar inom Fridhem 1, Ystad. Fastigheten består av flera huskroppar och nya vindslägenheter ska inredas i fem av dessa huskroppar. Samt underhållsarbeten och anslutning av fiber inom Fridhemsgatan 5-13. Husen är byggda 1961-1963.
Ombyggnad av gata i Ystad
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av rondell i Ystad
Planerat projekt, byggstart tidigast 2021.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avser ombyggnad från kontor till församlingshem, fasadändring, ändring av bärande konstruktion samt installation av hiss.
Rivning av industrihus i Ystad
Avser rivning av industribyggnad där planer finns för ny skola och förskola.
Ombyggnad av restaurang i Ystad
Ändrad användning - från butik/lager till restaurang/café samt fasadändring - nya spjäll för uteluft och plåtklädd ventilationskanal.
Tillbyggnad av affärshus i Ystad
Avser tillbyggnad av blomsterhall, orangeri.
Ombyggnad av badhus i Ystad
Anmälan - brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Ystad
Fasadändring nya fönster och dörrar, samt ändrad användning av västra lokalen till motionslokaler.
Ombyggnad av garage i Ystad
Flyttning av kundvagnsgarage.
Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Delning av befintlig lägenhet till två mindre lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Ystad
Ombyggnad förskola (utesov).
Rivning av enbostadshus i Ystad
Anmälan - rivning av en-/två-bostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avser installation av va-anläggning.
Ombyggnad av cafeteria i Ystad
Ändrad användning - från lokal till café/bageri.
Ombyggnad av museum i Ystad
Ändrad användning - till museum samt café.
Ombyggnad av utbildningslokal i Ystad
Ändrad användning för fordonsteknisk undervisning.
Rivning av förråd i Ystad
Rivning av alla byggnader på fastigheten.
Rivning av fritidshus i Ystad
Rivning av fritidshus.
Rivning av kiosk i Ystad
Rivning av kiosk för uthyrning av golfklubbor.
Rivning av lekplats i Ystad
Rivning av lekplats.
Tillbyggnad av garage i Ystad
Tillbyggnad av garage och förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Tillbyggnad enbostadshus (badrum).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: