Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ystad

Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Ystad
Avser ombyggnad av fd industrilokal till förskola samt föreningslokaler. I projektet ingår även utvändiga ytor på 16000 m2 för utemiljö, parkering m.m.

Ombyggnad av badhus till hotell i Ystad
Avser ombyggnad av Fritidsbadet till hotell, 67 rum samt restaurang och konferens.

Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder.

Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg 19 delen Stora Herrestad-Ystad
Mötesseparering, 1+1 körfält, avskild gc-väg, busshållplatsåtgärder, bullerskydd, vattenskyddsåtgärder, VA, belysning.

Ombyggnad till LSS-boende i Ystad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2017.

Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA.

Tillbyggnad av rådhus i Ystad
Avser tillbyggnad av gamla rådhuset.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning av flerbostadshus, 9 lägenheter.

Inredning av vind till lägenheter i Ystad
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter med kombination av vanliga och studentlägenheter. Vissa lägenheter kommer att få sovloft. I projektet ingår även fasadändring samt installation av hiss. Huset är byggt 1937.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 1 avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 13. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar 1 flerbamiljshus med 6 trapphus samt delivs inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 2 (option 1) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 11. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus i 3 våningar med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Ombyggnad av gata i Ystad
Igångsättning är ej fastställd.

Tillbyggnad av varuhus och lager i Ystad
Avser tillbyggnad av varuhus och lager med ca 300-500 kvm.

Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata gällande förbättringar för busstrafik.

Ombyggnad av gata i Ystad
Projektet ligger vilande.

Ombyggnad av parkeringsplatser i Ystad
Avser anläggande av en parkering med planteringar som tar hand om dagvattnet i anslutning till Oskarsgatan och Åvallastråket i Ystad. I entreprenaden ingår rivning av befintlig parkering och parkmark. Schakt- och fyllarbeten för körytor, gångytor, växtbäddar samt VA-lösning. Anläggningen utrustas med belysning, skyltar, staket och räcken, sittmöbler och förbereds för parkeringsautomater. Flera befintliga träd ska behållas i närheten av ytor som ska hårdgöras. I samband med dessa arbeten ingår schakt och fyllarbeten för el och fiber.

Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad, etapp 1
Projektet ligger vilande.

Upprustning av gata i Ystad
Entreprenaden avser anläggande av nya dag, spill och färskvattenledningar i Herrestadsgatan, i Ystad. Ombyggnad av Herrestadsgatan mellan fridhemsgatan och Dragongatan. Schakt och fyllarbeten för kör- och gångytor. Anläggningenutrustas med skyltar och vägmärken. Ny gatubelysningen utförs av sidoentreprenörer med schaktarbeten för belysning ingår i entreprenaden.

Ombyggnad av industrihus i Ystad
Hemtjänsten är en del av Ystad kommun och lokalerna kommer därför att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om och tillbyggnaden kommer handlas upp via olika delentreprenader.

Tillbyggnad av industrihus i Ystad
Tillbyggnad industri.

Tätortsåtgärder i Stora Herrestad
Tätortsåtgärder, belysning.

Tillbyggnad av kontor i Ystad
Tillbyggnad/ombyggnad, rivning och installation av hiss.

Upprustning av gata i Ystad
Detaljplaneändring krävs. Igångsättning är ej fastställd. Projektet ingick tidigare under ojb.nr 1139099.

Strandinfodring vid Ystads sandskog och Löderups strandbad, Ystad
Avser en strandfodring av stränderna vid Ystad Sandskog samt vid Löderups Strandbad med avsikt att motverka kusterosion.

Ombyggnad av gym i Ystad
Anmälan - installation av ventilationsaggregat med värmeåtervinning.

Tillbyggnad av lager i Ystad
Tillbyggnad/plank/fasadändring.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Ystad
Ändrad användning - från utbildningslokaler till tandläkarpraktik (gäller plan 1).

Tillbyggnad av affärshus i Ystad
Tillbyggnad av affärslokal.

Brunnsöverbyggnader Stora Herrestads vattentäkt, i Ystad
Omfattar byggnation av brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till brunnarna, B3, B4 och B5 samt inkoppling av dessa till befintlig ledningsnät.

Ombyggnad av vandrarhem i Ystad
Ändrad användning av vandrarhem.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser inredning av garagebyggnad till lägenheter.

Rivning av ställverk i Ystad
Anmälan - rivning av bef. ställverk.

Ombyggnad av bensinstation i Ystad
Anmälan - installation av oljeskiljare och spillzoner för bensin och dieselanläggning.

Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Ändrad användning - från affärslokal till lägenhet.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Tillbyggnad.

Ombyggnad av saluhall i Ystad
Ändrad användning/rökkanal.

Ombyggnad av affärshus i Ystad
Anmälan - ändring av planlösning affär.

Tillbyggnad av reception i Ystad
Avser tillbyggnad av reception på 70 kvm på en befintlig reception.

Ombyggnad av vandrarhem i Ystad
Avser ändrad användning bottenvåning - till vandrarhem i bef. planlösning.

Ombyggnad av kontor i Ystad
Ändrad användning - från butik till kontor.

Ombyggnad av industrihus i Ystad
Ombyggnad industribyggnad/fasadändring vill öka med ca 100-150 kvm för extra kontors yta.

Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Församlingshem - ombyggnad och fasadändring, nya fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: