Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ystad

Ombyggnad av badhus till hotell i Ystad
Avser ombyggnad av Fritidsbadet till hotell, 67 rum samt restaurang och konferens.
Fjärrblockering/nya signalställverk mellan Ystad-Simrishamn
Befintliga signalställverk på järnvägssträckan Ystad-Tomelilla-Simrishamn ska bytas ut till nytt utbrett datorställverk, arbeten gällande Gärsnäs ingår samt hastighetshöjning.
Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder. Breddning och förlängning av plattformar, byte av spår, växlar och stoppbockar, flytt av spår, motorisering av gamla växlar, elektrifiering, signalåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning - från spa- och konferenshotell till 21 bostadsrätter, installation av eldstad med rökkanal samt p-platser.
Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg 19 delen Stora Herrestad-Ystad
Mötesseparering, 1+1 körfält, avskild gc-väg, busshållplatsåtgärder, bullerskydd, vattenskyddsåtgärder, VA, belysning.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ombyggnad flerbostadshus. Otilliana 42 är renovering av 4 lägenheter. Otilliana 49 är nybyggnad av 5 lägenheter. Byggstart sker när 7 lägenheter av dom 9 lägenheterna är sålda.
Ombyggnad av väg E65 Dragongatan i Ystad
Projektet avser ombyggnad av korsningar, vänstersvängfält, målad mittrefug, va-arbeten, belysning, bullerplank samt trädplantering.
Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Ystad
Ombyggnad för hemtjänsten. Lokalerna kommer att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om- och tillbyggnaden handlas upp via olika delentreprenader.
Inredning av vind till lägenheter i Ystad
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter med kombination av vanliga och studentlägenheter. Vissa lägenheter kommer att få sovloft. I projektet ingår även fasadändring samt installation av hiss. Huset är byggt 1937.
Ombyggnad till bowlinghall mm på Surbrunnen i Ystad
Avser ombyggnad av fastighet till bowlinghall, restaurang och kontor 5000 kvm.
Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 2: 1449504
Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 3 (option 2) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 9. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.
Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 4 (option 3) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 7 Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avse ombyggnad från kontor till församlingshem, fasadändring, ändring av bärande konstruktion samt installation av hiss.
Ombyggnader vid centrum i Svarte Ystad
Planer finns för ombyggnad av Svarte centrum/stationsområde.
Rivning av industrihus i Ystad
Avser rivning av industribyggnad.
Tätortsåtgärder i Stora Herrestad
Tätortsåtgärder, belysning.
Ombyggnad av restaurang i Ystad
Ändrad användning - från butik/lager till restaurang/café samt fasadändring - nya spjäll för uteluft och plåtklädd ventilationskanal.
Ombyggnad av klinik i Ystad
Ändrad användning på novakliniken plan 2.
Tillbyggnad av reception i Ystad
Tillbyggnad av reception till huvudbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Anmälan - ändrad planlösning samt installation av va-anläggning.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Ystad
Fasadändring nya fönster och dörrar, samt ändrad användning av västra lokalen till motionslokaler.
Ombyggnad av förskola i Ystad
Ombyggnad förskola (utesov).
Rivning av enbostadshus i Ystad
Anmälan - rivning av en-/två-bostadshus.
Ombyggnad av bar i Ystad
Ändrad anändning - grillplatser med utebar.
Ombyggnad av cafeteria i Ystad
Ändrad användning - från lokal till café/bageri.
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Utbyggnad av asfaltyta.
Rivning av enbostadshus i Ystad
Rivning av enbostadshus/verksamhet/komplementbyggnad.
Tillbyggnad av golfbana i Ystad
Tillbyggnad av golfstudio.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: