Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vellinge

Utbyggnd av Skanörs brandstation
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Skanörs brandstation.

Åtgärder av torg i Vellinge
Igångsättning tidigast första halvåret 2017.

Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Även trafiksäkerhetsåtgärder i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie ingår.

Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Uppskattad byggstart.

Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Igångsättning tidigast maj/juni 2017. Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.

Ombyggnad av rondell i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2017. Avser ombyggnad av mindre rondell.

Ombyggnad av G/C-bana i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017.

Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av väg 519 vid Räng Sand och Kämpinge by

Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.

Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.

Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av rondell i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av hållplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Ombyggnad av affärshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av affärslokaler samt utvändig ändring.

Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ombyggnad av restaurang.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vellinge
Ombyggnad och ändrad användning till tandläkarmottagning.

Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, ombyggnad av garage, utvändig ändring.

Tillbyggnad av skärmtak i Vellinge
Tillbyggnad av förrådsbyggnad (rullfack/skärmtak).

Tillbyggnad av golfbana i Vellinge
Nybyggnad av drivingrangeskjul och golfstudio.

Ombyggnad av toalett i Vellinge
Utvändig ändring, ombyggnation offentliga toaletter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: