Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vellinge

Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.
Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Igångsättning tidigast maj/juni 2017. Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Ombyggnad av G/C-bana i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av rondell i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Tillbyggnad av butik i Vellinge
Tillbyggnad av butik och skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vellinge
Ombyggnad och ändrad användning till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av golfbana i Vellinge
Nybyggnad av drivingrangeskjul och golfstudio.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, utvändig ändring samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig garage o förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av toalett i Vellinge
Utvändig ändring, ombyggnation offentliga toaletter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: