Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vellinge

Ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Avser ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet .
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprusning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Om- och tillbyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Projektet avserr om- och tillbyggnad av befintlig räddningsstation. Arbetena avser energieffektivisering, renovering av ytskikt, förändrad planlösning m.m. Energieffektivisering innebär bl a ombyggnad av tak, nya fönster och utbyte av installationer.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Renovering av pirar i Höllviken, Vellinge
Planer finns för renovering av pirar vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017/2018.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Avser tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av äldreboende i Vellinge
Rivning av brandskadad byggnad med tillhörande sanering av byggnad och mark.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Ramavtal avseende gatubelysning i Vellinge.
Avtalstiden är två år. Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte är förlängt enligt gällande förlängningsklausul. Avtalet kan förlängas upp till två (2) år, ett (1) år eller två (2) år i taget, med oförändrade villkor om båda parter är överens en förlängning. Förlängningen blir giltig först efter det att skriftlig överenskommelse har träffats mellan parterna
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av flerbostadshus - hiss, trappor, lägenhetsindelning.
Tillbyggnad av industrihus i Vellinge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Ombyggnad av vårdbostad i Vellinge
Ändring av planlösning i lss-boende.
Tillbyggnad av mur i Vellinge
Tillbyggnad av butik/restaurang, murar.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Vellinge
Tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus, rivning och marklov.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus,carport.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skola i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Avser åtgärder av utemiljö vid 7-mannafotbollsplan vid skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: