Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vellinge

Till- och ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Igångsättning under 1:a kv 2018. Avser till- och ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet . Uppskattad byggstart.
Utbyggnd av Skanörs brandstation
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Skanörs brandstation.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017/2018.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Avser tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. .
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ändrad användning från lokal till restaurang.
Ombyggnad av vårdbostad i Vellinge
Ändring av planlösning i lss-boende.
Tillbyggnad av mur i Vellinge
Tillbyggnad av butik/restaurang, murar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig garage o förrådsbyggnad.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skola i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser åtgärder av utemiljö vid 7-mannafotbollsplan vid skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: