Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Avser ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet .
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Om- och tillbyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Projektet avserr om- och tillbyggnad av befintlig räddningsstation. Arbetena avser energieffektivisering, renovering av ytskikt, förändrad planlösning m.m. Energieffektivisering innebär bl a ombyggnad av tak, nya fönster och utbyte av installationer.
Ombyggnad av pumpstation i Höllviken, Vellinge
Projektet avser ombyggnad av pumpstation i Höllviken,
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2018.
Rivning av äldreboende i Vellinge
Rivning av brandskadad byggnad med tillhörande sanering av byggnad och mark.
Rivning av äldreboende I Vellinge
Rivningsarbetena påbörjas tidigast under sommaren 2018. Projektet avser rivning av Kronodalsgården.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan Uppskattad byggstart.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
okAsfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Arbetena sker löpande under 2018.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ramavtal avseende gatubelysning i Vellinge.
Avtalstiden är två år. Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte är förlängt enligt gällande förlängningsklausul. Avtalet kan förlängas upp till två (2) år, ett (1) år eller två (2) år i taget, med oförändrade villkor om båda parter är överens en förlängning. Förlängningen blir giltig först efter det att skriftlig överenskommelse har träffats mellan parterna
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Höllviken, Vellinge
Avser byte av konstgräs vid Höövikens IP.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. .
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ytvattenåtgärder av gata/park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Vellinge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Tillbyggnad av terass och utbyggnad av lokal samt utvändig ändring, tak, vindskydd.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Vellinge
Tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus, rivning och marklov.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus,carport.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skola i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Avser åtgärder av utemiljö vid 7-mannafotbollsplan vid skola.
Åtgärder av gång- och cykelväg i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: