Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Till- och nybyggnad av skolor/utbildning i Trelleborg
Avser rivning av befintlig matsal, tillagningskök samt en fritidsavdelning ca 690 kvm. Nybyggnad av matsal,kök, administrationsutrymmen, fritids och lektionssalar i två våningar samt källare med teknikutrymmen.
Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan
Mark och BEST-arbeten längs Trelleborgsbanan
Bandel 913 och 914, Trelleborgsbanan och Trelleborgs driftplats. Avser åtgärdande av besiktningsanmärkningar inom Vellinge och Trelleborgs kommun.
Ombyggnad av vind till lägenheter i flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av vind till 4 st lägenheter samt nya tvättstugor och lägenhetsförråd på bottenvåning och i källare. Även tak, fasadrenovering och viss ombyggnad av befintlig ventilation ska göras.
Tillbyggnad av förskola i Trelleborg
Avser tillbyggnad med fyra stycken avdelningar. Fördelat på två plan till en befintlig förskola. Förskolan rymmer idag fem stycken avdelningar.
Renovering av fd stationsbyggnad i Sjöbo
Avser helrenovering av fd stationsbyggnad i 1,5 plan till tre lägenheter.
Renovering av hissar i Trelleborg
Avser demontering av bef hissinstallationer. Modernisering av hissar till fullt driftfärdiga, slutjusterade, funktionsprovade, besiktigade och godkända anläggningar av: En hydraulhiss(Möbelhiss), Två linhissar (möbelhiss o varu-personhiss).
Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet avser stoftrening för biopannor, två elfilter till biobränsleeldade pannor à 4 respektive 8 MW på Östervångsverket i Trelleborg.
Ombyggnad av affärshus i Trelleborg
Planer finns för ombyggnad till saluhall.
GC-väg, Östra Förstadsgatan, Trelleborg
Projektet omfattar anläggande av ett asfalterat stråk i en smågatstensatt yta. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilationssystem i Trelleborg
Avser ombyggnad av ventilatonssystem.
Ombyggnad av markanläggning i Trelleborg
Bygglov mark ansökan om marklov för dagvattenmagasin.
Geoteknisk och miljöteknisk markundersökning i Trelleborg
Avser geoteknisk och miljöteknisk markundersökning i Trelleborg.
Miljöteknisk undersökning vid Vemmerlöv 16:11, Trelleborg
Avser miljöteknisk undersökning avseende tilltänkt bostadsbebyggelse. På tomten har det tidigare varit en murbruksindustri.
Nu trafik plan, Trelleborgs kommun
Uppdraget avser att ta fram en trafikplan för hela Trelleborgs kommun.
Vattenkontrollprogram i Trelleborg
Avser upphandling av vattenkontrollprogram.
Utbyte av ventilationsaggregat i Smygehamn, Trelleborg
Avser utbyte av 2 ventilationsaggregat (TA 1 och TA2). Avser 2 fullt färdiga och driftsatta anläggning inkl el- bygg- och styr/övervakningsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: