Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Trelleborg

Utökning av reningsverk i Trelleborg

Upprustning av gc-väg i Trelleborg
Man avvaktar politiska beslut.

Renovering av kyrkstallar i Trelleborg
Avser två stycken kyrkstallar som skall hel renoveras.

Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet utgörs av två kompletta stoftreningsanläggningar inklusive integrering med de två befintliga biobränsleeldade pannorna.

Ombyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Bygglov ändrad användning bostad/café.

Ombyggnad av vårdcentral i Trelleborg
Avser ändrad användning, från kontor till vårdcentral. Hyresgästen är en privat vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Lilla Alstad 6:39
Bygglov bygglov för övriga byggnader o anläggningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Lejonet 1
Bygglov nybyggnad under befintligt takutsprång. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov ombyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av lager i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad växthus samt väggar och tak på bef. upplag.

Höj- och sänkbara pollare på Algatan

Framtagande av skötselplan i Trelleborg
Förslag till utveckling samt framtagande av skötselplan för gammalt koloniomårde i Trelleborgs kommun.

Ombyggnad för dammsugaranläggning.
Omfattar ombyggnad för dammsugaranläggning.

Ombyggnad av busshållplatser vid väg 9 i Beddinge

Rivning av kontor i Trelleborg
Avser rivning av kontor på by 151.

Rivning av pir i Smygehamn
Avser rivning av västra pirarmen i Smygehamns småbåtshamn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: