Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Trelleborg

Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan

Ombyggnad av väg i Trelleborg
Avser planering av ringvägen i Trelleborg,

Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser ombyggnad av råvind till 14 hotellrum.

Upprustning av gc-väg i Trelleborg
Man avvaktar politiska beslut.

Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet utgörs av två kompletta stoftreningsanläggningar inklusive integrering med de två befintliga biobränsleeldade pannorna.

Ombyggnad av vårdcentral i Trelleborg
Avser ändrad användning, från kontor till vårdcentral. Hyresgästen är en privat vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av lager i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad växthus samt väggar och tak på bef. upplag.

Höj- och sänkbara pollare på Algatan

Ombyggnad för dammsugaranläggning.
Omfattar ombyggnad för dammsugaranläggning.

Ombyggnad av busshållplatser vid väg 9 i Beddinge

Rivning av kontor i Trelleborg
Avser rivning av kontor på by 151.

Rivning av pir i Smygehamn
Avser rivning av västra pirarmen i Smygehamns småbåtshamn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: