Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trelleborg

Utbyggnad av ställverk i Trelleborg, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt utbyggnad av 10 kV ställverk.
Tillbyggnad av skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Till- och nybyggnad av skolor/utbildning i Trelleborg
Avser rivning av befintlig matsal, tillagningskök samt en fritidsavdelning ca 690 kvm. Nybyggnad av matsal,kök, administrationsutrymmen, fritids och lektionssalar i två våningar samt källare med teknikutrymmen.
Ombyggnad för inomhushall i Trelleborg
Söker befintlig lokal för ombyggnad till inomhushall för ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av vårdcentral i Trelleborg
Avser ombyggnad av handel/färgaffär till familjecentral.
Mark och BEST-arbeten längs Trelleborgsbanan
Bandel 913 och 914, Trelleborgsbanan och Trelleborgs driftplats. Avser åtgärdande av besiktningsanmärkningar inom Vellinge och Trelleborgs kommun.
Tillbyggnad av förskola i Trelleborg
Avser tillbyggnad med fyra stycken avdelningar. Fördelat på två plan till en befintlig förskola. Förskolan rymmer idag fem stycken avdelningar.
Upprustning av gc-väg i Trelleborg
Omfattar utförande av ett asfalterat stråk i den smågatstenssatta Östra förstadsgatan
Renovering av fd stationsbyggnad i Sjöbo
Avser helrenovering av fd stationsbyggnad i 1,5 plan till tre lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av vind till 4 st lägenheter samt nya tvättstugor och lägenhetsförråd på bottenvåning och i källare. Även tak, fasadrenovering och viss ombyggnad av befintlig ventilation ska göras.
Gestaltning av Ståstorpsåns mynning, Trelleborg
Avser konsulthjälp för att ta fram ett förslag gällande Gestaltning av Ståstorpsåns mynning.
Loftgången 1
Avser tillbyggnad. En lounge ska byggas till emellan två befintliga huskroppar.
Ombyggnad av markanläggning i Trelleborg
Bygglov mark ansökan om marklov för dagvattenmagasin.
Tillbyggnad av kontor i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad: kontor.
Ombyggnad av klubbhus i Trelleborg
Bygglov ändrad användning: bageri/butik till föreningslokal.
Tillbyggnad av växthus i Trelleborg
Bygglov övriga byggnader och anläggningar: höjning av bef. växthus på kommunens plantskola.
Vattenkontrollprogram i Trelleborg
Avser upphandling av vattenkontrollprogram.
Utbyte av ventilationsaggregat i Smygehamn, Trelleborg
Avser utbyte av 2 ventilationsaggregat (TA 1 och TA2). Avser 2 fullt färdiga och driftsatta anläggning inkl el- bygg- och styr/övervakningsarbeten.
Miljöteknisk undersökning vid Vemmerlöv 16:11, Trelleborg
Avser miljöteknisk undersökning avseende tilltänkt bostadsbebyggelse. På tomten har det tidigare varit en murbruksindustri.
Innerstaden 6:89
Avser tillbyggnad, en transformatorstation på ca 8kvm.
Renovering av borg i Trelleborg
Avser byte av staketräcken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: