Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Svedala

Ombyggnad till rondell i Svedala
Projektet avser ombyggnad av 3-vägs korsning till rondell.
Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Ny bassänginklädnad vid friluftsbad i Svedala
Bassängerna är i behov av åtgärd av ytskikt i bassänger med bassängduk – så kallad lining.
Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av sovloft i förskola i Svedala
Förskola - tillbyggnad sovloft.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Fördjupning av damm vid Aggarp, Segeån
En damm anlagd år 2011 på Aggarp 2:41 skall omformas och fördjupas.
Utökning av vattenreservoar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gata i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag investeringsplan. Planer finns för åtgärder av Bellevuevägen.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: