Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Svedala

Om- och nybyggnad av bostäder i Börringe
Avser ombyggnad/renovering av 6 lägenheter i gårdsbyggnad, ombyggnad i huvudbyggnad till 3 lägenheter, ombyggnad av gamla mejeriet till 3 lägenheter samt nybyggnad av radhus 2 hus med 12 lägenheter.

Renovering av spillvattenpumpstationer i Klågerup i Svedala
Avser renovering av spillvattenpumpstationer i Klågerup i Svedala kommun. I projektet ingår även rivning av befintlig apparatsbyggad. Ny tillfartsväg ska anläggas samt ny parkeringsplats/vändplats.

Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av förskola i Svedala
Förskola - tillbyggnad sovloft.

Relining a vattenledning i Sturup
Avser relining av vattenledning.

Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av enskilda avloppsanläggningar i Sturup
Avser projektering och byggnation av fyra st enskilda avloppsanläggningar i Sturup som saknar tillräcklig rening.

Åtgärder av gata i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag investeringsplan. Planer finns för åtgärder av Bellevuevägen.

Utökning av vattenreservoar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.

Åtgärder av avloppsledning i Svedala

Höfning av tak på förrådsbyggnad i Svedala
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Utvändig ändring; höjning av tak på förråd/carport.

Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: