Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Svedala

Om- och nybyggnad av bostäder i Börringe
Avser ombyggnad/renovering av 6 lägenheter i gårdsbyggnad, ombyggnad i huvudbyggnad till 3 lägenheter, ombyggnad av gamla mejeriet till 3 lägenheter samt nybyggnad av radhus 2 hus med 12 lägenheter.

Renovering av spillvattenpumpstationer i Klågerup i Svedala
Avser renovering av spillvattenpumpstationer i Klågerup i Svedala kommun. I projektet ingår även rivning av befintlig apparatsbyggad. Ny tillfartsväg ska anläggas samt ny parkeringsplats/vändplats.

Ombyggnad för bibliotek mm i Svedala
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av Folkets Hus till kulturhus.

Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.

Ombyggnad av idrottsområde i Klågerup
Eventuell igångsättning under 2017.

Ombyggnad av vattenledning i Sturup
Igångsättning tidigast 2017. Avser ombyggnad av vattenledning, eventuellt relining av vissa sträckor.

Nybyggnad av bussgarage i Svedala
Projektet avser nybyggnad av bussgarage.

Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kopmmunens investeringsbudget.

Rivning av hantverkshus i Svedala
Rivning efter brand.

Rivning av flerbostadshus i Svedala
Rivningslov Svedala 60:136,60:137,60:135,60:134.

Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Rivning av enbostadshus i Svedala
Rivningslov.

Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av enskilda avloppsanläggningar i Sturup
Avser projektering och byggnation av fyra st enskilda avloppsanläggningar i Sturup som saknar tillräcklig rening.

Åtgärder av gata i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag investeringsplan. Planer finns för åtgärder av Bellevuevägen.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Åtgärder av pumpstation vid Skurp Park i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Höfning av tak på förrådsbyggnad i Svedala
Igångsättning tidigast 1:a kv 2017. Utvändig ändring; höjning av tak på förråd/carport.

Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: