Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Svedala

Ombyggnad av skola i Svedala
Planer finns för ombyggnad av skola. Projektets omfattning och igångsättning kan ej anges.
Ombyggnad till rondell i Svedala
Projektet avser ombyggnad av 3-vägs korsning till rondell. Uppskattad byggstart.
Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Ny bassänginklädnad vid friluftsbad i Svedala
Bassängerna är i behov av åtgärd av ytskikt i bassänger med bassängduk – så kallad lining.
Åtgärder av pumpstation vid Skurp Park i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Förändring av stadsmiljön i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Rivning av förråd i Svedala
Rivning; stall och loge. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Fördjupning av damm vid Aggarp, Segeån
En damm anlagd år 2011 på Aggarp 2:41 skall omformas och fördjupas.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Tillbyggnad av kontor i Svedala
Tillbyggnad av 4 kontorsrum.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringar 2016.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: