Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Svalöv

Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av industrihus med en yta på 3000-4000 m2.

Till- och omyggnad av skola i Savlöv
Avser ca 650 m2 tillbyggnad av gymnasieskola med arbetslagsyta för tre undervisningsrum, arbetsplats för lärarna samt cafédel. I projektet ingår även ombyggnad av omklädningsrum, duschrum, ombyggnad av ventilationen m.m.

Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planerat projekt efter etapp 1 (828597).

Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd.

Tillbyggnad av förskola i Svalöv
Avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar. (Förskolan har i dagsläget 3 avdelningar).

Vinterväghållning, Svalövs kommun
Engångsprojekt! Entreprenaden avser snöröjning och halkbekämpning i tätorterna Billberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp. Vinterväghållning säsongerna 2016/2017 och 2017/2018 +1+1. Uppskattad kostnad.

Åtgärder av gatubelysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Ombyggnad av livsmedelsindustri i Svalöv
Ändrad användning till livsmedelsindustri, rivning av kontorsbyggnad, nybyggnad av skorsten och skärmtak, installation av tankar och reningsverk.

Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Rivning av bensinstation i Svalöv
Avser rivning av bensinstation.

Ombyggnad av affärshus i Svalöv
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler och uppsättning av skylt i fasaden.

Ombyggnad av personallokal i Svalöv
Bygglov ändrad användning, inredning av personalutrymme i bef. lagerhall.

Ombyggnad av skorsten i Svalöv
Anmälan byte av befintlig skorsten.

Ombyggnad av förskola i Svalöv
Bygglov ändrad användning , utökad dagisverksamhet utedagis.

Ombyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus, 3 lgh samt utvändig ändring.

Rivning av enbostadshus i Svalöv
Rivningslov av enbostadshus efter brand.

Rivning av transformatorstation i Svalöv
Rivningslov rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av hotell i Svalöv
Tidsbegränsat lov ändrad användning 2 x 8 lgh, 5 år.

Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: