Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Staffanstorp

Ombyggnad av ställverk i Staffanstorp
Omfattar byte av ställverk med 24kV i Staffanstorp.

Ombyggnad till bibliotek mm i Staffanstorp
Avser ombyggnad i Rådhuset till bibliotek och café. Tidigare bibliotekslokaler byggs om till hörsal med scen samt delvis till ny ungdomsgård.

Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad med fler klassrum.

Påbyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser påbyggnad med ny övervåning och entrédel på kontor.

Ombyggnad av avloppsledning i Brågarp

Rivning av del av byggnader vid Sockerbruket i Staffanstorp
Avser rivning av del av byggnader inom Sockerbruket, Staffanstorp inför framtida exploatering av området.

Leverans av bostadsmoduler, i Staffanstorp.
Leverans och montage av prefabricerade paviljonger (modulbyggnader) med tillhörande förhyrning.

Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser ändrad användning; del av byggnaden till kontorslokal.

Rivning av skola i Staffanstorp.
Ansökan om rivningslov.

Reläskydd till fördelningsstation
Avser reläskydd och övervakning till fördelningsstation där högspänningsställverket kommer att bytas ut.

Ombyggnad av lägenhet i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för ändrad användning; lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för brunnsöverbyggnad Önsvala 2:12,Grevie 2:5.

Rivning av skyddsrum i Staffanstorp
Omfattar rivning för skyddsrum, cistern, laboratorium, garage samt del av sockermagasinet på sockerbruksområdet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: