Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Staffanstorp

Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 1, Staffanstorp
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Ombyggnad av bibliotek till hörsal och musikskola i Staffanstorp
Preliminär igångsättning början av 2018. Avser ombyggnad delar i befintlig byggnad från bibliotek i plan 1 till hörsal och musikskola.
Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Staffanstorp
Avser ombyggnad till idrottshall.
Ombyggnad av affärshus i Staffanstorp
Avser till- och ombyggnad av affärshus/industribyggnad.
Nybyggnad samt ombyggnad av VA ledningar samt nybyggnad av GC-väg i Staffanstorp
Anbud avser nybyggnad samt ombyggnad av VA ledningar samt nybyggnad av gång- och cykel väg.
Ombyggnad av avloppsledning i Brågarp
Byggstart tidigast 2018, är sammankopplat med skolprojekt ID 1037807.
Upprustning av damm i Staffanstorp
Avser park, belysning samt upprustning av damm.
Rivning av brunn i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov för 3 st nedlagda dricksvattenbrunnar.
Rivning av brunn i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov för 5st nedlagda dricksvattenbrunnar.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av skola, uppförande av moduler.
Ombyggnad av vind i Staffanstorp
Anmälan för inredning av vindsvåning med isolering och byte av trappa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: