Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sjöbo

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av vatten och avloppsnät för alla fastigheter i Svansjö sommarby med tillhörande avloppspumpstationer ( 2 st) samt ombyggnad av högspänningskabel och nybyggnad av fibernät.
Om- eller nybyggnad av väg förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km.
Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.
Ombyggnad av gator och korsningar i Sjöbo
Avser ombyggnad av gator och gatukorsningar inom området Kärnan i centrala Sjöbo.
Rivning av gammal byggnad samt reningsverk i Sjöbo
Avser rivning av gammal byggnad på Västergatan 37 i Sjöbo samt rivning av reningsverk.
Ombyggnad av väg 1613 vid Äsperöd
Framkomlighetsåtgärder, kurvrätning.
Ombyggnad av fastighet, i Sjöbo.
Om och tillbyggnad i en fastighet, Gula villan i Sjöbo där ett mindre restaurangkök ska renoveras samt badrum och café. Detta är en väldigt liten ombyggnation på ca 150 kvm.
Tillbyggnad av gruppboende, Sjöbo
Avser tillbyggnad av gruppboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Omfattar ombyggnad av kontor som ska bli en lägenhet.
Tillbyggnad av garage i Sjöbo
Tillb av garage, carport o uterum.
Rivning av förråd i Sjöbo
Ansökan om rivningslov. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: