Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sjöbo

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Utbyggnad av kommunalt VA för 300 hushåll.

Ombyggnad av korsning i Sjöbo, etapp 2
Omfattar ombyggnad av korsning vid lilla Norregatan och Lillgatan.

Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.

Tillbyggnad av industrihus i Sjöbo
Tillbyggnad av industrihus med gårds och livmedelsindustri.

Ombyggnad av fastighet, i Sjöbo.
Ombyggnad i en fastighet, Gula villan i Sjöbo där ett mindre restaurangkök ska renoveras samt badrum och café. Detta är en väldigt liten ombyggnation på ca 50 kvm

Ombyggnad av väg 1613 vid Äsperöd
Framkomlighetsåtgärder, kurvrätning.

Ombyggnad av korsning/cirkulationsplats
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.

Renovering av flerbostadshus i Sjöbo
Invändig renovering av flerbostadshus i Sjöbo

Rivning av förråd i Sjöbo
Rivning.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser ändrad användning av tak, fönster och dörrar på gammal fastighet. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: