Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sjöbo

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av vatten och avloppsnät för alla fastigheter i Svansjö sommarby med tillhörande avloppspumpstationer ( 2 st) samt ombyggnad av högspänningskabel och nybyggnad av fibernät.
Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.
Ombyggnad av fastighet, i Sjöbo.
Ombyggnad i en fastighet, Gula villan i Sjöbo där ett mindre restaurangkök ska renoveras samt badrum och café. Detta är en väldigt liten ombyggnation på ca 50 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Omfattar ombyggnad av kontor som ska bli en lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Tillb/ändr av flerbostadshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Sjöbo
Tillbyggnad /ändring av församlingshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affär/industri.
Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affärs- o Industribyggnad.
Tillbyggnad av garage i Sjöbo
Tillb av garage, carport o uterum.
Tillbyggnad av butik i Sjöbo
Avser en mindre ändring av gårdsbutiken i Sjöbo.
Verkmästaren 1,Vilhelm 1
Tillb/ändr av andra anläggningar Verkmästaren 1,Vilhelm 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: