Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sjöbo

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av vatten och avloppsnät för alla fastigheter i Svansjö sommarby med tillhörande avloppspumpstationer ( 2 st) samt ombyggnad av högspänningskabel och nybyggnad av fibernät.

Ombyggnad av korsning samt ny g/c-led i Sjöbo
Avser korsningsåtgärder stationsområdet - centrum- Färsingaskolan.

Tillbyggnad av församlingshus i Sjöbo
Tillbyggnad /ändring av församlingshus.

Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affär/industri.

Tillbyggnad av affärshus i Sjöbo
Tillbyggnad/ändring av affärs- o Industribyggnad.

Tillbyggnad av butik i Sjöbo
Avser en mindre ändring av gårdsbutiken i Sjöbo.

Verkmästaren 1,Vilhelm 1
Tillb/ändr av andra anläggningar Verkmästaren 1,Vilhelm 1.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser ändrad användning av tak, fönster och dörrar på gammal fastighet. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: