Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Simrishamn

Om- och tillbyggnad av Simrislundsskolan, Simrishamn
Tillbyggnad av skollokaler samt om- och tillbyggnad av tillagningskök.

Ombyggnad vid vattenverk i Simrishamn
Projektet kommer att pågå under 4 år. Avser avhärdning vid vattenverk.

Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad av lager och skärmtak.

Ombyggnad vid vattenverk i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016 och 2017. Avser avhärdning vid vattenverk.

Om- och tillbyggnad av kontors- och industrilokaler i Simrishamn
Avser om- och tillbyggnader inom fastigheterna Kv Fräsen 2 och Simrishamn 3:3 åt hyresgästen SIMFAS.

Tillbyggnad av personal- och förrådsutrymme i Simrishamn

Ombyggnad av cirkulationsplats i Simrishamn
Avser ombyggnadsåtgärder av rondellen vid den västra infarten till Simrishamns tätort.

Ombyggnad vid strandbad i Simrishamn
Avser ändring av vägsträckning, bättre tillgänglighet och parkeringar.

Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Ribbingsberg, Simrishamn
Omfattar ombyggnation av en rondell vid den västra infarten in till Simrishamns tätort. Utöver rondellen så ingår även ombyggnation av refugerna i anslutning till rondellen.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Planer finns för sedimenteringsbassäng samt ledningsarbeten.

Utbyte av ställverk i Simrishamn
Ställverkets 50 kV primärapparater skall bytas ut.

Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.

Ombyggnad av parkanläggning i Simrishamn

Ombyggnad av park i Hammenhög Simrishamn

Förnyelse av lekplatser, Simrishamn

Ombyggnad av park i Kivik Simrishamn

Åtgärder av Ekenstamspark, Simrishamn

Ombyggnad av park i Gärsnäs Simrishamn

Rivning av kontor i Simrishamn
Rivning av kontor, handel och bostäder.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ombyggnad av industri och kontor/handel.

Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av plank i Simrishamn
Tillbyggnad av bef plank samt nybyggnad av vindskydd.

Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd samt plank.

Ombyggnad av markanläggning i Simrishamn
Ändrad användning från grusplan till asfalterad plan.

Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från verksamhetsbyggnad till bostad.

Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av slamsilo.

Förstärkning av avloppsnätet i Simrishamn, etapp 2
Igångsättning planeras under 2017.

Åtgärder vid naturreservat, Bäckhalladalen, Simrishamn

Ombyggnad av park i simrishamn
Igångsättning tidigast 2017. Avser ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark.

Ombyggnad av trappa, Stenbergs strädde, Simrishamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: