Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Simrishamn

Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Ribbingsberg, Simrishamn
Omfattar ombyggnation av en rondell vid den västra infarten in till Simrishamns tätort. Utöver rondellen så ingår även ombyggnation av refugerna i anslutning till rondellen.
Tillbyggnad av personallokal i Simrishamn
Tillbyggnad av industri för personalutrymme och monteringslaboratorium.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri med kontor.
Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning till bostad samt tillbyggnad med orangeri.
Tillbyggnad av servering i Simrishamn
Tillbyggnad med markis över uteservering.
Tillbyggnad av skärmtak i Simrishamn
Tillbyggnad med skärmtak.
Rivning av garage i Simrishamn
Rivning av garage, förråd och staket.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Rivning och tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av campingplats i Simrishamn
Tillbyggnad av camping samt ställplatser tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd och utekök.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad med ventilationsaggregat.
Rivning av kyrka i Simrishamn
Nedmontering av tornspiror.
Ombyggnad av förråd i Simrishamn
Ombyggnad av industri till museiförråd.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park, det ska anläggas en boulebana och ett utegym.
Ombyggnad av skola i Simrishamn
Ändrad användning från bostadshus till skolverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: