Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Simrishamn

Ombyggnad av ställverk i Simrishamn
Avser byte av 50 kV primärapparater i 50/10 kV mottagningsstation i Simrishamn. Det ingår även att installera automatisk tömning i transformatorgroparna.
Ombyggnad till kulturcentrum vid Östra Nöbbelöv kyrka
Projektet avser renovering/säkerställning av kyrkan.
Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser ändringar och utökning av kontor och personalutrymme.
Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri med kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad av industri.
Rivning av pumpstation i Simrishamn
Rivning av pumpstation/vattenreningsverk.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Rivning och tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad av förråd och utekök.
Rivning av förråd i Simrishamn
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Simrishamn
Ombyggnad av rum till uthyrning.
Rivning av kyrka i Simrishamn
Nedmontering av tornspiror.
Ombyggnad av förråd i Simrishamn
Ombyggnad av industri till museiförråd.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad med ventilationsaggregat.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park, det ska anläggas en boulebana och ett utegym.
Ombyggnad av skola i Simrishamn
Ändrad användning från bostadshus till skolverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: