Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Östra Göinge

Ombyggnad av kök i Broby
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av kök till tillagningskök.

Ombyggnad av kök och matsal i Knislinge
Igångsättning ej fastställd. Projektet avser om-och tillbyggnad till tillagningskök.

Ombyggnad av förskola i Knislinge
Igångsättning ej fastställd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Broby
Avser ombyggnad av banklokaler till lägenheter.

Ombyggnad av församlingshem till förskola i Hanaskog
Avser ombyggnad av församlingshem till förskola.

Tillbyggnad av förskola i Broby
Avser tillbyggnad av förskola.

Ombyggnad för tillagningskök vid servicehus i Sibbhult

Ombyggnad för tillagningskök vid servicehus i Östra Göinge
Igångsättning ej fastställd.

Åtgärder av gator, g/c-vägar m.m. i Östra Göinge
Åtgärdande av g/c-vägar, anläggningsarbeten, gator m.m. Arbetet kommer delvis att utföras i egen regi och delvis med ramkontrakterad entreprenör under år 2017.

Ombyggnad för mottagningsskök vid skola i Hanaskog

Rivning av äldre delar vid servicehus i Knisling
Rivning av äldre delar för att ge plats för nyproduktion.

Rivning av bensinstation i Broby
Rivningslov rivning bensinstation.

Ombyggnad av industrihus i Broby
Bygglov ändrad användning industribyggnad.

Ombyggnad av samlingslokal i Broby
Bygglov ändrad användning samlingslokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändring flerbostadshus.

Tillbyggnad av garage i Broby
Bygglov tillbyggnad garagebyggnad, göinge utbildningscenter.

Tillbyggnad av skärmtak i Broby
Bygglov tillbyggnad skärmtak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.

Rivning av förråd i Broby
Rivningslov rivning komplementbyggnad.

Rivning av servicehus i Broby
Rivningslov rivning servicehus.

Ombyggnad av omklädningsrum i Broby
Tidsbegränsat bygglov anordnande verksamhetslokal-omklädningsrum samt skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: