Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Östra Göinge

Ombyggnad och renovering av servicehus i Knislinge
Nybyggnad av 24 lägenheter i två avdelningar. I souterraindelen byggs 7 lägenheter om och 4 byggs till. Övriga befintliga lägenheter kommer att rustas. Totalt blir det 60 lägenheter i 5 avdelningar. Boendemiljön ska förbättras och det kommer att bli matlagning på varje avdelning.

Om- och tillbyggnad vid servicehus i Östra Göinge
Rivning av 2 gamla avdelningar och uppförande av 11 stycken nya lägenheter. Övriga befintliga lägenheter rustas upp och totalt blir det 33 lägenheter.

Ombyggnad av kök och matsal i Knislinge
Igångsättning ej fastställd. Projektet avser om-och tillbyggnad till tillagningskök.

Rivning vid servicehus i Östra Göinge
Avser rivning av den gamla delen vid äldreboende.

Tillbyggnad av förskola i Broby
Avser tillbyggnad av förskola.

Ombyggnad av församlingshem till förskola i Hanaskog
Avser ombyggnad av församlingshem till förskola.

Åtgärder av gator, g/c-vägar m.m. i Östra Göinge
Åtgärdande av g/c-vägar, anläggningsarbeten, gator m.m. Arbetet kommer delvis att utföras i egen regi och delvis med ramkontrakterad entreprenör under år 2017.

Ombyggnad för mottagningsskök vid skola i Hanaskog

Tillbyggnad av skola i Broby
Tillbyggnad av skola, bibliotek.

Ombyggnad av industrihus i Broby
Bygglov ändrad användning industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändring flerbostadshus.

Tillbyggnad av skola i Broby
Tillbyggnad av skola med entré, kök/matsal.

Ombyggnad av affärshus i Broby
Ändring av affärslokal.

Ombyggnad av kontor i Broby
Anmälan installation/ändring av ventilation kontorslokaler.

Tillbyggnad av garage i Broby
Bygglov tillbyggnad garagebyggnad, göinge utbildningscenter.

Tillbyggnad av skärmtak i Broby
Bygglov tillbyggnad skärmtak.

Ombyggnad av cistern i Broby
Bygglov utbyte argontank.

Ombyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.

Tillbyggnad av samlingslokal i Broby
Tillbyggnad samlingslokaler.

Rivning av förråd i Broby
Rivningslov rivning komplementbyggnad.

Rivning av servicehus i Broby
Rivningslov rivning servicehus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: