Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Osby

Om- och tillbyggnad av kommunkontor i Osby
Projektet avser ombyggnad av kommunkontoret i Osby. Verksamheten skall fungera till 100 % under entreprenadskedet.

Tillbyggnad av bostadshus i Osby
Tillbyggnad med 16 lägenheter.

Rivning av skola i Lönsboda
Avser rivning av två skolbyggnader, D-huset och I-huset.

Installation av reservkraftverk på Gullarpsverket i Osby
Avser leverans och installation av reservkraftverk på Gullarpsverket, inklusive serviceavtal på 5 år.

Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.

Tillbyggnad av lager i Osby
Tillbyggnad av lager och industribyggnad.

Tillbyggnad av förråd i Osby
Förlängning av vagnskjul.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: