Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örkelljunga

Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 1
Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Igångsättning är ej fastställd.. Avser tillbyggnad av logistikcentral.

Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 2
Inga beslut är tagna. Ansökan gällande planändring skall inlämnas. Planer finns för tillbyggnad av logistikcentral.

Ombyggnad av skollokaler och ventilation Bokelundaskolan i Örkelljunga
Skolan skall efter renovering innehålla klassrum med tillhörande grupprum varav 2 klassrum skall kunna nyttjas som förskola. Projektet omfattar ny FTX ventilation.

Ombyggnad av bro över Rörsjöholmsån vid Munka-Ljungby
Underhållsåtgärder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Installation av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.

Ombyggnad av samlingslokal i Örkelljunga
Avser renovering av lokal. Omfattning oklar.

Rivning av förskola i Örkelljunga
Avser rivning av förskola och skyddsrum.

Tillbyggnad av fritidshus i Örkelljunga
Tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av lastkaj i Örkelljunga
Tillbyggnad av kursgård.

Ombyggnad av kontor i Örkelljunga
Avser invändig ombyggnation för att skapa konferensrum och ett par nya kontor.

Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Ombyggnad av skärmtak till lager i Örkelljunga
Avser inklädnad av ett befintligt skärmtak så att det bildar ett kall-lager. Skärmtaket är 1000 kvm stort.

Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: