Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lund

Om- och tillbyggnad vid äldreboende i Genarp Lund
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende för totalt 30 rum.
Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund
Avser om- och tillbyggnad av studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.
Tillbyggnad av café i Lund
Tillbyggnad av Biltema med café. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 24 studentlägenheter samt kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Lund
Avser om- och tillbyggnad för Genetik och klinisk Kemi i byggnad 40, del F2, plan 12-16 samt provisoriskt kök. Tillbyggnaden är ett fläktrum på plan 16.
Renovering av skola i Lund
Objektet avser omläggning av yttertak, byte av syllar, omläggning av el mm för att förbättra inomhusmiljön. Igångsättning vecka 22 2017.
Ombyggnad av förskola i Veberöd
Avser innemiljöåtgärder, utvändig renovering samt verksamhetsanpassning av förskolelokaler.
Ombyggnad av universitet i Lund
Avser inredande av 2 st olika labb i en befintlig hallbyggnad. Labben omfattar totalt 1000 kvm och byggs delvis i 2 plan där kontorsutrymmen kommer att finnas på de övre planen.
Ombyggnad till flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad från kontor till 4st etagelägenheter.
Om och nybyggnad av gator och parkmark
Avser ombyggnation av Klostergatan till upphöjd kör- och gångbana framt till Klostergatan/Bytaregatan och anslutande gata framför Grand Hotell ned till St. Fiskaregatan, samt sträckan Nygatans förlängning i St. Fiskaregatan. Torgytan byggs om med nytt kommunikationsstråk, ny fontän, nytt beläggningsmaterial samt platser för uteservering. Avser även överbyggnad för gata/gångstråk kanalisation för nya ledningar, dagvatten och ny vattenlednings för fontän.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med veranda (Grand Hotell).
Energiåtgärder, Universitetssjukhuset i Lund
Avser installationer av solceller på byggnad 27 (Infektionen), om ca. 500 m2 och på byggnad 16 (Pastellen), om ca. 200 m2.
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem (ABB 800xA i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 5.0 och ska uppgraderas till senaste version.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad för ny rötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas.
Reparation och underhåll av broar och betongkonstruktioner i Lunds kommun
Avser reparation och underhåll av broar och andra betongkonstruktioner.
Renovering av ventilation i SiS Lunden i Lund
Uppdraget omfattar ventilationsrenovering och installation av värmeåtervinning. I samband med detta byggs två nya fläktrum. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden. Sekretesskyddad upphandling.
Ombyggnad av panncentraler inom regementsområde Revingehed
Värmeproduktionsanläggningens huvudcentral ska uppgraderas med utbyte av 2 stycken värmepannor för primärbränsle bio- och natur- gas och ersätta dessa med 4 st kondenserande gaspannor med motsvarande effekt.
Rivning inför kommande ombyggnad av kontor, Ljusåret 3, Lund
Avser invändig rivning för kommande ombyggnation som finns på separat projekt 1457973.
Rivning av centralkök, matsal i Lund
Rivningslov för rivning av storkök och personalmatsal.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för rivning samt till- och ombyggnad av industrilokal.
Upprustning av lekplatser i Lund
Avser upprustning av mindre lekplatser i Lunde, Veberöd och Södra Sandby. Befintliga lekplatser ska gestaltas, projekteras och byggas om.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 21 uterum, nya och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 82 st.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 22 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 26 uterum och djupare balkonger samt inglasning av 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 4 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 60 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 8 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 66 balkonger.
Byte av silar vid Vombverket i Lund
Projektet avser utbyte av 4 st befintliga trumsilar till 4 skivfilter ii befintlig byggnad.
Hyresgästanpassning av lokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning av konferenslokaler, pentry samt kopiatorrum.
Framtagande av vattenvårdsprogram Kävlingeån, etapp 2 och 3
Anläggning och restaurering av dammar och våtmarker, restaurering av vattendrag mm
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, uppförande balkonger, samt installation av hiss.
Ombyggnad av förskola i Lund
By 9. bygglov för ändrad användning av bottenvåningen till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Förfrågan ändrad användning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för ändrad marknivå.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning lada.
Tillbyggnad av paviljong i Lund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av paviljong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändring av flerbostadshus, ombyggnad av 1 befintlig lgh på vind till 3 st lgh a 30 kvm. Samt stambyte och brandskyddsåtgärder.
Anbud kvartersarkitekt Kv Paradis i Lund
En kvartersarkitekt ska anlitas för den centrala delen av Campus Lund som ligger inom kvarter Paradis.
Ombyggnad av bilverkstad i Lund
Avser uppsättning av skiljevägg i industribyggnad (bilverkstad) samt utvändig ändring med ny ytterdörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: