Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lund

Tillbyggnad av hotell och garage i Lund
Avser 12-13000 kvm. Mindre rivningsarbeten pågår.
Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund
Avser om- och tillbyggnad av studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.
Om- samt tillbyggnad av universitet i Lund
Aver upprustning av kontor och undervisningslokaler samt tillbyggnad med ny entré för socialhögskolan.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.
Upprustning av väg 798 mellan Esarp-Genarp
Avser breddning av vägen i befintlig sträckning, förbättring av trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstärknings- och tätortsåtgärder.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Tillbyggnad av café i Lund
Tillbyggnad av Biltema med café. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 24 studentlägenheter samt kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Lund
Avser om- och tillbyggnad för Genetik och klinisk Kemi i byggnad 40, del F2, plan 12-16 samt provisoriskt kök. Tillbyggnaden är ett fläktrum på plan 16.
Renovering av skola i Lund
Objektet avser omläggning av yttertak, byte av syllar, omläggning av el mm för att förbättra inomhusmiljön. Igångsättning vecka 22 2017.
Ombyggnad av förskola i Veberöd
Avser innemiljöåtgärder, utvändig renovering samt verksamhetsanpassning av förskolelokaler.
Ombyggnad av universitet i Lund
Avser inredande av 2 st olika labb i en befintlig hallbyggnad. Labben omfattar totalt 1000 kvm och byggs delvis i 2 plan där kontorsutrymmen kommer att finnas på de övre planen.
Ombyggnad till flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad från kontor till 4st etagelägenheter.
Energiåtgärder, Universitetssjukhuset i Lund
Avser installationer av solceller på byggnad 27 (Infektionen), om ca. 500 m2 och på byggnad 16 (Pastellen), om ca. 200 m2.
Ombyggnad av lager och kontor i Lund
Avser fasadändring av lagerbyggnad samt ändrad planlösning av kontorsdel.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med veranda (Grand Hotell).
Uppgradering av styrsystem i produktionslokal i Lund
Befintligt styrsystem (ABB 800xA i Lund (GÖS) ska uppdateras. Det befintliga systemet har version 5.0 och ska uppgraderas till senaste version.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Igångsättning tidigast 0218. Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad för nyrötningsprocess Källby ARV i Lund
Projektet avser utbyte av slamvärmeväxlare, samt att pumpsystemet på slamsidan ska förändras och värme systemet ska anpassas för att fungera ihop med de nya slamvärmeväxlarna. I entreprenaden ingår även rivning, demontering och omhändertagande av utbytt utrustning.
Ombyggnad till Datacenter i Lund
Ombyggnad av lokal till modulbyggt grönt datacenter. Option på skrotning av gasturbinaggregat ingår.
Renovering av ventilation i SiS Lunden i Lund
Uppdraget omfattar ventilationsrenovering och installation av värmeåtervinning. I samband med detta byggs två nya fläktrum. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden. Sekretesskyddad upphandling.
Ombyggnad av panncentraler inom regementsområde Revingehed
Värmeproduktionsanläggningens huvudcentral ska uppgraderas med utbyte av 2 stycken värmepannor för primärbränsle bio- och natur- gas och ersätta dessa med 4 st kondenserande gaspannor med motsvarande effekt.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas.
Reparation och underhåll av broar och betongkonstruktioner i Lunds kommun
Avser reparation och underhåll av broar och andra betongkonstruktioner.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad. Byggstart och kostnad uppskattad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 21 uterum, nya och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 82 st.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 22 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 26 uterum och djupare balkonger samt inglasning av 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 4 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 60 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 8 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 66 balkonger.
Byte av silar vid Vombverket i Lund
Projektet avser utbyte av 4 st befintliga trumsilar till 4 skivfilter ii befintlig byggnad.
Hyresgästanpassning av lokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning av konferenslokaler, pentry samt kopiatorrum.
Ombyggnad av vind i Lund
Avser inredande av 6 studentlägenheter i flerbostadshus, förråd på vindsplan samt tillbyggnad med takkupor och trapphus. Objektets läge Fjeliev 5-9, Trollebergsv 10-14 i Lund.
Tillbyggnad av studentlägenhet i Lund
Avser inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus med 24 ungdomsbostäder.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Förfrågan använda fastigheten till industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Förfrågan ändrad användning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, uppförande balkonger, samt installation av hiss.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning från lager till restaurang.
Ombyggnad av verkstad i Lund
Bygglov för ändrad användning från lager till utbildningslokal och verkstad.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
By 18 bygglov för utvändig ändring av vårdbyggnad, 2 st takkupor samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Lund
By 9. bygglov för ändrad användning av bottenvåningen till förskola.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola.
Rivning av busshållplats i Lund
Rivningslov för rivning av busshållplats.
Rivning av carport i Lund
Rivningslov för rivning av carport.
Rivning av enbostadshus i Lund
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Lund
Rivningslov för rivning av väderskydd.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning lada.
Rivning av mur i Lund
Rivningslov för rivning mur Innerstaden 2:1,Helgonagården 8:1.
Tillbyggnad av paviljong i Lund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av paviljong.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser ändrad användning kontor till restaurang, 179 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från tvättstuga till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändring av flerbostadshus, ombyggnad av 1 befintlig lgh på vind till 3 st lgh a 30 kvm. Samt stambyte och brandskyddsåtgärder.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för ändrad marknivå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde i flerbostadshus.
Ombyggnad av bilverkstad i Lund
Avser uppsättning av skiljevägg i industribyggnad (bilverkstad) samt utvändig ändring med ny ytterdörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: