Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lomma

Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.

Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.

Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.

Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ombyggnad.

Rivning av förråd i Lomma
Rivning av byggnader.

Tillbyggnad av skola i Lomma
Tillbyggnad av skola/förskola tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av lägenhet i Lomma
Ändrad användning av kontor till bostad, samt ändrad planlösning.

Ombyggnad av klubbhus i Lomma
Anmälan om ventilation.

Åtgärder av cirkulationsplats i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: