Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lomma

Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser ombyggnad av busstorg, flytt av bensinstation mm.

Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.

Ombyggnad av gata och dagvattennät i Borgeby Lomma
Projektet ligger på is.

Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.

Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.

Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ombyggnad.

Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad användning av stallar till lager, kontor med mera.

Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad planlösning samt nya portar och ny brandvägg mellan verkstad och lager.

Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Avser trafik- och cykelåtgärder inom kommunen.

Ombyggnad av klubbhus i Lomma
Anmälan om ventilation.

Rivning av förråd i Lomma
Rivning av byggnader.

Rivning av transformatorstation i Lomma
Rivning av transformatorstation.

Tillbyggnad av skola i Lomma
Tillbyggnad av skola/förskola tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av lägenhet i Lomma
Ändrad användning av kontor till bostad, samt ändrad planlösning.

Åtgärder av cirkulationsplats i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: