Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lomma

Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.

Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2017.

Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad användning av stallar till lager, kontor med mera.

Ombyggnad av lager i Lomma
Ändrad planlösning samt nya portar och ny brandvägg mellan verkstad och lager.

Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Avser trafik- och cykelåtgärder inom kommunen.

Rivning av förråd i Lomma
Rivning av byggnader.

Rivning av transformatorstation i Lomma
Rivning av transformatorstation.

Tillbyggnad av skola i Lomma
Tillbyggnad av skola/förskola tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av lägenhet i Lomma
Ändrad användning av kontor till bostad, samt ändrad planlösning.

Ombyggnad av klubbhus i Lomma
Anmälan om ventilation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: