Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av butikslokaler i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av butikslokaler . Yta: 1700 m2.
Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd. Avser sträckan mellan trafikplats Landskrona S och Landskrona N vid Tullstorp.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sandvången 28, midhemsvägen 11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter.
Tillbyggnad av kontor och lager i Landskrona
Avser en tillbyggnad av Bravida Prenads kontor i Landskrona.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Igångsättning tidigast 1: kv 2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Landskrona, etapp 2
Arbetet innebär rivning av delar av befintlig markanläggning, markarbeten för anläggning av plattytor, cykeluppställning, flytt av miljöhus, angöringsväg, multiarena samt plantering av buskar och träd mm.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Ny dricksvattenledning m.m. Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.) Uppskattad byggstart.
Leverans och installation av konstgräs på Exan, Landskrona
Projektet avser leverans och installation av nytt konstgräsunderlag på färdigställd ny markunderbyggnad för nytt konstgräs på Exan. Objektets läge: västra delen av Landskrona längs Exercisgatan.
Ombyggnad av väg i Landskrona
Projektet ligger på is.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd.
Ramavtal nyinstallatiner samt om- och tillbyggnader av hissar i Landskrona
Avser både varor och tjänster. Både nyinstallationer, om- och tillbyggnader av hiss inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 4 år.
Ombyggnad till lager och buteljering i Landskrona
Projektet avser ombyggnad från industrilokal i markplanet till buteljering och lager., Yta: 1800-2000 m2.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Projektet avser återställning av Sandåkerskolans lokaler efter brandskada. Återställningen kommer att göras i etapper och detta avser etapp 2 som omfattar återställning av ytskikt, ventilation, el/tele , Vs, övriga inredningar/kompletteringar och omfattas av ca 280 kvm LOA (lokalarea).
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Mejeriet 15, hylliegatan - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av sjukhus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, gösta lundhs gata 12 - ansökan om bygglov för ändring av sjukhusområdet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Slottsplatsen 26, parkgatan 10 - ansökan om bygglov för ombyggnad från hus till 7st lägenheter/trygghetsboende.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Hermelinen 2, östervångsplan 16 a-d - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 3, varggatan 13 - anmälan om åtgärder inom brandskydd.
Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Citadellstaden 1:4, skiftesvägen 21 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för utökning av förskola samt nytt miljöhus.
Ombyggnad av bilhall i Landskrona
Hartslimmet 5, gasverksgatan 7 ansökan om anmälan för oljeavskiljare.
Ombyggnad av utbildningslokal i Landskrona
Karlslund 1:1, karlslundsvägen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-02 för tillfälliga undervisningslokaler i delar av idrottshallen.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Lundåkra 2:1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 1/3-2018 t.o.m. 1/2 - 2023 för surfcenter.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser fasadändring och anmälan om väsentligt ändrad planlösning samt bärande konstruktion.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Säby 1:6 - ansökan om marklov för bortforsling av kullen.
Tillbyggnad av kallförråd i Landskrona
Vevstaken 17, stuverigatan 1 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kallförråd och entré samt nya skyltar.
Ombyggnad av vårdmottagning i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till mottagningslokal för laserbehandling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: