Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av butikslokaler i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av butikslokaler . Yta: 1700 m2.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata och park i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka. Avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten..
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Planer finns för förbättring och förlängning av fjärrvärmenätet inom dom äldre delarna i Landskrona.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Preliminär igångsättning under april 2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Ny kammare vid vattenverk Landskrona
Avser ny mätkammare samt elhus vid Säby vattenverk. /Kopparhögarnas koloni.)
Ombyggnad av väg i Landskrona
Projektet ligger på is.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 1 år med möjlighet till 2 år + ev 1 års förläning.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Projektet avser återställning av Sandåkerskolans lokaler efter brandskada. Återställningen kommer att göras i etapper och detta avser etapp 2 som omfattar återställning av ytskikt, ventilation, el/tele , Vs, övriga inredningar/kompletteringar och omfattas av ca 280 kvm LOA (lokalarea).
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90a-b, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till tandvårdsklinik.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Bilrutan 7, drevgatan 7 och 21 - ansökan om bygglov ändrad användning från lager till grossisthandel i del av byggnad och mindre fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Hermelinen 2, östervångsplan 16 a-d - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av sjukhus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, gösta lundhs gata 12 - ansökan om bygglov för ändring av sjukhusområdet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Slottsplatsen 26, parkgatan 10 - ansökan om bygglov för ombyggnad från hus till 7st lägenheter/trygghetsboende.
Ombyggnad av prästgård i Landskrona
Tuna 39:3, landsväge 217 - anmälan om renovering av ventilation och vatten/avlopp, brandskydd, installation av hiss, ansökan om bygglov för renovering av fastigheten Tuna 39:3.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, norra långgatan 17 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019.01.09 för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Säby 1:6 - ansökan om marklov för bortforsling av kullen.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Safiren 1, larvigatan 16 - ansökan om bygglov för ombyggnad av en lägenhet till två st nya lägenheter.
Ombyggnad av nätstation i Landskrona
Saxtorp 50:1 - ansökan om bygglov för att ersätta den befintliga nätstation med en ny.
Rivning av skärmtak i Landskrona
Saxtorp 72:2, skolvägen 4 - ansökan om bygglov för fasadändringar och rivningslov för skärmtak samt anmälan om ändrad ventilation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Schackspelaren 3, segergatan 15 - ansökan om bygglov för utökning av parkeringen.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Silverängen 4, emaljgatan 11, anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Landskrona
Fosfaten 17 , v. kajgatan 30- ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser fasadändring och anmälan om väsentligt ändrad planlösning samt bärande konstruktion.
Rivning av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:44 - ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Ombyggnad av utbildningslokal i Landskrona
Karlslund 1:1, karlslundsvägen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-02 för tillfälliga undervisningslokaler i delar av idrottshallen.
Ombyggnad av verkstad i Landskrona
Lundåkra 1:1 - anmälan om installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Lundåkra 2:1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 1/3-2018 t.o.m. 1/2 - 2023 för surfcenter.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Mejeriet 15, hylliegatan - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang till lägenheter.
Ändring av konstruktion i butik i Landskrona
Gräset 21, fiskargränden 28 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Rivning av magasin i Landskrona
Avser rivning av objektet stapelbädden på fastigheten.
Fiberentreprenad gällande landsbygden i Landskrona
Beställaren avser teckna ramavtal för fiberentreprenad i Landskrona kommun. Detta ramavtal avser och är begränsat till de projekt som finanserias av landsbygdsstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden som Landskrona Energis beviljats enligt Länsstyrelsens beslut. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontorsrum till omklädningsrum, Yara-huset i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorsrum till omklädningsrum med våtutrymme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: