Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Landskrona

Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd, 2017 alternativt 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Avser en tillbyggnad av Bravida Prenads kontor i Landskrona.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd. Avser sträckan mellan trafikplats Landskrona S och Landskrona N vid Tullstorp.
Ombyggnad av gata och park i Landsrona
Igångsättning planeras under 2018. Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2017/2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.
Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)
Leverans och installation av konstgräs på Exan, Landskrona
Projektet avser leverans och installation av nytt konstgräsunderlag på färdigställd ny markunderbyggnad för nytt konstgräs på Exan. Objektets läge: västra delen av Landskrona längs Exercisgatan.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Landskrona, etapp 2
Arbetet innebär rivning av delar av befintlig markanläggning, markarbeten för anläggning av plattytor, cykeluppställning, flytt av miljöhus, angöringsväg, multiarena samt plantering av buskar och träd mm.
Ramavtal nyinstallatiner samt om- och tillbyggnader av hissar i Landskrona
Avser både varor och tjänster. Både nyinstallationer, om- och tillbyggnader av hiss inom landskrona stads fastighetsbestånd.
Ombyggnad till lager och buteljering i Landskrona
Projektet avser ombyggnad från industrilokal i markplanet till buteljering och lager., Yta: 1800-2000 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Gröna lund 9, järnvägsgatan 17 - anmälan om ombyggnation av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av konferenscentrum i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Hoppet (, suellsgatan 17 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till lägenheter.
Rivning av kontor i Landskrona
Lundåkra 12:10, kontorsgatan 20 - ansökan om rivningslov för rivning av byggnaden.
Ombyggnad av konferenslokal i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, örenäs slott - ansökan om bygglov för ombyggnad av förrådslokal till konferensrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sandvången 28, midhemsvägen 11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75 - anmälan om installation av personhiss.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Ratten 6, rattgatan 7 - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av förråd i Landskrona
Karlslund 1:1, hjelmar brantings väg - ansökan om bygglov för placering av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser fasadändring och anmälan om väsentligt ändrad planlösning samt bärande konstruktion.
Ombyggnad av bilhall i Landskrona
Hartslimmet 5, gasverksgatan 7 ansökan om anmälan för oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 3, varggatan 13 - anmälan om åtgärder inom brandskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4 - ansökan om marklov för jordvall.
Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Citadellstaden 1:4, skiftesvägen 21 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för utökning av förskola samt nytt miljöhus.
Ombyggnad av vårdmottagning i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till mottagningslokal för laserbehandling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: