Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Landskrona

Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.

Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.

Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.

Vattenskyddsåtgärder längs väg E6 vid Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd.

Ombyggnad av gata och park i Landsrona
Igångsättning planeras under 2018. Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Landskrona
Igångsättning under augusti(september 2017.

Ombyggnad av torg i Landskrona
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser fortsatt ombyggnad av torg.

Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Häljarp, Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av Häljarps idrottshall. Arbetena kommer att utföras i etapper. Uppskattad byggstart.

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Ombyggnad av utemiljö i Landskrona
Avser ombyggnad av skolgård med intilliggande mark

Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)

Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.

Ombyggnad till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt lagerhantering på fastigheten bollspelaren 1, företagsvägen 42.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Rivning av hundkapplöpningsbana i Landskrona

Utbyte av reläskyddsutrustning i Norra Fördelningsstationen i Landskrona
Avser att byta ut befintliga reläskydd i fördelningsstation NF, Norra Fördelningsstationen.

Nya toaletter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser nya toaletter i källare med ny källarnedgång. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fingal 2, regeringsgatan 150 - ansökan om bygglov för ombyggnad.

Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Hjorten 44 - ansökan om bygglov för ombyggnad av fastigheten.

Rivning av idrottsplats i Landskrona
Karlslund 1:1, hjalmar brantings väg - anmälan om rivning av hundkapplöpningsbana.

Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Kopparängen 2 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Landskrona
Motorblocket, ringvägen 170 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till kontor på plan 2.

Rivning av butik i Landskrona
Neptun 25, östergatan 79 - ansökan om rivningslov för rivning av butikslokal.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Landskrona
Asmundtorp 1:134, toftavägen 4 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av postsorteringsrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Neptun 35, ödmanssonsgatan 4, 6 - anmälan om ändring av ventilation.

Rivning av industrihus i Landskrona
Skeppsvarvet 6 - ansökan om rivningslov för rivning av båghall.

Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tigern 7, enoch thulins väg 19- ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till kontorsverksamhet, nybyggnad av cykelförråd samt fasadändring avseende isättning av fönster och dörrar.

Ombyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan - ansökan om bygglov för att flytta befintliga parkeringsplatser.

Tillbyggnad av fläktrum i Landskrona
Svarvaren 20, fröjdenborgsgatan 20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fläktrum.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra roten 25, stora norregatan 23 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser installation av hiss på fastigheten sten sture 12, sturegatan 4b.

Rivning av gäststuga i Landskrona
Neptun 29, regeringsgatan 8-14 - ansökan om rivningslov för rivning av gårdshus.

Rivning av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 4:4 - ansökan om rivningslov för rivning av bef nätstation.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Linné 42 - ansökan om bygglov för ombyggnad från lokal till lägenhet.

Rivning av pumpstation i Landskrona
Lundåkra 1:1, södra kajgatan - ansökan om rivningslov för rivning av befintligt pumphus.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Juno 34, bredgatan - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet, yta 80 m2.

Hissinstallation i gruppbostad i Landskrona
Avser installation av handikapphiss förr privat boende. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: