Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kristianstad

Ombyggnad av fotbolls/idrottsplats i Kristianstad
Projektet avser anpassning av idrottsplats för Svenska Fotbollsförbundets krav. Avser åtgärder av fotbollsplaner, konstgräs flyttning av friidrottsanläggning, nya läktare, omklädningsrum, belysning m.m. I projektet ingår även rivning/sanering av byggnader och mark.

Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad

Anläggande av cirkulationsplatser Hammarslund C4 Shopping
Projektet avser två nya cirkulationsplatser samt ny infartsled för ett nytt handelsområde vid Hammarslund.

Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Under de kommande åren ska Akademiska Hus att investera ca 20 miljoner kronor i miljövänlig teknik för att sänka energiförbrukningen samt att minska mängden köpt energi på campus Kristianstad. Det innebär att befintligt marklager utökas med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl-/värmepumpar kommer producera värme och kyla som kan säsongslagras. Genom utbyggnaden av marklagret kommer Högskolan Kristianstad bli mer självförsörjande med miljövänlig energileverans. En ytterligare åtgärd är ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Slutligen installerar Akademiska Hus en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2017.

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Degeberga
Avser tillbyggnad med 600 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler på 900 kvm.

Ombyggnad av friluftsbad i Åhus
Ombyggnad av befintligt friluftsbad. Modernisering av utebad. Fastigheten kommer troligen att säljas.

Ombyggnad och upprustning av skola i Kristianstad
Objektet avser nyinstallation av luftbehandlingsanläggning och ombyggnad/planlösningsändring av Centralskolan, Byggnad B, Plan 2 och 3 samt ombyggnad takplan med solcellsinstallation på Byggnad B.

Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.

Tillgänglighetsanpassning av skola i Kristianstad
Objektet avser ett tillgänglighetsprojekt av Spängerskolan. I dag finns tillgänglighet till plan 1 via en hiss uppförd i mitten på 1990-talet. Projektet avser rivning av befintlig hiss samt nybyggnad av hiss som skall betjäna både plan 1 och 2 samt div övriga åtgärder.

Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2017. Om- och tillbyggnad av hotell.

Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.

Ombyggnad av vårdcentral i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av BVC och MVC samt förråd.

Ombyggnad av sjukhus i Kristianstad
Anmälan installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.

Rivning av fem fastigheter i Kristianstads kommun
Rivningsobjekt 1 en villa/sommarstuga i Åhus, Rivningsobjekt 2 en industrifastighet i Kristianstad, Rivningsobjekt 3 en villa m garage i Näsby, Kristianstad, Rivningsobjekt 4 en verkstads/förrådsbyggnad i Kristianstad, Rivningsobjekt 5 en enkel ekonomibyggnad utanför Vä. Fastigheterna är belägna på Grinden 4, Färgaren 1,Näsby 35,22, Näsby 35.28 samt Vä 2,107.

Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.

Rivning av idrottshall i Kristianstad
Avser rivning av idrottshall samt målning av fönster och byte av tak på huvudbyggnaden.

Rivning av skola i Åhus, Kristianstad

Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.

Upprustning av filtersteget på reningsverk i Kristianstad, etapp 2
Etapp 2 är den sista etappen av upprustning av filtersteget på Centrala reningsverket. Etapp 1 genomfördes under 2016 (projekt 1219975).

Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.

Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Påbyggnad av industribyggnad, rivning av befintlig.

Rivning av flerbostadshus i Kristianstad
Rivning av flerbostadshus, byggnad a-e.

Rivning av affärshus i Kristianstad
Rivning av industri-affärslokal samt lagerlokal/förråd.

Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Flytt av befintlig industribyggnad inom fastigheten.

Ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av butikscentrum. Hyresgästanpassning.

Ombyggnad av servering i Kristianstad
Bygglov - ändrad användning från affär till serveringsyta.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Bygglov ändrad användning med om-/tillbyggnad flerbostadshus m.m.

Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontor, affär od, lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring samt om- och tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av servering i Kristianstad
Ändrad användning från affär till servering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning från frisörlokal till lägenheter.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristianstad
Ändrad användning med ombyggnad av kontor till tandvård.

Ombyggnad av förskola i Kristianstad
Ändrad användning till förskola.

Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning från kontor till bostad.

Tillbyggnad av studentlägenhet i Kristianstad
Ytterligare studentbostadslägenhet i 4 hus i f.d. gemensamhetslokal.

Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av komplementbyggnad.

Rivning av transformatorstation i Kristianstad
Rivning av transformatorstation.

Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av förrådsbyggnad.

Tillbyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av paviljonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över källarentréer.

Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat lov.

Tillbyggnad av kallager i Kristianstad
Tillbyggnad kallager, tälthall.

Rivning av ekonomibyggnad i Kristianstad
Rivning av ekonomibyggnad.

Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus.

Resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö väg/järnväg i region Syd
Uppdraget avser resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet 0ch arbetsmiljö väg/järnväg i region syd, länen Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Stationeringsort Kristianstad. Avtalstid 2017-05-02 tom 2018-05-01. Option 1: 2018-05-02 - 2019-05-01. Option 2: 2019-05-02 - 2020-05-01.

Vård- och underhållsplanering av begravningsplatser, Kristianstads kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: