Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kristianstad

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderöd
Väglängd 1160 km samt 92 km gc-väg.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Degeberga
Avser tillbyggnad med 600 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler på 900 kvm.
Ombyggnad av friluftsbad i Åhus
Ombyggnad av befintligt friluftsbad. Modernisering av utebad. Fastigheten kommer troligen att säljas.
Upprustning av skola i Kristianstad
Byggstart tidigast 2017.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Ändrad användning i plan 3 och 4 till särskilt boende.
Ombyggnad till Förskola, Kristianstad
Avser ombyggnad av kontor för att anpassa lokalerna till Syn- och Hörselenheten.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristianstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler till tandvård. Folktandvården kommer att installera och sätta upp sin inredning under entreprenadtiden.
Om- och tillbyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av tivoliscenen i Kristianstad. Alla installationer och icke bärande konstruktionen tas bort och byts ut. En tillbyggnad med pålad grundkonstruktion av betong med överbyggnad av trä görs för att skapa en mer funktionell byggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Besiktning av bostäderna och projektering beräknas påbörjas under hösten 2017. Stambytet kan ev starta våren 2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser en lokal som ska bli 4 lgh.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning, avser att omvandla ca 500 m2 lokaler till kontor.
Södra Kasern
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av 2 lgh till 4 mindre lgh. I projektet ingår även tillbyggnad av soprum,cykelförråd och markåtgärder av innergården.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Rivning av fem fastigheter i Kristianstads kommun
Rivningsobjekt 1 en villa/sommarstuga i Åhus, Rivningsobjekt 2 en industrifastighet i Kristianstad, Rivningsobjekt 3 en villa m garage i Näsby, Kristianstad, Rivningsobjekt 4 en verkstads/förrådsbyggnad i Kristianstad, Rivningsobjekt 5 en enkel ekonomibyggnad utanför Vä. Fastigheterna är belägna på Grinden 4, Färgaren 1,Näsby 35,22, Näsby 35.28 samt Vä 2,107.
Rivning av skola i Åhus, Kristianstad
Rivningen avser ca 3800m2 skolbyggnad samt källarkulvert för installationer.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
Upprustning av filtersteget på reningsverk i Kristianstad, etapp 2
Etapp 2 är den sista etappen av upprustning av filtersteget på Centrala reningsverket. Etapp 1 genomfördes under 2016 (projekt 1219975).
Ombyggnad av bostadhus till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av bostadshus till förskola.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
In- och utvändig ombyggnad av f.d. villa till besökcenter.
Ombyggnad av kulturhus i Kristianstad
Installation av FTX-ventilation på norra byggnadsdelen på Kulturhuset Barbacka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor och gym.
Rivning av skola i Kristianstad
Rivning av Sånnaskolan.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
Tillbyggnad av lokal för lager och personalutrymme.
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontorsbyggnad, tidsbegränsat t.o.m. 2022-07-17.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad med utesov på Sånnaskolan och på förskola.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av skolpaviljong ovanpå bef, tom 2022-08-22.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Ombyggnad av parkeringsplats vid ishallen.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av industri. Ansökan om bygglov. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Inredande av 17 lagerlokaler i bef byggnad. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning med ombyggnad av kontor, affär till att också omfatta bostad.
Ombyggnad av biograf i Kristianstad
Ändrad användning av restaurang till bio, bistro och bar.
Ombyggnad ventilation på sjukhus i Kristianstad
Avser installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: