Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kristianstad

Om- och nybyggnad av polishus i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplaneärende.

Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser totalrenovering av idrottshallen, ny el, ombyggnad av ventilationen, nya ytskikt mm.

Om- och tillbyggnad av förskola i Odal Kristianstad
Avser 730 m2 tillbyggnad i 1 plan, samt 600 m2 ombyggnad i 1-2 plan. Tillbyggnaden innehåller 3 avdelningar samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden avser ny matsal på plan 1 samt ombyggnad för personal och administration på plan 2.

Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Ansökan gällande planändring inlämnad.

Anläggande av cirkulationsplatser Hammarslund C4 Shopping
Projektet avser två nya cirkulationsplatser samt ny infartsled för ett nytt handelsområde vid Hammarslund.

Ombyggnad av friluftsbad i Åhus
Ombyggnad av befintligt friluftsbad. Modernisering av utebad. Fastigheten kommer troligen att säljas.

Upprustning av skola i Kristianstad
Byggstart tidigast 2017.

Ombyggnad och upprustning av skola i Kristianstad
Objektet avser nyinstallation av luftbehandlingsanläggning och ombyggnad/planlösningsändring av Centralskolan, Byggnad B, Plan 2 och 3 samt ombyggnad takplan med solcellsinstallation på Byggnad B.

Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Ligger lite på is. Igångsättning är ej fastställd.

Tillgänglighetsanpassning av skola i Kristianstad
Objektet avser ett tillgänglighetsprojekt av Spängerskolan. I dag finns tillgänglighet till plan 1 via en hiss uppförd i mitten på 1990-talet. Projektet avser rivning av befintlig hiss samt nybyggnad av hiss som skall betjäna både plan 1 och 2 samt div övriga åtgärder.

Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2017. Om- och tillbyggnad av hotell.

Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.

Ombyggnad av vårdcentral i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av BVC och MVC samt förråd.

Ombyggnad av sjukhus i Kristianstad
Anmälan installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.

Ombyggnad av galleria i Kristianstad etapp 3

Geoenergianläggningar vid fastigheter i Kristianstad
Entreprenaden avser tre separata fastigheter där det ska installeras värmepumpar via geoenergi för uppvärmning och tappvarmvatten. Brunnsborrningen sker på en fastighet och därifrån förläggs brineledning till övriga två fastigheter. Förläggning av värme-varmvattenkulvert till två andra fastigheter ingår också i entreprenaden. Objekten är belägna på Byagatan12 och 16 samt Bertevägen 18. Uppskattad kostnad.

Rivning av fem fastigheter i Kristianstads kommun
Rivningsobjekt 1 en villa/sommarstuga i Åhus, Rivningsobjekt 2 en industrifastighet i Kristianstad, Rivningsobjekt 3 en villa m garage i Näsby, Kristianstad, Rivningsobjekt 4 en verkstads/förrådsbyggnad i Kristianstad, Rivningsobjekt 5 en enkel ekonomibyggnad utanför Vä. Fastigheterna är belägna på Grinden 4, Färgaren 1,Näsby 35,22, Näsby 35.28 samt Vä 2,107.

Geoenergianläggningar i 2 fastigheter, Arkelstorp
Projektet består av 2 separata fastigheter där varje fastighet kommer att ha sin egen geoenergianläggning med värmepumpar för sin försörjning av värme och varmvatten.

Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.

Elautomatisering vid vattenverk i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning från frisörlokal till lägenheter.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristianstad
Ändrad användning med ombyggnad av kontor till tandvård.

Ombyggnad av förskola i Kristianstad
Ändrad användning till förskola.

Ombyggnad av servering i Kristianstad
Bygglov - ändrad användning från affär till serveringsyta.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Bygglov ändrad användning med om-/tillbyggnad flerbostadshus m.m.

Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Flytt av befintlig industribyggnad inom fastigheten.

Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om- och tillbyggnad samt utvändig fasadändring av kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Påbyggnad av industribyggnad, rivning av befintlig.

Rivning av flerbostadshus i Kristianstad
Rivning av flerbostadshus, byggnad a-e.

Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontor, affär od, lagerbyggnad.

Rivning av idrottshall i Kristianstad
Rivning av idrottshall samt utvändig ändring på huvudbyggnaden.

Rivning av affärshus i Kristianstad
Rivning av industri-affärslokal samt lagerlokal/förråd.

Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av paviljonger.

Tillbyggnad av verkstad i Kristianstad
Tillbyggnad av verkstad.

Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av förrådsbyggnad.

Rivning av ekonomibyggnad i Kristianstad
Rivning av ekonomibyggnad.

Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av butik i Kristianstad
Om- och tillbyggnad till butik och restaurang.

Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av utomhusbad i Kristianstad
Avser ombyggnad av utomhusbad.

Rivning av transformatorstation i Kristianstad
Rivning av transformatorstation.

Tillbyggnad av affärshus i Kristianstad
Ändrad användning samt om- och tillbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning från kontor till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av del av enbostadshus till fotvård samt uppsättning av skylt.

Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö väg/järnväg i region Syd
Uppdraget avser resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet 0ch arbetsmiljö väg/järnväg i region syd, länen Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Stationeringsort Kristianstad. Avtalstid 2017-05-02 tom 2018-05-01. Option 1: 2018-05-02 - 2019-05-01. Option 2: 2019-05-02 - 2020-05-01.

Vård- och underhållsplanering av begravningsplatser, Kristianstads kommun

Rivning av fd bostadshus i Kristianstad
Rivning av Rosa Huset, ett fd bostadshus med till en bondgård, BYA ca 220 kvm och därtill hörande komplementbyggnad. Bostadshuset har använts som dagcentral.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: