Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderöd
Väglängd 1160 km samt 92 km gc-väg.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arkelstorp Kristianstad
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad med 3 avdelningar vid förskola.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Degeberga
Avser tillbyggnad med 600 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler på 900 kvm.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Avser ombyggnad av personalutrymmen till särskilt boende med 14 lägenheter på ca 35kvm samt pentry.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Konservering av gamla gravhällar m.m.
Omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, staket, askgravplatser samt flytt av gravhällar.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Om- och tillbyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av tivoliscenen i Kristianstad. Alla installationer och icke bärande konstruktionen tas bort och byts ut. En tillbyggnad med pålad grundkonstruktion av betong med överbyggnad av trä görs för att skapa en mer funktionell byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av lokaler i flerbostadshus till 3st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser en lokal som ska bli 4 lgh.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Åhus
Avser inre renovering samt yttre underhållsåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Ombyggnad av kontor i polishuset i Kristianstad
Avser ombyggnad av Åklagarmyndighetens kontorslokaler i Kristianstads polishus..
Ombyggnad av galleria i Kristianstad etapp 3
Planer finns för till-och ombyggnad av affärslokalen.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av 2 lgh till 4 mindre lgh. I projektet ingår även tillbyggnad av soprum,cykelförråd och markåtgärder av innergården.
Södra Kasern
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Ombyggnad/förstärkning av kaj och cykelväg i Åhus
En ca 50 m lång kaj/ cykelväg i hamnen i Åhus ska bytas till en beständigare konstruktion som inkluderar bl a undervattensgjutning och pålning samt en option gällande anslutande markarbeten.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Ombyggnad av bostadhus till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av bostadshus till förskola.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Utökning av bef restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
Ändrad användning av del av föreningslokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av biograf i Kristianstad
Ändrad användning av restaurang till bio, bistro och bar.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning med ombyggnad av kontor, affär till att också omfatta bostad.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
In- och utvändig ombyggnad av f.d. villa till besökcenter.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Inredande av 17 lagerlokaler i bef byggnad. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av industri. Ansökan om bygglov. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Ombyggnad av parkeringsplats vid ishallen.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Ombyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad och nya parkeringar.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus och förrådsbyggnader.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad, avser betongstöd som ska tas bort.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för paviljong och förbindelsegång på Näsbyvillans Förskola.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av skolpaviljong ovanpå bef, tom 2022-08-22.
Tillbyggnad av skärmtak i Kristianstad
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurang med förrådsutrymme.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontorsbyggnad, tidsbegränsat t.o.m. 2022-07-17.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tillbyggnad med utomhussov på förskola.
Tillbyggnad av butik i Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad ventilation på sjukhus i Kristianstad
Avser installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: