Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till fyrfältsväg delen Sätaröd-Vä
Avser ombyggnad till motorväg, 11,5 km.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Kristianstad
Ombyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Byggstart tidigast januari 2018.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Avser ombyggnad av personalutrymmen till särskilt boende med 14 lägenheter på ca 35kvm samt pentry.
Ombyggnad av mag- tarmmottagningen i Kristianstad
Nya ytskikt, nya dörrar och nya undertak utförs. Centralsjukhuset Kristianstads huvudbyggnad, plan 11 (våning 2)
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Om- och tillbyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av tivoliscenen i Kristianstad. Alla installationer och icke bärande konstruktionen tas bort och byts ut. En tillbyggnad med pålad grundkonstruktion av betong med överbyggnad av trä görs för att skapa en mer funktionell byggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Besiktning av bostäderna och projektering beräknas påbörjas under hösten 2017. Stambytet kan ev starta våren 2018.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor och personalytor.
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Avser tillbyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av lokaler i flerbostadshus till 3st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i polishuset i Kristianstad
Avser ombyggnad av Åklagarmyndighetens kontorslokaler i Kristianstads polishus..
Ombyggnad av galleria i Kristianstad etapp 3
Planer finns för till-och ombyggnad av affärslokalen.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Åhus
Avser inre renovering samt yttre underhållsåtgärder.
Tillbyggnad av markanläggning och bulleravgränsare i Kristianstad
Avser breddning och justering av översvämningsskydd.
Ombyggnad av kyrka i Kristianstad
Avser renovering av golv samt VA och värme i kyrka.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus - bef förskola till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Ombyggnad av skola i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av skola. Frökengårdskolan.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Ombyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad och nya parkeringar.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus och förrådsbyggnader.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad, avser betongstöd som ska tas bort.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för paviljong och förbindelsegång på Näsbyvillans Förskola.
Tillbyggnad av garage i Kristianstad
Tillbyggnad av befintligt garage med carport.
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Kristianstad
Tillbyggnad av besökscenter med entrépaviljong.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Utvändig ändring samt viss ombyggnad av Kantarellen.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
Ändrad användning av del av föreningslokal i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad - f.d. pannrum.
Tillbyggnad av butik i Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: