Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kristianstad

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderöd
Väglängd 1160 km samt 92 km gc-väg.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Kristianstad
Ombyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Byggstart tidigast januari 2018.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Degeberga
Avser tillbyggnad med 600 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler på 900 kvm.
Ombyggnad av friluftsbad i Åhus
Ombyggnad av befintligt friluftsbad. Modernisering av utebad. Fastigheten kommer troligen att säljas.
Ombyggnad och upprustning av skola i Kristianstad
Objektet avser nyinstallation av luftbehandlingsanläggning och ombyggnad/planlösningsändring av Centralskolan, Byggnad B, Plan 2 och 3 samt ombyggnad takplan med solcellsinstallation på Byggnad B.
Ombyggnad till Förskola, Kristianstad
Avser ombyggnad av kontor för att anpassa lokalerna till Syn- och Hörselenheten.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristianstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler till tandvård. Folktandvården kommer att installera och sätta upp sin inredning under entreprenadtiden.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av 2 lgh till 4 mindre lgh. I projektet ingår även tillbyggnad av soprum,cykelförråd och markåtgärder av innergården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser en lokal som ska bli 4 lgh.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Ombyggnad ventilation på sjukhus i Kristianstad
Avser installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Rivning av fem fastigheter i Kristianstads kommun
Rivningsobjekt 1 en villa/sommarstuga i Åhus, Rivningsobjekt 2 en industrifastighet i Kristianstad, Rivningsobjekt 3 en villa m garage i Näsby, Kristianstad, Rivningsobjekt 4 en verkstads/förrådsbyggnad i Kristianstad, Rivningsobjekt 5 en enkel ekonomibyggnad utanför Vä. Fastigheterna är belägna på Grinden 4, Färgaren 1,Näsby 35,22, Näsby 35.28 samt Vä 2,107.
Rivning av idrottshall i Kristianstad
Avser rivning av idrottshall samt målning av fönster och byte av tak på huvudbyggnaden.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
Upprustning av filtersteget på reningsverk i Kristianstad, etapp 2
Etapp 2 är den sista etappen av upprustning av filtersteget på Centrala reningsverket. Etapp 1 genomfördes under 2016 (projekt 1219975).
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Rivning av skola i Åhus, Kristianstad
Rivningen avser ca 3800m2 skolbyggnad samt källarkulvert för installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser byte av tak och väggar av industrihus.
Ombyggnad av bostadhus till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av bostadshus till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Ombyggnad av kulturhus i Kristianstad
Installation av FTX-ventilation på norra byggnadsdelen på Kulturhuset Barbacka.
Rivning av skola i Kristianstad
Rivning av Sånnaskolan.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
Tillbyggnad av lokal för lager och personalutrymme.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontor, affär od, lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad med utesov på Sånnaskolan och på förskola.
Tillbyggnad av studentlägenhet i Kristianstad
Ytterligare studentbostadslägenhet i 4 hus i f.d. gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av kallager i Kristianstad
Tillbyggnad kallager, tälthall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över källarentréer.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av komplementbyggnad.
Resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö väg/järnväg i region Syd
Uppdraget avser resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet 0ch arbetsmiljö väg/järnväg i region syd, länen Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Stationeringsort Kristianstad. Avtalstid 2017-05-02 tom 2018-05-01. Option 1: 2018-05-02 - 2019-05-01. Option 2: 2019-05-02 - 2020-05-01.
Ombyggnad av servering i Kristianstad
Ändrad användning från affär till servering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: