Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kävlinge

Ställverksförnyelse i Barsebäck
Reinvestering pga att flera komponenter i ställverket har nått gränsen för sin tekniska livslängd. Ändra ställverksutformningen till ett dubbelbrytarställverk för att öka driftsäkerheten.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av befintlig del på förskolan samt tillbyggnad av 2st avdelningar. Projektet kommer att genomföras i 2st etapper där ombyggnaden ska färdigställas innan tillbyggnaden påbörjas.
Topplinebyte Barsebäck- Sege
Byte av gammal optolina. 42 km. FL7 S7-8 Opto
Ombyggnad av lekplats i Kävlinge
Ombyggnad av lekplats.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Åtgärder av gatubelysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Trafisäkerhetsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av affärshus i Kävlinge
Anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Kävlinge
Marklov ändring av marknivå.
Rivning av enbostadshus i Kävlinge
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Kävlinge
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad med 1 st paviljong.
Tillbyggnad av telestation i Kävlinge
Tillbyggnad av teknikhus för laddstation.
Tillbyggnad av brygga i Kävlinge
Tillbyggnad spång, ny brygga samt byta ut befintlig trappa.
Ombyggnad av kontor i Kävlinge
Ändrad användning (kontor).
Upprustning av lekplatser i Kälvinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Handikappanpassning av vägar och gator i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder vid naturreservat i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Ombyggnad av gym i Kävlinge
Bygglov för ändrad användning i del av byggnad (butik till gym).
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: