Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hörby

Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Avser tillbyggnad av industri med rum för luftrum och produktionslokaler.

Byte av ventilationssytem vid äldreboende i Hörby
Avser byte av två stycken luftbehandlingsaggregat samt anpassning av tillhörande kanalsystem.

Trafikåtgärder vid korsning i Hörby

Installation av bassängduk i utomhusbassänger vid Hörby Sportcenter, Hörby kommun
Befintlig anläggning byggd år 2010 enligt konventionell metod bestående av bassängväggar och bassängbotten i vattentät betong. Väggar och botten utvändigt isolerade med 100 mm cellplast/ISO drän. Under bassängbotten finns ett kapillärbrytande skikt av makadam.

Ombyggnad av kontor i Hörby
Bygglov inredning av ytterligare kontorslokal i flerbostadshus samt fasadändring.

Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Ombyggnad av kontor i Hörby
Ändrad användning samt fasadändring.

Ombyggnad av markanläggning i Hörby
Utfyllnad parkanläggning.

Ombyggnad av mejeri i Hörby
Bygglov Ändrad användning samt tidsbegränsad bygglov.

Ombyggnad av markanläggning i Hörby
Tidsbegränsat marklov.

Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: