Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hörby

Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg Hörby
Avser tillbyggnad av förskola samt anläggande av gata, gång- och cykelvägar, grönytor, dagvattenhantering, belysning.
Omgestaltning av park/torg m.m. i Hörby
Avser omgestaltning av Ernst Ahlgrensparken m.m. samt ny utomhusschen. I projektet ingår även att bygga om Parktorget som skall användas till parkering men också att utgöra större evenemang.
Utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs, Hörby
Planer finns för utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs.
Nybyggnad av lagerhall i Hörby
Avser tillbyggnad av klimatrum för produktion.
Underhåll och reparation av dammar inom Kävlingeåprojektet
I entreprenaden ingår reparation och underhåll av 12 dammar anlagda i Kävlingeåprojektet.
Ombyggnad av industribyggnad i Hörby
Ändrad användning, Uppsättning av skylt Hjularöd 30.
Rivning av baracker i Hörby
Rivning av baracker vid industribyggnad.
Rivning av butik i Hörby
Avser rivning av bensinstationsbyggnad och ett förråd.
Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ny belysning vid idrottsområde i Hörby
Avser ny belysning till idrottsområdet i Hörby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: