Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hörby

Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Omgestaltning av park/torg m.m. i Hörby
Avser omgestaltning av Ernst Ahlgrensparken m.m. samt ny utomhusschen. I projektet ingår även att bygga om Parktorget som skall användas till parkering men också att utgöra större evenemang.
Ombyggnad av centralkök mm vid äldreboende i Hörby
Upphandlingen omfattar ombyggnad av ett centralkök beläget i hus C med tillhörande ytor till kontor. Samt utbyte av befintligt ventilationssystem i hus A-F (inkl hus C).
Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Avser tillbyggnad av industri med rum för luftrum och produktionslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg Hörby
Avser anläggande av gata, gång- och cykelvägar, grönytor, dagvattenhantering, belysning.
Ombyggnad av vårdcentralen Hälsans Hus i Hörby
Del av byggnaden skall nu byggas om till lokaler för socialförvaltningen och på innergården skall det byggas en förbindelsegång. Delar av övrig byggnad skall också fräschas upp i samband med ombyggnationen.
Byte av ventilationssytem vid äldreboende i Hörby
Avser byte av två stycken luftbehandlingsaggregat samt anpassning av tillhörande kanalsystem.
Installation av bassängduk i utomhusbassänger vid Hörby Sportcenter, Hörby kommun
Befintlig anläggning byggd år 2010 enligt konventionell metod bestående av bassängväggar och bassängbotten i vattentät betong. Väggar och botten utvändigt isolerade med 100 mm cellplast/ISO drän. Under bassängbotten finns ett kapillärbrytande skikt av makadam.
Ombyggnad av affärshus i Hörby
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Hörby
Ändrad användning samt fasadändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: