Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hörby

Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.
Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg Hörby
Avser tillbyggnad av förskola samt anläggande av gata, gång- och cykelvägar, grönytor, dagvattenhantering, belysning.
Tillbyggnad av bilhall i Hörby
Tomtyta: 26000 m2. Projektet indelas eventuellt i etapper. Igångsättning avhängigt intressenter.
Omgestaltning av park/torg m.m. i Hörby
Avser omgestaltning av Ernst Ahlgrensparken m.m. samt ny utomhusschen. I projektet ingår även att bygga om Parktorget som skall användas till parkering men också att utgöra större evenemang.
Ombyggnad av centralkök mm vid äldreboende i Hörby
avser ombyggnad av ett centralkök beläget i hus C med tillhörande ytor till kontor. Samt utbyte av befintligt ventilationssystem i hus A-F (inkl hus C).
Nybyggnad av lagerhall i Hörby
Avser tillbyggnad av klimatrum för produktion.
Ombyggnad av vårdcentralen Hälsans Hus i Hörby
Avser ombyggnation. Del av byggnaden skall byggas om till lokaler för socialförvaltningen och på innergården skall det byggas en förbindelsegång. Delar av övrig byggnad skall också fräschas upp i samband med ombyggnationen.
Underhåll och reparation av dammar inom Kävlingeåprojektet
I entreprenaden ingår reparation och underhåll av 12 dammar anlagda i Kävlingeåprojektet.
Ombyggnad av industribyggnad i Hörby
Ändrad användning, Uppsättning av skylt Hjularöd 30.
Gatubelysningsåtgärder i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Åtgärder av lekplatser i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ny belysning vid idrottsområde i Hörby
Avser ny belysning till idrottsområdet i Hörby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: