Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höör

Renovering och ev tillbyggnad av skola i Höör
Igångsättning och omfattning är ej fastställd. Planer finns gällande renovering av ev tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av ledningsnätet i Höör
Igångsättning tidigast 2018.
Tillbyggnad av lager/outletförsäljning i Höör, etapp 1
Igångsättning preliminärt under maj 2016. Avser tillbyggnad av lagerhall i prefab kontruktion.
Beläggningsunderhåll i Höör
Igångsättning tidigast 2018. Avser beläggningsunderhåll (asfalt) inom Höörs kommun.
Renovering av bro i Höör
Projektet avser renovering av vägbro. Isolering av nya räcken, beläggningsarbeten m.m.
Ombyggnad av kontor i Höör
Anmälan av utvändig ändring samt anmälan av ombyggnad av ventilationsanläggning.
Förnyelse av vattenverk och täkter ii Höör
Aavser allmänt underhåll av vattenverk och tryckstegringsstationer-Åtgärder bidrar främst till att öka säkerheten kring anläggningar. Igångsättning tidigast 2019.
Förnyelse av vattenverk och täkter ii Höör
Aavser allmänt underhåll av vattenverk och tryckstegringsstationer-Åtgärder bidrar främst till att öka säkerheten kring anläggningar. Igångsättning är ej fastställd.
Komplettering av gatubelysning i Höör
Avser komplettering av gatubelysningsanläggning längs Sanatorievägen för att knyta samman cykelstråket från Höörs tätort med Nybyvägen.
Komplettering av gatubelysning i Höör
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Grävningsarbeten för offentliga toaletter i Höör
Toaletter vid badplatser ska anslutas till befintligt vatten och avlopp. Grävningsarbeten ska utföras i samband med detta. Uppskattad byggstart.
Om- och nybyggnad av busshållplatser i Höör
Avser om- och nybyggnad av busshållplatser inom kommunen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till skolor inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Upprustning av utomhusanläggningar i Höör
Avser upprustning av utomhusanläggningar inom kommunen.
Upprustning av utomhusanläggningar i Höör
Avser upprustning av utomhusanläggningar inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Asfalteringsarbeten av g/c-vägar i Höör
Avser asfalteringsarbeten/underhåll av g/c-vägar inom kommunen.
Asfalteringsarbeten av g/c-vägar i Höör
Avser asfalteringsarbeten/underhåll av g/c-vägar inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Rivning av skola i Höör
Projektet avser rivning av skolbyggnad. Igångsättning under kv.1 2018. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Igångsättning tidigast 2019.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Igångsättning tidigast 2019.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: