Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning planeras under 2021. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning planeras under hösten 2019. Planer finns för ombyggnad av Storgatan. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning planeras under hösten 2020. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser anläggande av vatten- och avloppsledningar.
Reparation av brandskadad restaurang i Mölle, Höganäs
Restaurangbyggnad i ett plan har brandskadats i början av år 2016, vattenskadats i samband med släckning och har stått orörd med tillfälliga lagningar sedan skadetillfället. Entreprenaden avser rivning av byggnadsdelar samt reparation av restaurangbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av fastighet till anläggning för exempelvis konserter/mässor.
Tillbyggnad av skolpaviljong i Höganäs
Nybyggnad av paviljong i två våningar Yta: 550-600 m2. Avser förhyrning av paviljong.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Ombyggnad av FTX affregat i Höganäs
Att på totalentreprenad (ABT 06) byta ut befintligt FTX-aggregat mot ett styck nytt FTX-aggregat av fabrikat IV Produkt, Envistar FLEX, försett med roterande värmeväxlare (temperaturverkningsgrad > 85 %). Styr- och reglerutrustning ”plats-byggs” och skall utföras i enlighet med Höganäs Kommuns ”Styrkort för system 5700 för TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN”.
Renoveringar vid hamnområde i Höganäs etapp 3
Avser fortsatta grundförstärkningsarbeten.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.Planer finns för gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Instllatino av solceller på Väsbyhemmet i Höganäs
Avser installation av solceller på hus D och E.
Rivning av bensinstation i Höganäs
Rivning av skärmtak, betongfundament och centralpåfyllning.
Tillbyggnad av bilhall i Höganäs
Tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av produktionslokal i Höganäs
Tillbyggnad av produktionslokaler , kontor och personalytor.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Ombyggnad av servicebyggnad i Höganäs
Utvändig ändring samt ombyggnad av servicebyggnad (teknikrum, toaletter, förråd, restaurang, kiosk, kök & servering, utställningslokal, föreläsningslokal).
Ombyggnad av hotell i Höganäs
Ändrad användning av pub till hotellrum.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring från lager till kontor, utvändig ändring av kontorshus/industri och lagerbyggnad, nya fönster och utrymningsstege.
Ombyggnad av enbostadshus i Höganäs
Ändrad användning från förskolor till boende.
Tillbyggnad av enbostadhus i Höganäs
Tillbyggnad och ombyggnad av huvudbyggnaden, rivning av delar av huvudbyggnaden samt nybyggnad av fristående uthus.
Tillbyggnad av belysningsmast i Höganäs
Uppdatering av belysningen kring Östra Lerbergets torg.
Tillbyggnad av enbostadshus i Höganäs
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Rivning av sophus i Höganäs
Rivning av sophus.
Ombyggnad av restaurang i Höganäs
Tidsbegränsat bygglov - Ändrad användning från industri till livsmedelshantering och restaurang samt utvändig ändring och ombyggnad.
Tillbyggnad av växthus i Höganäs
Om- och tillbyggnad av växthus.
Rivning av paviljong i Höganäs
Rivning av paviljong.
Tillbyggnad av kulturhus i Höganäs
Tillbyggnad av kulturhus/skola; uppförande av två st hissar.
Rivning av restaurang i Höganäs
Rivning av bef. byggnad som varit restaurang på hamnplanen (hamnkontorsdelen ska stå kvar.).
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: