Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Höganäs

Nybyggnad av radhus i Höganäs
Rivning av befintligt äldreboende samt uppförande av 4 stycken radhus med 3 bostadsrätter i varje. Radhusen avser 1½ våning.

Till- och ombyggnad av ishall i Jonstorp, Höganäs
Avser till- och ombyggnad av befintlig ishall med bla ny läktare, nya omklädningsrum och flytt av cafeteria.

Upprustning av gata i Höganäs
Igångsättning under 2:a kv 2017.

Ombyggnad av hamnpromenad i Viken Höganäs
Projektet avser ombyggnad av markanläggning vid hamnplanen i Viken.

Utförande av geoenergianläggning vid Väsbyhemmet i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser borrningsarbeten i mark (grundvatten), att i två separata utrymmen installera värmepumpar, ackumulatortankar, värmeväxlare, shuntar, pumpar samt tillhörande styr- och reglerutrustning för beredning och leverans av värme och tappvarmvatten till hus A-E samt korttidsenheten. D.v.s. två stycken fullt funktionsklara värmecentraler.

Renoveringar vid hamnområde i Höganäs etapp 2
Avser fortsatta betongförstärkningsarbeten.

Ombyggnad av vind i Höganäs
Ändrad användning från vindsförråd till lägenhet samt nybyggnad av förråd och carport.

Ombyggnad av restaurang i Höganäs
Ändrad användning från fd bageri till catering och lunchavhämtning samt utvändig ändring av industri och lagerbyggnad.

Ombyggnad av butik i Höganäs
Ändrad användning från försäljningslokal/butik till butik och tillverkning av livsmedel.

Tillbyggnad av bilhall i Höganäs
Tillbyggnad av bilhall.

Ombyggnad av torg i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. .

Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.

Upprustning av park i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning planeras under 2017.

Ombyggnad av bilhall i Höganäs
Utvändig ändring, ombyggnad av affärshus (bilhall/försäljning) samt rivning av kontorsbod.

Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m. Igångsättning under 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs kommun
Ombyggnad av annat specialbostadshus, boningshus byggs om från en bostad till 3 lägenheter samt renovering av tak.

Ombyggnad av mark i Höganäs
Marklov för höjning av bef mark.

Rivning av enbostadshus i Höganäs
Rivning av enbostadshus och förråd.

Rivning av nätstation i Höganäs
Rivning av tegelnätstation.

Ombyggnad av affärshus i Höganäs
tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad till handel/servering samt tilläggsisolering höjning och tillbyggnad av kylrum torn.

Ombyggnad av teatrar i Höganäs
Ändrad användning från industrifastighet till sommarteater tidsbegränsat lov 2017-06-01 - 2017-08-31.

Ändring av bostad till verksamhet i Höganäs
Ändrad användning från bostad till verksamhet.

Åtgärder vid hamn i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.

Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017. Avser fortsatt ombyggnad av gata.

Rivning av fritidshus samt toalettbyggnad i Höganäs
Avser rivning av tre st fritidshus samt en toalettbyggnad.

Tillbyggnad av lager i Höganäs
Avser tillbyggnad av 200 m2 lagerbyggnad.

Rivning av förskola i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser rivning av fastighet som inrymt förskoleverksamhet samt kompletteringsbyggnader på tomt. Uppskattad kostnad.

Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.

Överbyggnad för spillhantering i Höganäs
Projektet avser att bygga in en ca 20 m2 överbyggnad för spillhantering. Uppskattad byggkostnad. Igångsättning tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: