Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Höganäs

Upprustning av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av Järnvägsgatan och Centralgatan i centrala Höganäs. Järnvägsgatan kommer att smalnas av och det ska anläggas en separat cykelväg och ny beläggning på trottoar och gata.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av lokal för öppen vård, yta 100 m2 kontor. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av rondell i Höganäs
Samarbetsprojekt mellan Höganäs kommun och Trafikverket.
Utförande av geoenergianläggning vid Väsbyhemmet i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser borrningsarbeten i mark (grundvatten), att i två separata utrymmen installera värmepumpar, ackumulatortankar, värmeväxlare, shuntar, pumpar samt tillhörande styr- och reglerutrustning för beredning och leverans av värme och tappvarmvatten till hus A-E samt korttidsenheten. D.v.s. två stycken fullt funktionsklara värmecentraler.
Renoveringar vid hamnområde i Höganäs etapp 3
Avser fortsatta grundförstärkningsarbeten.
Instllatino av solceller på Väsbyhemmet i Höganäs
Avser installation av solceller på hus D och E.
Ombyggnad av pumpstation i Höganäs
Avser ombyggnad av pumpstation vid Ingelsträde.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.Planer finns för gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Ombyggnad av dagcenter i Höganäs
Inre ombbyggnation, utvändig ändring samt ändrad användning från gym till daglig verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser ombyggnad av enbostadshus och lada till flerbostadshus.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändrad användning från kontor/butik till kontor.
Ombyggnad av lager i Höganäs
Ändrad användning från uppställning av bilar till lager (däckhotell).
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring av utrymningsväg.
Tillbyggnad av förråd i Höganäs
Tillbyggnad av förråd.
Rivning av servicebyggnad i Höganäs
Rivning av servicebyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Höganäs
Ombyggnad samt utvändig ändring av industri och lagerbyggnad.
Rivning av förskola i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser rivning av förskoleverksamhet samt kompletteringsbyggnader på tomt.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Höganäs
Projektet avser tillbyggnad av befintligt omklädningsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: