Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Höganäs

Påbyggnad av bostadshus i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019/2020. Planer finns för påbyggnad av 4 bostadshus med 2 våningar. Omfattning ej fastställd, kan bli som mest 32 lägenheter.
Till- och ombyggnad av ishall i Jonstorp, Höganäs
Avser till- och ombyggnad av befintlig ishall med bla ny läktare, nya omklädningsrum och flytt av cafeteria.
Upprustning av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av Järnvägsgatan och Centralgatan i centrala Höganäs. Järnvägsgatan kommer att smalnas av och det ska anläggas en separat cykelväg och ny beläggning på trottoar och gata.
Ombyggnad av hamnpromenad i Viken Höganäs
Projektet avser ombyggnad av markanläggning vid hamnplanen i Viken.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Projektet avser tillbyggnad av lokal för öppen vård, yta 100 m2 kontor. Uppskattad byggstart.
Utförande av geoenergianläggning vid Väsbyhemmet i Höganäs
Avser borrningsarbeten i mark (grundvatten), att i två separata utrymmen installera värmepumpar, ackumulatortankar, värmeväxlare, shuntar, pumpar samt tillhörande styr- och reglerutrustning för beredning och leverans av värme och tappvarmvatten till hus A-E samt korttidsenheten. D.v.s. två stycken fullt funktionsklara värmecentraler.
Rivning av vattenverk m.m. iHöganäs
Igångsättning eventuellt andra halvåret 2017. Planer finns för rivning av bl.a två vattenverk inom Höganäs kommun.
Ombyggnad av vind i Höganäs
Ändrad användning från vindsförråd till lägenhet samt nybyggnad av förråd och carport.
Schaktning och förläggning av nya ledningar mellan F1 - EM1 i Höganäs
Avser schakt och förläggning av högspänningskabel, lågspänningskabel samt kanalisation för optisk fiberkabel med en längd av 4650 m.
Tillbyggnad av industrihus i Höganäs
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Upprustning av park i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning planeras under 2017.
Ombyggnad av butik i Höganäs
Ändrad användning från försäljningslokal/butik till butik och tillverkning av livsmedel.
Ombyggnad av gata n,n, i Höganäs
Projektet avser att öppna upp en befintlig gata samt stensättningsarbeten på torgyta.
Ombyggnad av lager i Höganäs
Ändrad användning från uppställning av bilar till lager (däckhotell).
Ombyggnad av teatrar i Höganäs
Ändrad användning från industrifastighet till sommarteater tidsbegränsat lov 2017-06-01 - 2017-08-31.
Ombyggnad av mark i Höganäs
Marklov för höjning av bef mark.
Tillbyggnad av plank i Höganäs
Påbyggnad av bef port/plank.
Rivning av enbostadshus i Höganäs
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av nätstation i Höganäs
Rivning av tegelnätstation.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad till handel/servering samt tilläggsisolering höjning och tillbyggnad av kylrum torn.
Ändring av bostad till verksamhet i Höganäs
Ändrad användning från bostad till verksamhet.
Rivning av fritidshus samt toalettbyggnad i Höganäs
Avser rivning av tre st fritidshus samt en toalettbyggnad.
Rivning av förskola i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser rivning av förskoleverksamhet samt kompletteringsbyggnader på tomt.
Överbyggnad för spillhantering i Höganäs
Projektet avser att bygga in en ca 20 m2 överbyggnad för spillhantering. Uppskattad byggkostnad. Igångsättning tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: