Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Höganäs

Upprustning av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av Järnvägsgatan och Centralgatan i centrala Höganäs. Järnvägsgatan kommer att smalnas av och det ska anläggas en separat cykelväg och ny beläggning på trottoar och gata.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av lokal för öppen vård, yta 100 m2 kontor. Uppskattad byggstart.
Utförande av geoenergianläggning vid Väsbyhemmet i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser borrningsarbeten i mark (grundvatten), att i två separata utrymmen installera värmepumpar, ackumulatortankar, värmeväxlare, shuntar, pumpar samt tillhörande styr- och reglerutrustning för beredning och leverans av värme och tappvarmvatten till hus A-E samt korttidsenheten. D.v.s. två stycken fullt funktionsklara värmecentraler.
Rivning av vattenverk m.m. iHöganäs
Igångsättning eventuellt andra halvåret 2017. Planer finns för rivning av bl.a två vattenverk inom Höganäs kommun.
Schaktning och förläggning av nya ledningar mellan F1 - EM1 i Höganäs
Avser schakt och förläggning av högspänningskabel, lågspänningskabel samt kanalisation för optisk fiberkabel med en längd av 4650 m.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av industrifastighet till handel, kontor, restaurang, anläggning.
Ombyggnad av industrihus i Höganäs
Ombyggnad samt utvändig ändring av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Höganäs
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Ombyggnad av lager i Höganäs
Ändrad användning från uppställning av bilar till lager (däckhotell).
Ombyggnad av dagcenter i Höganäs
Inre ombbyggnation, utvändig ändring samt ändrad användning från gym till daglig verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring av utrymningsväg.
Tillbyggnad av plank i Höganäs
Påbyggnad av bef port/plank.
Rivning av servicebyggnad i Höganäs
Rivning av servicebyggnad.
Rivning av fritidshus samt toalettbyggnad i Höganäs
Avser rivning av tre st fritidshus samt en toalettbyggnad.
Rivning av förskola i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser rivning av förskoleverksamhet samt kompletteringsbyggnader på tomt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: