Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Höganäs

Topplinebyte i Skogsäter - Loviseholm
Avser topplinebyte.

Till- och ombyggnad av ishall i Jonstorp, Höganäs
Avser till- och ombyggnad av befintlig ishall med bla ny läktare, nya omklädningsrum och flytt av cafeteria.

Upprustning av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av Järnvägsgatan och Centralgatan i centrala Höganäs. Järnvägsgatan kommer att smalnas av och det ska anläggas en separat cykelväg och ny beläggning på trottoar och gata.

Ombyggnad av hamnpromenad i Viken Höganäs
Projektet avser ombyggnad av markanläggning vid hamnplanen i Viken.

Tillbyggnad av kontor i Höganäs
Projektet avser tillbyggnad av 100 m2 kontor.

Utförande av geoenergianläggning vid Väsbyhemmet i Höganäs
Avser borrningsarbeten i mark (grundvatten), att i två separata utrymmen installera värmepumpar, ackumulatortankar, värmeväxlare, shuntar, pumpar samt tillhörande styr- och reglerutrustning för beredning och leverans av värme och tappvarmvatten till hus A-E samt korttidsenheten. D.v.s. två stycken fullt funktionsklara värmecentraler.

Ombyggnad av vind i Höganäs
Ändrad användning från vindsförråd till lägenhet samt nybyggnad av förråd och carport.

Schaktning och förläggning av nya ledningar mellan F1 - EM1 i Höganäs
Avser schakt och förläggning av högspänningskabel, lågspänningskabel samt kanalisation för optisk fiberkabel med en längd av 4650 m.

Ombyggnad av gata n,n, i Höganäs
Projektet avser att öppna upp en befintlig gata samt stensättningsarbeten på torgyta.

Ombyggnad av butik i Höganäs
Ändrad användning från försäljningslokal/butik till butik och tillverkning av livsmedel.

Tillbyggnad av industrihus i Höganäs
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, tillbyggnad av bef omklädningsrum.

Upprustning av park i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning planeras under 2017.

Ombyggnad av mark i Höganäs
Marklov för höjning av bef mark.

Ombyggnad av teatrar i Höganäs
Ändrad användning från industrifastighet till sommarteater tidsbegränsat lov 2017-06-01 - 2017-08-31.

Tillbyggnad av plank i Höganäs
Påbyggnad av bef port/plank.

Rivning av enbostadshus i Höganäs
Rivning av enbostadshus och förråd.

Rivning av nätstation i Höganäs
Rivning av tegelnätstation.

Ombyggnad av affärshus i Höganäs
tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad till handel/servering samt tilläggsisolering höjning och tillbyggnad av kylrum torn.

Ändring av bostad till verksamhet i Höganäs
Ändrad användning från bostad till verksamhet.

Rivning av fritidshus samt toalettbyggnad i Höganäs
Avser rivning av tre st fritidshus samt en toalettbyggnad.

Överbyggnad för spillhantering i Höganäs
Projektet avser att bygga in en ca 20 m2 överbyggnad för spillhantering. Uppskattad byggkostnad. Igångsättning tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: