Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Höganäs

Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.

Till- och ombyggnad av ishall i Jonstorp, Höganäs
Avser till- och ombyggnad av befintlig ishall med bla ny läktare, nya omklädningsrum och flytt av cafeteria.

Upprustning av gata i Höganäs
Igångsättning under 2:a kv 2017.

Ombyggnad av hamnpromenad i Viken Höganäs
Projektet avser ombyggnad av markanläggning vid hamnplanen i Viken.

Tillbyggnad av lokal för öppenvård i Höganäs
Avser tillbyggnad av lokal för öppenvård med en yta på 80-100 m2.

Renoveringar vid hamnområde i Höganäs etapp 2
Avser fortsatta betongförstärkningsarbeten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs kommun
Ombyggnad av annat specialbostadshus, boningshus byggs om från en bostad till 3 lägenheter samt renovering av tak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Ombyggnad samt utvändig ändring av flerbostadshus.

Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m. Igångsättning under 2017.

Tillbyggnad av bilhall i Höganäs
Tillbyggnad av bilhall.

Ombyggnad av torg i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. .

Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.

Upprustning av park i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning planeras under 2017.

Ombyggnad av bilhall i Höganäs
Utvändig ändring, ombyggnad av affärshus (bilhall/försäljning) samt rivning av kontorsbod.

Ombyggnad av produktionslokal i Höganäs
Ändrad användning från bostad till verksamhet.

Ombyggnad av restaurang i Höganäs
Ändrad användning från fd bageri till catering och lunchavhämtning samt utvändig ändring av industri och lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Tidsbegränsat lov i 5 år för ändrad användning från allmänt ändamål till bostad.

Ombyggnad av mark i Höganäs
Marklov för höjning av bef mark.

Åtgärder vid hamn i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.

Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017. Avser fortsatt ombyggnad av gata.

Ombyggnad av busshållplats vid väg 110 i Höganäs

Ombyggnad av busshållplats vid väg 121 i Höganäs

Tillbyggnad av lager i Höganäs
Avser tillbyggnad av 200 m2 lagerbyggnad.

Rivning av förskola i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser rivning av fastighet som inrymt förskoleverksamhet samt kompletteringsbyggnader på tomt. Uppskattad kostnad.

Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.

Överbyggnad för spillhantering i Höganäs
Projektet avser att bygga in en ca 20 m2 överbyggnad för spillhantering. Uppskattad byggkostnad. Igångsättning tidigast våren 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: