Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höganäs

Ombyggnad till bostäder i Höganäs
Avser ombyggnad av enbostadshus och lada till bostäder. Omfattning kan ej anges.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av fastighet till anläggning för exempelvis konserter/mässor.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Renoveringar vid hamnområde i Höganäs etapp 3
Avser fortsatta grundförstärkningsarbeten.
Ombyggnad av pumpstation i Höganäs
Avser ombyggnad av pumpstation vid Ingelsträde.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.Planer finns för gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Instllatino av solceller på Väsbyhemmet i Höganäs
Avser installation av solceller på hus D och E.
Rivning av bensinstation i Höganäs
Rivning av skärmtak, betongfundament och centralpåfyllning.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Ombyggnad av servicebyggnad i Höganäs
Utvändig ändring samt ombyggnad av servicebyggnad (teknikrum, toaletter, förråd, restaurang, kiosk, kök & servering, utställningslokal, föreläsningslokal).
Ombyggnad av hotell i Höganäs
Ändrad användning av pub till hotellrum.
Tillbyggnad av förråd i Höganäs
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av belysningsmast i Höganäs
Uppdatering av belysningen kring Östra Lerbergets torg.
Ombyggnad av industrihus i Höganäs
Ombyggnad samt utvändig ändring av industri och lagerbyggnad.
Rivning av förskola i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser rivning av förskoleverksamhet samt kompletteringsbyggnader på tomt.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: