Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018.. Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Option från obj.nr 916417. Igångsättning avhängigt beslut, byggstart tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel). Arkitekt: konsortium mellan Fojab Arkiteter i Malmö och BSK Arkitekter i Stockholm. Projektinformatör/kommunikatör: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Mikael Tornqvist. Projektplanerare: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Hans Utter.
Ombyggnad av diagnostiskt centum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av diagnostiskt centrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9 o 10.
Om- och tillbyggnad av resecentrum med kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 4:e kv t 2017. Planer finns för ytterligare om- och tillbyggnad av kontor vid resecentrum Knutpunkten. Omfattning är ej fastställd.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 2
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektet totala yta uppgår till 51000 m2 med en gatulängd av ca 1400 m.
Om- och tillbyggnad av järnvägsstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av stationshus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Slottshöjden i Helsingborg
Klostret 16 och Kapellet 20 är två st fastigheter som ligger på Slottshöjdeni i Helsingborg. Gatuadress: Mäster Ernst gata 11-15 och 16-20. Fastigheterna byggdes 1946 och förvärvades av AB Helsingborgshem 1980. De har tidstypiska tegelfasader och är 5 resp. 6 våningarmed källare och vind.Totaltt finns där 89 st lägenheter i varierande storlekar med allt från 1 rok till 4 rok.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Avser option från projektnummer 1396770. I'gångsättning tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 våningsplan med 32 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Projekt avser utbyggnad av befintlig mottagningsstation och nytt mellanspänningsställverk samt utbyte av befintligt mellanspänningsställverk. Option avser tillbyggnad av bef teknikhus och finns på separat projekt 1471281.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skola som skall inrymma storkök med matsal, bild, musik, hemkunskap och kontorsdel. yta: 2000 m2.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning under vecka 6 2018. Avser tillbyggnad av huvudbyggnaden med skollokaler samt administrativa lokaler, yta: ca 500 m² BTA
Ombyggnad till tillagningskök m.m.vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av kontor vid äldreboende till tillagningskök samt personalutrymmen.
Om- och tillbyggnadd av produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal i 1 huskropp i 2 plan. yta: 1100 m2.
Ombyggnad av brandstation i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad av Berga Brandstation sk. " Omställning Friska Brandmän och Medarbetare",. Ombyggnaden omfattar i första hand invändiga byggnads- och installationsarbeten samt nybyggnad av skärmtak. Lokalerna ska byggas om för att förbättra logistik och hantering av utrustning och skyddskläder. Avser tre husdelar: 1 Friska brandmän hus 01 ombyggnad ca 400 m2. 2 Friska medarbetare i hus 02 ombyggnad ca 510 m2. 3 Skärmtak utanför hus 02 nybyggnad ca 210 m2,.
Va-arbeten på Drottninggatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning, ca 450 meter och kombinerat VA-system till duplikat system, ca 350 meter huvudledning. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av lokaler för färjetrafik i Helsingborg
Avvaktar beslut. Omfattning, igångsättning oklart. Knutet till andra projekt.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning troligtvis under mars 2018. Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök. yyta: 300 m2.
Ombyggnad av städcentral och jourrum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning beräknas under mars 2018. Avser ombyggnad av städcentral och jourrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9.
Ombyggnad av park i Helsingborg, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av parkområde, rosenträdgård samt anläggande av offentlig toalett. I projektet ingår även belysning. Yta ca: 6000 m
Totalombyggnad av 50/20kV-station m.m i Helsingborg
Totalombyggnad av 50/20kV-station. Byggs som H-ställverk med åtta msp-fack.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Relining av huvudvattenledning i Helsingborg
Avser relining av befintlig vattenledning. Totalt omfattar entreprenaden ca 810 meter ny huvudledning V200 PE varav 120 meter V200 PE som ska anläggas genom rörspräckning. Objektets läge är beläget på Planteringsvägen i Helsingborg, mellan korsningarna Rusthållsgatan och Elektrogatan.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Projektet avser bl.a uppgradering av systemet. Arbetena sker löpande under 2018. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Upprustning av park i Helsingborg
Avser upprustning av Furutorpsplatsen, nytt utegym och lekplats.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av torg i smågatsten men bänkar och cykelparkering damt belysning. Ca 1200 kvm.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av diskrum i anslutning till kök i skolbyggnad.
Upphandling av masshantering, maskin- och trasporteentreprenad
Projektet avser hantering av överskottsmassor från anläggningsprojekt, schaktning, transport, mottagning, utfyllnad och uppackning av massor samt arbetsledning och mätingenjör.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter med en total yta på 130 m2.
Rivning av förskola och paviljong Helsingborg
Avser rivning av förskola i Mörarp, Hus D, Brandmansgatan 4 samt paviljong Norrehed 1340, Byggnad 3, Planteringsvägen 139 Helsingborg.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lokaler för beredningsyta och frys.
Anbud MF Kontrollprogram för Rååns Vattenråd Helsingborg
Avser kontrollprogram för Rååns vattenråd. Undersökningarna omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtlager/kiselalger samt årsrapporter och presentation.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av förskola/skola.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av förskola/skola.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av industri/lager Ödåkra 1:186.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av omklädningsrum m.m.i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av omklädningsrum och verkstad. samt ändring av bef del.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri/lager.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Ändring av industri/lager.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av telestation i Helsingborg
Tillbyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Rivning av garage i Helsingborg
Rivningslov rivning av garage Brigaden 7,8.
Rivning av hotell i Helsingborg
Rivningslov rivning av hotell.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av informationsbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Rivning av plank i Helsingborg
Rivningslov rivning av plank och skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industri/lager, Bygglov fasadändring av industri/lager - ändring av fönster Iris 6.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av förskola/skola.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov anläggning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov anläggning av jordvall.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov ändring av marknivå.
Ombyggnad av polisstation i Helsingborg
Ombyggnad av entré till polishuset, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av ladugård i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av ladugård.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov ändring av kontor till butik.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad, Planteringen 1:44,1:45.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av butik/restaurang.
Tillbyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av butik/restaurang.
Rivning av brandstation i Helsingborg
Avser rivning av Gåsebäcks brandstation. Uppskattad start.
Mätarrelaterade fält- och logistiktjänster i Helsingborg
Avser fälttjänster samt lager- och logistiktjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten samt kommunikationsinfrastruktur.
Anbud emaljpaneler/kassetter till tunnel i Helsingborg
Avser projektering, tillverkning av emaljpaneler, /-kassetter, inbränning av mönster, leverans och montage på plats för konstnärlig utsmyckning av Vasatorpstunneln i Helsingborg.
Anbud specialist tunnel i Helsingborg
Avser att utforma förslag på rutiner för fortsatta mätningar och ta fram en gemensam analysrutin för all mätdata mm.
Konsultuppdrag för plan av övervakning av biologisk mångfald, Helsingborg
Projektet, som delfinansieras av LONA‐medel, syftar till att ta fram en plan för hur den biologiska mångfalden på land och i sötvattensmiljöer inom kommunen kan övervakas med hjälp av lämpliga indikatorer. Marina miljöer ska inte omfattas av denna plan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: