Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Helsingborg

Ombyggnad av affärshus till kommersiella lokaler m.m. i Helsingborg
Avser ombyggnad av affärshus till lokaler för handel, restauranger, caféer, kontor m.m i 1 huskropp. En ny biograf med sju salonger anläggs på taket av byggnaden samt sportbar, restauranger och ett 10-tal butiker.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 2
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektet totala yta uppgår till 51000 m2 med en gatulängd av ca 1400 m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Målet är att Drottninggatan/Järnvägsgatan ska förvandlas från en tung trafikerad genomfartsled till en gata.
Ombyggnad av flerbostadshus på Slottshöjden i Helsingborg
Klostret 16 och Kapellet 20 är två st fastigheter som ligger på Slottshöjdeni i Helsingborg. Fastigheterna byggdes 1946 och förvärvades av AB Helsingborgshem 1980. De har tidstypiska tegelfasader och är 5 resp. 6 våningarmed källare och vind.Totaltt finns där 89 st lägenheter i varierande storlekar med allt från 1 rok till 4 rok.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Laröds skola.
Ombyggnad av brandstation i Helsingborg
Preliminärt igångsättning under oktober 2017. Projektet avser ombyggnad av Berga Brandstation sk. " Omställning Friska Brandmän och Medarbetare",. Ombyggnaden omfattar i första hand invändiga byggnads- och installationsarbeten samt nybyggnad av skärmtak. Lokalerna ska byggas om för att förbättra logistik och hantering av utrustning och skyddskläder. Avser tre husdelar: 1 Friska brandmän hus 01 ombyggnad ca 400 m2. 2 Friska medarbetare i hus 02 ombyggnad ca 510 m2. 3 Skärmtak utanför hus 02 nybyggnad ca 210 m2,.
Ombyggnad till tillagningskök m.m.vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av kontor vid äldreboende till tillagningskök samt personalutrymmen.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 ( för snabbusslinje)) från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Planteringsvägen vid Planteringen med mittförlagt busskörfält, två nya cirkulationsplatser, nya trädrader, nya trafiksignaler, belysning.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Skisser utförda genom ideellt arbete. Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök.
Utbyte av krafttransformatorer, komplettering för luftledning mm i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55 kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av två bostadshus till 4 st lght:er.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Objektet avser upprustning av 14 befintliga lekplatser i Helsingborg: Vikingsbergsleken, Rosengårdens parklek, Västergård Norra m fl.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Helsingborg
Ombyggnad av gård, ny maskinbyggnad m.m. i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gård. Ombyggnaden omfattar renovering av damm samt anläggning av ny maskinbyggnad med utrustning för rening samt fontäner. I projektet ingå även nya grillplatser samt naturlekplats på gården. Uppskatta byggstart.
Upprustning av park i Helsingborg
Avser upprustning av Furutorpsplatsen, nytt utegym och lekplats.
Relining av huvudvattenledning i Helsingborg
Avser relining av befintlig vattenledning. Totalt omfattar entreprenaden ca 810 meter ny huvudledning V200 PE varav 120 meter V200 PE som ska anläggas genom rörspräckning. Objektets läge är beläget på Planteringsvägen i Helsingborg, mellan korsningarna Rusthållsgatan och Elektrogatan.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av torg i smågatsten men bänkar och cykelparkering damt belysning. Ca 1200 kvm.
Ny CNG-tankstation för drivmedel i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser att bygga om en gastankstation för CNG. Avser en tankstation för drivmedel och där finns även en befintlig gastankstation för CNG: Omfattar konstruktion, leverans, montage och driftsättning av CNG-anläggning.
Ventilationsarbeten i förskola i Helsingborg
Avser Installation av ny ventilationsanläggning i förskola.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum. Uppskattad byggstart.
Ändring till kontor i Helsingborg
Avser ändring av förråd till kontor.
Ombyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Bygglov om-& tillbyggnad av djursjukhus.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad och ändrad användning från lager till handel, trampolinpark.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av butik/restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av idrottshall i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri till klätterutbildning.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor till skola/gymnasium.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor/bostad till kontor (flerbostadshus).
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontorslokal till gymnasieskola.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Avser ombyggnad av kök, rivning av ventilationsanläggning, ändring av bärande konstruktioner.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av byggnad till samlingslokal (förhandsbesked).
Ombyggnad av konserthus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av hamnmagasin till tillfälliga aktiviteter/event.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Avser tillbyggnad av restaurang på ca 30-40 kvm.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov rivning av befintlig skärmtak.
Rivning av fritidshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av fritidshus.
Rivning av telestation i Helsingborg
Rivningslov rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Rivning av förskola i Helsingborg
Avser rivning av förskola i ett plan med en yta på 950 m2. Uppskattad igångsättning och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: