Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hässleholm

Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen. Ej fastställd byggstart.

Ombyggnad av Hässleholms Centrum
Projektet omfattar ombyggnad till gågata för Första Avenyen, Stortorget, Norra Frykenholmsgatan och delar av Järnvägsgatan och ett övergripande gestaltningskoncept för omgivande gator. Ombyggnationen sker i etapper. Ingående arbeten för projektet är bl.a. rivning av befintliga ytskikt, kantsten, plantering etc. Nyanläggning av asfalt, kantsten natur -och betongstensytor. Nyplantering av träd i skelettjord samt växter i planteringslådor. Anläggning av konstruktioner till bänkar och utrustning. Montering och grundläggning av utrustning. Omläggning av va och fjärrvärme samt anläggning av ny trafiksignal för bussprioritering.

Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.

Signalteknisk trimning Hässleholm-Lund
Omfattar utförandeentreprenad signaltekniska trimningsåtgärder Hässleholm-Lund samt Örtofta spåråtgärder underhållsåtgärder på begränsad sträcka i form av slipersbyte samt rälsbyte. Delåtgärderna är: • Höör, ny stopplykta i rygg på 32 • Stehag, nya stopplyktor i rygg på 24 och 32 • Stehag U8, en ny Repeterbalisgrupp • Örtofta U2, en ny Repeterbalisgrupp • Örtofta 22/52, två nya Repeterbalisgrupper • Örtofta N7, två nya Repeterbalisgrupper • Tornhill U2, en ny Repeterbalisgrupp • Hässleholm-Mellby ett nytt block + en blockflytt • Eslöv, 1 nytt block norr • Höör, flytta norra stationsgränsen söderut + ett nytt block • Eslöv-Dammstorp, flytta Eslövs stationsgräns eller ett nytt block

Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Projektet ligger vilande.

Ombyggnadsarbeten för Nytorget i Hässleholm
Projektet är vilande. Hässleholms stadskärna omvandlas bl.a. med gågata, breddning av trottoarer, omdaning av Nytorget.

Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.

Ombyggnad av spa och hotell/motell i Tyringe
Projektet avser invändig rivning och ombyggnad av intilliggande byggnad för nytt spa samt förbindelsegång till hotellet.

Tillbyggnad av lager i Hässleholm
Projektet ligger vilande. Tillbyggnad med plattlager.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Hässleholm
Projektet ligger vilande.

Utbyggnad av ungdomshem i Hässleholm
Planer finns

Ny växel på järnväg i Tyringe

Upprustning och utbyggnad av VA-nät i Hässleholm
Objektet består av om- och nybyggnad av VA-ledningar (ca 300 m) i Plutonvägen, fd P2, Hässleholm.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Uppförande av nya förskolelokaler i anslutning till den befintliga skolan.

Ombyggnad av hotelldel i Hässleholm
Projektet avser ombyggnad/delning av befintlig lokal till en spa-avdelning och sovsalar.

Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.

Tillbyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och tillbyggnad av lager och skärmtak.

Ombyggnad av restaurang i Hässleholm
Bygglov för om och tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad (mc donalds).

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad (runvägen 1-3).

Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) samt carport.

Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad (bilserviceanläggning).

Kvalificerad projektingenjör inom Investering Syd, Hässleholm
Projektingenjör för främst järnvägsprojekt med placering i Hässleholm.

Anpassning av omsorgsboende i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: