Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hässleholm

Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen. Ej fastställd byggstart.
Tillbyggnad för LSS-boende i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad med 6-8 våningar för LSS-boende. Inga beslut tagna.
Tillbyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av demensboende, omfattning kan i dagsläget inte anges.
Ombyggnad av stationsbyggnad och järnvägsområde i Hässleholm
Avser ombyggnad av järnvägsstation för att bli attraktiv fastighet för blandade verksamheter samt ombyggnad av del av järnvägsområdet. Byggstart oviss.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Signalteknisk trimning Hässleholm-Lund
Omfattar utförandeentreprenad signaltekniska trimningsåtgärder Hässleholm-Lund samt Örtofta spåråtgärder underhållsåtgärder på begränsad sträcka i form av slipersbyte samt rälsbyte. Delåtgärderna är: • Höör, ny stopplykta i rygg på 32 • Stehag, nya stopplyktor i rygg på 24 och 32 • Stehag U8, en ny Repeterbalisgrupp • Örtofta U2, en ny Repeterbalisgrupp • Örtofta 22/52, två nya Repeterbalisgrupper • Örtofta N7, två nya Repeterbalisgrupper • Tornhill U2, en ny Repeterbalisgrupp • Hässleholm-Mellby ett nytt block + en blockflytt • Eslöv, 1 nytt block norr • Höör, flytta norra stationsgränsen söderut + ett nytt block • Eslöv-Dammstorp, flytta Eslövs stationsgräns eller ett nytt block
Om- och tillbyggnad av kök & matsal på Vittsjö skola
Avser rivning, ombyggnad och tillbyggnad av skola. Ombyggnad och renovering av lokalytor är på ca 425 kvm vilket inkluderar en tillbyggnad på ca 195 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad för centrumverksamhet i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad till bostäder på övreplan, café på bottenplan och restaurang i källaren. Även kontor och butikslokal kan bli aktuellt i befintlig byggnad, samt rumsuthyrning och miljöhus i nya byggnader.
Ombyggnad av skola i Hässleholm
Projektet ligger vilande.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.
Ramavtal avseende ledningsrenovering mm, Hässleholms Vatten AB
Avser ramavtal med avsikt att teckna avtal med 3 entreprenörer för ledningsrenovering med flexibla foder för självfallsledningar och servisledningar.
Tillbyggnad av Vågexpedition
Avser tillbyggnad av befintlig kontors- och personalbyggnad med en ny expedition i anslutning till befintlig fordonsvåg. Idag finns en nisch i fasaden där expeditionen skall inrymmas. Avser en yta av ca 10 m² , samt utvändigt skall ett skärmtak byggas.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad och industribyggnad.
Tillbyggnad av kallager i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad, elgiganten, kallager.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av carport i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport samt skärmtak).
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: