Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hässleholm

Tillbyggnad för LSS-boende i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad med 6-8 våningar för LSS-boende. Inga beslut tagna.
Ombyggnad av stationsbyggnad och järnvägsområde i Hässleholm
Avser ombyggnad av järnvägsstation för att bli attraktiv fastighet för blandade verksamheter samt ombyggnad av del av järnvägsområdet. Byggstart oviss.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Ombyggnad av reception m.m.
Avser ombyggnad av entré och reception i stadshuset.
Om- och tillbyggnad av kök & matsal på Vittsjö skola
Avser rivning, ombyggnad och tillbyggnad av skola. Ombyggnad och renovering av lokalytor är på ca 425 kvm vilket inkluderar en tillbyggnad på ca 195 kvm.
Anbud Dynamiska och interaktiva Presentationsenheter för realtidsinformation, Skåne
Avser leverans av hårdvara och reservdelar samt tillhörande tjänster såsom utsättning, service, underhåll, konfigurering, styrning och utveckling av presentationsenheter till Skånetrafikens system för trafikrelaterad realtidsinformation.
Ombyggnad för centrumverksamhet i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad till bostäder på övreplan, café på bottenplan och restaurang i källaren. Även kontor och butikslokal kan bli aktuellt i befintlig byggnad, samt rumsuthyrning och miljöhus i nya byggnader.
Ombyggnad till utbildningslokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av kasernbyggnad till utbildningslokaler.
Ombyggnad av skola i Hässleholm
Projektet ligger vilande.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Hässleholm
Bygglov för om- och tillbyggnad av personalbyggnad.
Gasmotorinstallation till deponianläggning i Hässleholm
Avser gasmotorinstallation för el och värmeproduktion till Vankiva deponi.
Ramavtal avseende ledningsrenovering mm, Hässleholms Vatten AB
Avser ramavtal med avsikt att teckna avtal med 3 entreprenörer för ledningsrenovering med flexibla foder för självfallsledningar och servisledningar.
Tillbyggnad av idrottshall i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad till flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för ändring i industribyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av carport i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport samt skärmtak).
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande sökt för Krakavägen 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: