Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hässleholm

Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen. Ej fastställd byggstart.

Ombyggnad av Hässleholms Centrum
Projektet omfattar ombyggnad till gågata för Första Avenyen, Stortorget, Norra Frykenholmsgatan och delar av Järnvägsgatan och ett övergripande gestaltningskoncept för omgivande gator. Ombyggnationen sker i etapper. Ingående arbeten för projektet är bl.a. rivning av befintliga ytskikt, kantsten, plantering etc. Nyanläggning av asfalt, kantsten natur -och betongstensytor. Nyplantering av träd i skelettjord samt växter i planteringslådor. Anläggning av konstruktioner till bänkar och utrustning. Montering och grundläggning av utrustning. Omläggning av va och fjärrvärme samt anläggning av ny trafiksignal för bussprioritering.

Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.

Upprustning av va-nät i Hässleholm
Detaljplaneärende. Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.

Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Projektet ligger vilande.

Ombyggnad av brandlarmsanläggning, Hässleholms sjukhus
Entreprenaden omfattar el- och tele-installationer med tillhörande styr- och övervakningsarbete för utbyte av brandlarmssystem inom byggnad 01, 02, 03, 04, 05, 07A, 07'b, 08, 09, 31, 32, 33, 34, 35 (maltes kulvert och sopstation), 38, 42, 43, 45 och kulvert mellan byggnad 09 och inom Hässleholms sjukhus. Entreprenaden indelas i 4 huvuddelar.

Ombyggnadsarbeten för Nytorget i Hässleholm
Projektet är vilande. Hässleholms stadskärna omvandlas bl.a. med gågata, breddning av trottoarer, omdaning av Nytorget.

Nya rulltrappor på Hässleholms Station

Ombyggnad av spa och hotell/motell i Tyringe
Projektet avser invändig rivning och ombyggnad av intilliggande byggnad för nytt spa samt förbindelsegång till hotellet.

Tillbyggnad av lager i Hässleholm
Projektet ligger vilande. Tillbyggnad med plattlager.

Utbyggnad av ungdomshem i Hässleholm
Planer finns

Trafiksäkerhetsåtgärder i Hässleholm
Projektet ligger vilande.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Uppförande av nya förskolelokaler i anslutning till den befintliga skolan.

Ombyggnad av hotelldel i Hässleholm
Projektet avser ombyggnad/delning av befintlig lokal till en spa-avdelning och sovsalar.

Ny komprimatoranläggning vid avfallsanläggning i Hässleholm
Objektet avser komprimatoranläggning för hantering av papper, plast i Vankiva i Hässleholm.

Utbyggnad av deponi för icke farligt avfall, Hässleholm
Avser tätning av bentonitmatta, HDPE-duk och skyddsgeotextil.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad (runvägen 1-3).

Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) samt carport.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (altan, carport, skärmtak, förråd).

Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad (bilserviceanläggning).

Ombyggnad av industrihus i Hässleholm
Ändrad användning i industribyggnad (ap partners däckservice).

Anpassning av omsorgsboende i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: