Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eslöv

Ombyggnad av reningsverk i Eslöv

Ombyggnad av polisstation i Eslöv
Avser ändring av planlösning, ventilation och VA-anläggning av polis/kontorshus.

Tillbyggnad av församlingshus i Eslöv
Omfattar en tillbyggnad för expedition och entré för handikappanpassat.

Utbyggnad av laboratorium samt ombyggnad av ventilation vid vattenverk i Stehag, Eslöv
Objektet avser att bygga ut befintligt laboratorium samt förnya och bygga om delar av befintligt ventilationssystem vid Ringsjöverket.

Renovering av undercentral och kyla, i Eslöv.
Omfattar byte av tekniska komponenter till fastigheten slaktaren 25.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.

Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad och ändrad planlösning av restaurang.

Totalrenovering av Ellinge gallerstation i Eslöv
Projektet avser totalrenovering och utbyggnad av befintlig gallerstationsbyggnad samt utbyte av tillhörande maskin- och elutrustning.

Tillbyggnad av skola i Eslöv

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för återuppbyggnad av tak efter brand av flerbostadshus på fastigheten hovdala 1 (hus l), rönnebergavägen 9, eslöv.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takrenovering) samt anmälan för ändring av ventilation (s-vent till f-vent) av flerbostadshus i fastigheten stenhuggaren 10, västerlånggatan 21 a-b, eslöv Stenhuggaren 8,10.

Rivning av sophus i Eslöv
Rivningslov för miljöhus på fastigheten gårdsåkra 2, gårdsåkra, eslöv.

Rivning av förråd i Eslöv
Rivningslov för rivning av bodar på fastigheten eslöv 53:4 (ekevalla), odengatan 19, eslöv.

Ombyggnad av gruppbostad i Eslöv
Ändrad användning (HVB-hem).

Tillbyggnad av markanläggning i Eslöv
Marklov för utökning av betplatta på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 1, eslöv.

Tillbyggnad av tennishall i Eslöv
Förhandsbesked för tillbyggnad av tennishall på fastigheterna skatan 9 och skatan 3, ringsjövägen 2c och 2d, eslöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: