Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eslöv

Om- och nybyggnad av lägenheter i Eslöv
Tanken är att bygga om polishuset, när polisen flyttat ut. Påbyggnad med tre våningsplan samt uppförande av två mindre sjuvåningshus. Ändring av gällande detaljplan krävs. Byggstart och kostnad ej fastställda.

Renovering av högstadieskola i Eslöv
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.

Ombyggnad av vägkorsning till cirkulationsplats i Eslöv
Avser ombyggnad av 4 vägs-korsning till cirkulationsplats.

Gestaltning av Stora torg i Eslöv

Tillbyggnad av församlingshus i Eslöv
Omfattar en tillbyggnad för expedition och entré för handikappanpassat.

Ombyggnad av vägskorsning till rondell i Eslöv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Projektet är samarbete med Trafikverket.

Utbyggnad av laboratorium samt ombyggnad av ventilation vid vattenverk i Stehag, Eslöv
Objektet avser att bygga ut befintligt laboratorium samt förnya och bygga om delar av befintligt ventilationssystem vid Ringsjöverket.

Renovering av undercentral och kyla, i Eslöv.
Omfattar byte av tekniska komponenter till fastigheten slaktaren 25.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.

Tillbyggnad av stall i Eslöv
Avser tilllbyggnad av befintligt ridhus med stall på fastigheten äspinge 7:15, äspinge 715, hurva.

Totalrenovering av Ellinge gallerstation i iEslöv
Projektet avser totalrenovering och utbyggnad av befintlig gallerstationsbyggnad samt utbyte av tillhörande maskin- och elutrustning.

Rivning av industrihus i Eslöv
Rivningslov för delvis rivning av industribyggnad (byggnad fyra) på fastigheten örnen 4, ystadvägen 3, eslöv.

Ombyggnad av polisstation i Eslöv
Ändring av planlösning, ventilation och VA-anläggning av polis/kontorshus.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Eslöv
Tillbyggnad av byggnad för avloppsrening.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för återuppbyggnad av tak efter brand av flerbostadshus på fastigheten hovdala 1 (hus l), rönnebergavägen 9, eslöv.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Eslöv
Anmälan för ändrad planlösning av tandläkarklinik i flerbostadshus på fastigheten bryggaren 10, kanalgatan 41, eslöv.

Ombyggnad av vårdbostad i Eslöv
Bygglov för ändrad användning (från bostad till hvb boende) av enbostadshus på fastigheten kristineberg 1:1, kristinebergsgård 5, eslöv.

Ombyggnad av gruppbostad i Eslöv
Ändrad användning (HVB-hem).

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ändrad användning och ändrad planlösning från hotell till bostad, tidsbegränsat lov 2017-07-01--2022-06-30.

Tillbyggnad av industrihus i Eslöv
Tillbyggnad (utlastninghus) av industribyggnad.

Tillbyggnad av tennishall i Eslöv
Förhandsbesked för tillbyggnad av tennishall på fastigheterna skatan 9 och skatan 3, ringsjövägen 2c och 2d, eslöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: