Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eslöv

Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.

Ombyggnad till bostäder i Eslöv
Avser ombyggnad av skola till 7 lägenheter.

Renovering av undercentral och kyla, i Eslöv.
Omfattar byte av tekniska komponenter till fastigheten slaktaren 25.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.

Ombyggnad av storkök på demensboende i Eslöv

Totalrenovering av Ellinge gallerstation i Eslöv
Avser totalrenovering och utbyggnad av befintlig gallerstationsbyggnad samt utbyte av tillhörande maskin- och elutrustning.

Ombyggnad av hotell i Eslöv
Avser ändrad användning av kontor till hotell samt fasadändring (skyltar) på fastigheten domherren 3, verkstadsvägen 12, eslöv.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takrenovering) samt anmälan för ändring av ventilation (s-vent till f-vent) av flerbostadshus i fastigheten stenhuggaren 10, västerlånggatan 21 a-b, eslöv Stenhuggaren 8,10.

Rivning av affärshus i Eslöv
Anmälan för rivning av affärshus (antikhuset).

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för återuppbyggnad av tak efter brand av flerbostadshus på fastigheten hovdala 1 (hus l), rönnebergavägen 9, eslöv.

Ombyggnad av vind i Eslöv
Avser inredning av vind (sex lägenheter) samt fasadändring av flerbostadshus på fastigheten smeden 1, södergatan 17a, eslöv.

Tillbyggnad av hotell i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av hotell på fastigheten köpmannen 11, stora torg 12, eslöv.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för ändrad användning (kontor till lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten skräddaren 18, malmgatan 2, eslöv.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Förhandsbesked för ändrad användning (från bollhall till fyra lägenheter) på fastigheten harlösa 44:75, gårdstångavägen 8, harlösa.

Ombyggnad av vårdcentral i Eslöv
Avser fasadändring samt anmälan om ändring av planlösning och ventilation av vårdcentralen på fastigheten kärråkra 1, trollenäsvägen 2, eslöv.

Tillbyggnad av elverk i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (reservelverk) på fastigheten gröngölingen 1, vindelvägen 3, eslöv.

Tillbyggnad av radhus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad av radhus ( uterum ) på fastigheten sibbarp 25:25, onsjögatan 4g, marieholm.

Rivning av sophus i Eslöv
Rivningslov för miljöhus på fastigheten gårdsåkra 2, gårdsåkra, eslöv.

Rivning av förråd i Eslöv
Rivningslov för rivning av bodar på fastigheten eslöv 53:4 (ekevalla), odengatan 19, eslöv.

Ombyggnad av förskola i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (fem år) för ändrad användning av klubblokal till förskola på fastigheten örtofta 15:67 (del av örtofta 15:44), löddeåvägen 51, eslöv.

Tillbyggnad av markanläggning i Eslöv
Marklov för utökning av betplatta på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 1, eslöv.

Tillbyggnad av tennishall i Eslöv
Förhandsbesked för tillbyggnad av tennishall på fastigheterna skatan 9 och skatan 3, ringsjövägen 2c och 2d, eslöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: