Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Burlöv

Om- och tillbyggnad av storkök i Åkarp, Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av befintligt storkök och matsal. Arbetena utförs i etapper. Fuktsakkunnig: Fuktcon i Lund, 046-132132, att: Jörgen Grantén. Tillgängglighetskonsult: Sweco i Kristianstad, 040-167145, att: Per Johansson. Trafik: Tyrens i Malmö, 010-4522425, att; Sara Lindman.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Arlöv, Burlöv
Projektet avser ombyggnad av tre lokaler till 9 lägenheter. Objektets läge: Kornvägen 57 Rapsvägen 97 Elisetprpsvägen B och C.
Tillbyggnad av lastkajer r i Burlöv
Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Ombyggnad av lokal i Burlöv
Avser ändrad användning från lokal till bostad och lokal.
Upprustning av utemiljö vid skola i Åkarp
Arbetet innebär även rivning av delar av befintlig markanläggning, markarbeten för anläggning av lekplats, träkonstruktioner, montering och fastsättning av ny utrustning, plantering av buskar, träd och perenner mm.
Tillbyggnad av bilhall i Burlöv
Bygglov för nytt trapphus/entré samt nya parkeringsplatser på befintlig asfalterad yta, videörtsvägen 2, arlöv.
Ombyggnad av galleria i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av köpcentrum, kronetorpsvägen 2, arlöv.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av kontor, hammarvägen 9, arlöv.
Ombyggnad av lager i Burlöv
Rivningslov och bygglov för hyresgästanpassning och ventilation, hammarvägen 17, arlöv,tågarp 16:37 och tågarp 16:41.
Åtgärder av gångstråk i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad start.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för grovschakt för källare till kommande bostadsproduktion. lundavägen 91a, arlöv.
Tillbyggnad av rökeri i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad, gamla kyrkvägen 1, arlöv.
Ombyggnad av lägenhet i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum, företagsvägen 6, arlöv.
Ombyggnad av förskola i Burlöv
Avser ändrad användning, förskola. lindhaga 3, åkarp.
Ombyggnad av restaurang i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av restauranglokal, dalbyvägen 5, arlöv.
Tillbyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, ängsgatan 11, arlöv.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral i Arlöv
Avser utbyte av befintliga fjärrvärmeväxlare med tillhörande komponenter i fjärrvärmecentralen på Dalbyvägen 51 i Arlöv.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät inom Burlövs egnahem, Arlöv
Beställaren önskar nu få in anbud på utbyggnad av det fiberoptiska nätet samt nödvändiga schaktarbeten. I förfrågan ingår även leverans av material.
Åtgärder på utemiljö vid förskolor/skolor i Burlövs kommun
Avser nybyggnation av lekutrustning och lekytor vid Humlemadsskolan, Dalsunds förskola samt Dungens förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: