Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Bromölla

Renovering och tillbyggnad av skola i Gualöv Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Renovering och tillbyggnad av skola i Edenryd Bromölla
Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Tillbyggnad av kortidsboende i Bromölla
Tillbyggnad för korttidsvistelse samt utbyte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av Hasselbackens förskola, Bromölla
Tillbyggnad av förskola samt ny ventilation.
Ombyggnad av gym i Bromölla
Bygglov för ändrad användning av lager till gym.
Tillbyggnad av va-ledning i Bromölla
Strandskyddsdispens för utbyggnad av vatten och avlopp.
Ombyggnad av markanläggning i Bromölla
Strandskyddsdispens för uppläggning av muddermassor för komplettering av befintlig uppläggningsplats för småbåtar och bryggor.
Rivning av grupphus i Bromölla
Avser rivning av 4 st. enbostadshus, "tjänstemannavillorna".
Ombyggnad av automatstation i Bromölla
Anmälan för installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av va-ledning i Bromölla
Avser 350m anläggning av ledningsnät för vatten och avlopp,

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: