Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Bromölla

Renovering och tillbyggnad av skola i Edenryd Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.

Om- och tillbyggnad av Humlelyckans förskola, Näsum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 1 avdelning samt ombyggnad av förskola.

Tillbyggnad av lager och butik i Bromölla
Avser nybyggnad av en hall i prefab konstruktion, yta: 25 x 40 meter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Ändrad användning av källarlokal till 2 st lägenheter samt fasadändring.

Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Tillbyggnad av industribyggnad.

Utbyte av styr- och regler vid Humle och Tunnby skola

Upprustning av centrum, hållplats Nymölla, Bromölla

Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Strandskyddsdispens för utökat verksamhetsområde. Förflyttning av befintligt staket.

Tillbyggnad av brandstation i Bromölla
Tillbyggnad av brandstation tidsbegränsat lov tom 2022-03-31.

Tillbyggnad av ställverk i Bromölla
Tillbyggnad av högspänningsställverk.

Renovering av läktare vid Strandängen, Bromölla

Uppförande av staket vid Järnvägen Gualöv, Bromölla

Utbyte av kameraövervakningssystem vid Humle och Tunnby skola m.fl.

Åtgärder på skolgård inkl asfaltering i Näsum

Byte av garageportar inom bostadsområden, Bromölla
Byte av portar till tre stycken varmgarage på Ågatan 21 i Bromölla och 13 portar till kallgarage på Fäladsvägen 2 i Bromölla. Vidare portar till två styccken varmgarage på Jungfruvägen 6 i Gualöv och 11 portar till kallgarage på Gamla Landsvägen 1 i Näsum. Uppskattad kostnad.

Byförnyelse Nymölla, Bromölla
Diverse gator och grönt.

Invändigt underhåll av Kyrkängens förskola, Bromölla
Konvertering behovsstyrning ventilation.

Vård-och underhållsplanering av begravningsplatser, Bromölla

Uppförande av staket vid Järnvägen Valje, Bromölla

Ombyggnad av kapprum i Törnsångaren, Bromölla
Ombyggnad av kapprum i äldre avdelning.

Tillbyggnad av idrottshall i Bromölla
Tillbyggnad av idrottshall.

Utbyte av avbytarbås vid Strandängen, Bromölla

Motionsslinga i Näsum

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: