Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Bromölla

Renovering och tillbyggnad av skola i Edenryd Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.

Om- och tillbyggnad av Humlelyckans förskola, Näsum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 1 avdelning samt ombyggnad av förskola.

Anläggande av lekplatser i Bromölla
I budget är 800.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2020.

Tillbyggnad av lager och butik i Bromölla
Avser nybyggnad av en hall i prefab konstruktion, yta: 25 x 40 meter.

Ågärder av sammanträdesrum m.m. i Bromölla
Sammanträdesrum, utbyte tak, belysning, golv, klimatanläggning. År 2017 0,8 mkr och år 2019 1,250 mkr.

Ombyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Ändrad användning av källarlokal till 2 st lägenheter samt fasadändring.

Upprustning av badplatser i Bromölla
I budget är 500.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2019.

Utbyte av styr- och regler vid Humle och Tunnby skola

Upprustning av centrum, hållplats Nymölla, Bromölla

Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Strandskyddsdispens för utökat verksamhetsområde. Förflyttning av befintligt staket.

Byförnyelse /gatumiljöer, Bromölla
Diverse gator och grönt. Upptaget i budget med 200.000 kr/år.

Anläggande av parkeringsplatser i Bromölla
I budget är 200.000 kr upptaget varje år mellan 2017-2020.

Utökning av båtplatser i Bromölla
Kommunen medfinansiär.

Åtgärder på skolgård inkl asfaltering i Näsum

Renovering av läktare vid Strandängen, Bromölla

Uppförande av staket vid Järnvägen Gualöv, Bromölla

Utbyte av kameraövervakningssystem vid Humle och Tunnby skola m.fl.

Byte av garageportar inom bostadsområden, Bromölla
Byte av portar till tre stycken varmgarage på Ågatan 21 i Bromölla och 13 portar till kallgarage på Fäladsvägen 2 i Bromölla. Vidare portar till två styccken varmgarage på Jungfruvägen 6 i Gualöv och 11 portar till kallgarage på Gamla Landsvägen 1 i Näsum. Uppskattad kostnad.

Byförnyelse Nymölla, Bromölla
Diverse gator och grönt.

Vård-och underhållsplanering av begravningsplatser, Bromölla

Invändigt underhåll av Kyrkängens förskola, Bromölla
Konvertering behovsstyrning ventilation.

Ombyggnad av kapprum i Törnsångaren, Bromölla
Ombyggnad av kapprum i äldre avdelning.

Uppförande av staket vid Järnvägen Valje, Bromölla

Åtgärder vid fritidsgården Tunnan, Bromölla

Utbyte av avbytarbås vid Strandängen, Bromölla

Motionsslinga i Näsum

Tillbyggnad av idrottshall i Bromölla
Tillbyggnad av idrottshall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: