Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Bjuv

Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.

Utbyte/sanering av va-ledningar i Bjuv
Totalt omfattar entreprenaden omläggning av ca 240 m spill- och dagvattenledningar samt ca 440 m vattenledningar. Dessutom strumpinfodring av totalt ca 50 m spillvattenledning samt 60 m dagvattenledning.

Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattadbyggstart.

Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Ombyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för flytt av förrådsbyggnad.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Lekutrustning i parker i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.

Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande offentliga lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.

Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplatsesMellersta vägen i Bjuvs kommun.

Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: