Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Bjuv

Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Nybyggnad av VA-ledningar i Ekeby
Avser om- och nybyggnad av ca 400 m va-ledningar.
Ombyggnad av dagvattensystem och vattenledning i Bjuv
Avser ombyggnad av dagvattenledning vid Mörarpsvägen.
Ombyggnad av gatai i Bjuv
Avser ombyggnad av gata vid Mörarpsvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Konsult gällande tillståndsansökan: ÅF i Malmö.
Tillbyggnad vid kyrka i Billesholm
Diskussioner pågår angående en mindre tillbyggnad av kök och wc-utrymmen vid Billsholms kyrka. Igångsättning är ej fastställd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov Elestorp 14:4,6:72.
Ombyggnad av museum i Bjuv
Ansökan om ändrad användning från garage till muséum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Renovering av mur vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för renovering av kyrkogårdsmur vid Östra wrams kyrkogård.
Tillgänglighetsanpassning vid minneslund vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid minneslunden vid Norra wrams kyrkgård. Arbetena avser tillgänglighetsanpassning. Projektet kommer eventuellt att etappindelas.
Åtgärder av g/c-tunnel i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser väg 110/cirkulationsplats Mellersta vägen i Bjuvs kommun.
Reinvesteringar lekplatser i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser reinvesteringar gällande lekplatser inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-väg i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: