Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Båstad

Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.

Till- och ombyggnad av förskola och vårdboende Förslöv i Båstad
Utredning pågår angående sambolokaler för förskoleverksamhet och vårdboende. Beslut saknas.

Ombyggnad av Västra Karups skola i Båstad

Tillbyggnad av produktionslokaler i Båstad etapp 1-4
Avser tillbyggnad av produktionslokaler 1500-1600 kvm för styckning och vidareförädling.

Ramavtal avseende bygg- och eltjänster, Båstad Kommun

Ombyggnad av korsning i Östra Karup

Ombyggnad av lägenhet i Båstad
Bygglov ändrad användning till bostad i flerbostadshus samt fasadändring och nybyggnad av balkonger.

Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2017. Avser ny avdelning vid Fiskarebyns- alternativt Klockarebyns förskola.

Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Vatten + spillvatten.

Relining spillvatten Slammarpsvägen, Båstad

Exploatering VA, Grevie skoltomt, Båstad

Ombyggnad av kontor i Båstad
Bygglov ändrad användning från förråd till kontor.

Ombyggnad av lager i Båstad
Bygglov för flytt av tält.

Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov tillbyggnad av klubbstuga med skärmtak m.m.

Tillbyggnad av servering i Båstad
Bygglov tillbyggnad av serveringslokal.

Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov tillbyggnad båstads gif idrottsplats, större kök.

Åtgärder Dahlmanska Tomten, Båstad

Ombyggnad alt nybyggnad av lekland i poolområde i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudgeten för åren 2017-2021.

Ombyggnad parkområde i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Ombyggnad av park i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Ombyggnad av omklädningsrum i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudgeten för åren 2017-2021.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: