Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Båstad

Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 13 bostadsrätter.
Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Avser ny avdelning vid Klockarebyns förskola.
Ombyggnad av vattenledning i Båstad
Ny vattenledning i Hallandsvägen.
Ny krafttransformator till station Grevie i Båstad
Avser en ny transformator i station Grevie. Upphandlingen avser tillverkning, FAT-prov, leverans, leveransprov och uppställning av en (1 st.) fabriksny transformator på befintligt fundament i station Grevie.
Energieffektivisering vid förskolor i Förslöv och Grevie
Avser ombyggnad för två stycken objekt (förskolor): Ängsbyns förskola samt Backabyns förskola. Under ombyggnaden kommer verksamheterna vara pågående.
Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Avser utbyggnad av kommunalt spillvatten till Vadebäck norr om Förslöv.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Energieffektivisering vid centrallager i Båstad
Projektet avser ombyggnad av ventilation, värme och utbyte av el-armaturer på ett centrallager i Båstad.
Ombyggnad av gata i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov ändrad användning till bostad, ombyggnad av personalutrymmen till lägenheter.
Ombyggnad av församlingshus i Båstad
Avser ändrad användning av lokal till servicebyggnad för vandrarhemsfunktion, samt installation av eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov om/tillbyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad skärmtak samt cafékök.
Ombyggnad av grupphus i Båstad
Bygglov ombyggnad av 3 enbostadshus Hjorten 11,17,21.
Ombyggnad av garage i Båstad
Bygglov ombyggnad av befintlig carport till garage.
Tillbyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov tillbyggnad av fritidshus, vindfång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: