Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Åstorp

Renovering av skola i Haganäs
Projektet avser ny-, om- och tillbyggnad av Haganäs skolans F-6 skola samt nybyggnation av arrangemangshall.

Tillbyggnad av logistiklager i Åstorp
Lagerlokaler för leverantörer inom dagligvaruhandeln. Uppskattad kostnad.

Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.

Ev om- och tillbyggnad av kommunhuset i Åstorp
Finns planer på ev om- och tillbyggnad av kommunhus. Man tittar på olika förslag.

Ombyggnad av gata i Kvidinge, etapp 4
Avser fortsatt ombyggnad av Storgatan.

Ombyggnad av lager i Åstorp
Avser ombyggnad av lager samt lastkaj.

Ombyggnad för 5 lägenheter i Hyllinge fritidsgård
Ombyggnad till 5 lägenheter.

Ombyggnad av restaurang i Åstorp
Avser butikslokal till restaurang.

Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av vagnslider samt nybyggnad av tankhus och nätstaket.

Tillbyggnad av servering i Åstorp
Tillbyggnad med inglasad uteservering.

Ombyggnad av torg i Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: