Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Åstorp

Renovering av skola i Haganäs
Projektet avser ny-, om- och tillbyggnad av Haganäs skolans F-6 skola samt nybyggnation av arrangemangshall.

Ombyggnad av järnväg mellan Åstorp-Hässleholm
160 km/h-entreprenad. BEST-Signal. 52 km lång sträcka.

Tillbyggnad av logistiklager i Åstorp
Lagerlokaler för leverantörer inom dagligvaruhandeln. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad för 5 lägenheter i Hyllinge fritidsgård
Avser ombyggnad till 5 lägenheter.

Ombyggnad av lager i Åstorp
Avser ombyggnad av lager samt lastkaj.

Ombyggnad av kontor i Åstorp
Avser ombyggnad till 200 kvm butikslokaler. Tv-butik som ska bli småbutiker.

Ombyggnad av restaurang i Åstorp
Avser butikslokal till restaurang.

Renovering av högreservoar i Åstorp
Rivning av/nya tätskikt mm.

Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Tillbyggnad av vagnslider samt nybyggnad av tankhus och nätstaket.

Tillbyggnad av servering i Åstorp
Tillbyggnad med inglasad uteservering.

Ombyggnad av markanläggning i Åstorp
Ansökan - marklov, avser åstorp 112:48 o åstorp 112:46.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: