Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ängelholm

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Utvändig upprustning av skola i Ängelholm
Projektet avser ombyggnad och underhåll av skolan i form av fasad, tak- och fönsterbyte.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata.
Ombyggnad av hangar till utställningslokal i Ängelholm
Avser ombyggnad av ett hangar till att användas som utställningslokal, samt uthyrning som replokal åt Ängelholms musikkår.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad/anpassning av kök vid sjukhus i Ängelholm
Objektet avser flytt av köksutrustning, inköp av ny köksutrustning samt montage och installation av material och utrustning. Avser även installation av kyla.
Hamnutredning i Ängelholm
inspektion, utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner. Vejby hamn, Magnarps hamn och Skäldervikens hamn (gällande hamninloppet) samt kajkanter i Rönne å genom Ängelholm
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt va.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för restaurangverksamhet, bahnhof.
Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av demensboende.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Tillbyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser mindre tillbyggnad av restaurangverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring och ändrad användning av industriverksamhet.
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av affärsverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning och fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om installation av kommunalt va.
Tillbyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för sluttäckning av deponi.
Rivning av automatstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av flygbränsletankar med tillhörande tankstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Rivning av garage i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av garage och förråd.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Avser installation av kommunalt va till en fastighet.
Rivning av skyddsrum i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skyddsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: