Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ängelholm

Om- på- och nybyggnad av hotell i Ängelholm
Projektet avser om- på- och nybyggnad av hotellet, nytt kök, 112 hotellrum. Till- och påbyggnadsyta; ca 2000 kvm och ombyggnadsyta; ca 3000 kvm.

Ombyggnad av väg i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018 .

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.

Utvändig upprustning av skola i Ängelholm
Projektet avser ombyggnad och underhåll av skolan i form av fasad, tak- och fönsterbyte.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Munka Ljungby Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av fritidsgård i Ängelholm
Avser ombyggnad till fritidsgård på ca 600 kvm.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser återuppbyggnad av del av brandskadad industriverksamhet/lagerbyggnad.

Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.

Ombyggnad/anpassning av kök vid sjukhus i Ängelholm
Objektet avser flytt av köksutrustning, inköp av ny köksutrustning samt montage och installation av material och utrustning. Avser även installation av kyla.

Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skolverksamhet.

Hamnutredning i Ängelholm
inspektion, utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner. Vejby hamn, Magnarps hamn och Skäldervikens hamn (gällande hamninloppet) samt kajkanter i Rönne å genom Ängelholm

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning flerbostadshus.

Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om installation av kommunalt va.

Ombyggnad av museum i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd och byggnadens planlösning.

Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för restaurangverksamhet, bahnhof.

Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av demensboende.

Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.

Tillbyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av miljöhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: