Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ängelholm

Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Upphandlingen avser en exploateringsutredning över Ängelholms stadshus med tillhörande tomt.
Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.
Ombyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från Strövelstorp till Klippanvägen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser renovering av spillvattenledning och renspumpteknik vid SPU11
Ombyggnad av hangar till utställningslokal i Ängelholm
Avser ombyggnad av ett hangar till att användas som utställningslokal, samt uthyrning som replokal åt Ängelholms musikkår.
Ombyggnad av församlingshem till förskola i Ängelholm
Avser ombyggnad av församlingshem till förskoleverksamhet för ca 60 barn.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad till bostäder i Rössjöfors Munka Ljungby
Avvaktar beslut. Bygglovsansökan skall inlämnas. Planer finns för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 lägenheter.
Hamnutredning i Ängelholm
inspektion, utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner. Vejby hamn, Magnarps hamn och Skäldervikens hamn (gällande hamninloppet) samt kajkanter i Rönne å genom Ängelholm
Tillbyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser mindre tillbyggnad av restaurangverksamhet.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt va.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring och ändrad användning av industriverksamhet.
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av affärsverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning och fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för sluttäckning av deponi.
Rivning av automatstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av flygbränsletankar med tillhörande tankstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Rivning av garage i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av garage och förråd.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Avser installation av kommunalt va till en fastighet.
Rivning av skyddsrum i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skyddsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: