Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ängelholm

Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018, med 50 mkr för år 2017 och 19,5 mkr för år 2018.

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.

Upprustning av fotbollsarena i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Munka Ljungby Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Tekniska konsulter - Projektering och utredning VA i Ängelholm och Örkelljunga
Tidigare är har Ängelholm handlat dessa tjänster för ca 3 mkr/år och Örkelljunga för ca 0,5 mkr/år, detta är ingen garanti men kan ses som en indikation på kommande volym.

Upprustning idrottsplats i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Anläggande av konstgräs i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av bro över Kägleån vid Önnersmölla
Underhållsåtgärder.

Ombyggnad maskinhall till annan verksamhet i Gånarp
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart planeras under 2017. Kostnaden är uppskattad.

Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Projektet vilande. Avser inredande av våning 4 för utökning av våning 3. Inga fler lägenheter.

Ombyggnad av gata i Ängelholm
Avser ny gång- och cykelväg, upprustning av vattenledningar och gatumark, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.

Renovering av tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser renovering av tryckstegringsstation för dricksvatten samt renovering av rörbrunnar inom Brandsvigs vattenskyddsområde.

Ombyggnad/anpassning av kök vid sjukhus i Ängelholm
Objektet avser flytt av köksutrustning, inköp av ny köksutrustning samt montage och installation av material och utrustning. Avser även installation av kyla.

Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skolverksamhet.

Tekniska konsulter - Byggledning va i Ängelholm och Örkelljunga
Delområde 1: Byggledningsuppdrag - ledningsnät. Delområde 2: Byggledningsuppdrag - process vatten. Delområde 3: Byggledningsuppdrag - process avlopp. En indikation på kommande volym inom området är ca 500.000 kr/år för Ängelholm och ca 200.000 kr/år för Örkelljunga.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser ändrad användning av annan verksamhetsbyggnad/ny brandcellsindelning.

Tillbyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurangverksamhet.

Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning annan verksamhetsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning flerbostadshus.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av del av brandskadad industriverksamhet.

Ombyggnad av fritidshem i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning till fritidsverksamhet.

Ombyggnad av mark i Ängelholm
Ansökan om marklov för dagvattenmagasin.

Renovering av avloppspumpstation i Ängelholm

Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om installation av kommunalt va.

Ombyggnad av museum i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd och byggnadens planlösning.

Ombyggnad av flygterminal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för in/utvändig ändring.

Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för restaurangverksamhet, bahnhof.

Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av demensboende.

Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.

Tillbyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av miljöhus.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ny utvändig trappa samt ny ytterdörr i fasad till fläktrum och sammanslagning av lokal.

Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: