Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Avser en exploateringsutredning över Ängelholms stadshus med tillhörande tomt.
Tillbyggnad av konferensanl i Skälderviken, Ängelholm
Planer finns på tillbyggnad för två våningar som innebär 20 dubbelrum, 2 sviter och 2st konferensrum.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser stambyte kök och badrum i tre huskroppar, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus.
Ombyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från Strövelstorp till Klippanvägen.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Projektet avser byte av vatten-, dagvatten, spillvattenledningar samt nyanläggning av dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar). Gator återställs efter hand med ett bundet bärlager (AG), den slutgiltiga asfaltbeläggningen utförs cirka 2 år efter färdigställandet för att undvika sättningar av gatan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av prästbostad till förskola i Strövelstorp
Planer finns för ombyggnad av prästbostad till förskola i Strövelstorp.
Renovering av spillvattenledningar och renspumpteknik vid SPU11 - Haradal
Avser renovering av spillvattenledning och renspumpteknik vid SPU11
Tillbyggnad av storkök i Ängelholm
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av församlingshem till förskola i Ängelholm
Avser ombyggnad av församlingshem till förskoleverksamhet för ca 60 barn.
Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Avser inredning av vind som möjliggör utökning med 9 st nya lägenheter.
Ombyggnad av maskinhall till lösdrift för hästar
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart under sensommar/höst 2017. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Avser ändrad användning av butikslokal till gymverksamhet.
Ombyggnad av torget i Ängelholm
Planer finns för uppfräschning av området.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av lagerhall till kontorsplatser.
Belysning och konstnärlig utsmyckning i gångtunnel, Ängelholm
Nybrons gångtunnel ska förses med konstnärlig utsmyckning som ska vara belyst och tunneln ska förses med undertak och belysning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av hyresfastighet. Anpassning av en lokal till hyresgäst.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde. Renovering av blyfönster.
Hamnutredning i Ängelholm
inspektion, utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner. Vejby hamn, Magnarps hamn och Skäldervikens hamn (gällande hamninloppet) samt kajkanter i Rönne å genom Ängelholm
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser mindre tillbyggnad av restaurangverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för inhängnad av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för återfyllnad av tidigare sanerad mark.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning enbostadshus och garage.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om tidsbegränsat marklov för nivellering och hårdgörning av yta.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak för barnvagnar.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - kontor/personalutrymme till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från pizzeria till kontor, även viss tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av väg i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad till förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning, ombyggnad till förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: