Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Tillbyggnad av konferensanl i Skälderviken, Ängelholm
Planer finns på tillbyggnad för två våningar som innebär 20 dubbelrum, 2 sviter och 2st konferensrum.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser stambyte kök och badrum i tre huskroppar, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Ombyggnad av prästbostad till förskola i Strövelstorp
Planer finns för ombyggnad av prästbostad till förskola i Strövelstorp.
Påbyggnad av ventilationsanläggning på flerbostadshus, Ängelholm
Avser påbyggnad av ventilationsanläggning på taket för flerbostadshus, samt ny takbeläggning.
Tillbyggnad av storkök i Ängelholm
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Avser inredning av vind som möjliggör utökning med 9 st nya lägenheter.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Reservkraft till pumpstation Havsbaden i Ängelholm
Avtalstiden är två år fr o m faktiskt leveransdatum.
Belysning och konstnärlig utsmyckning i gångtunnel, Ängelholm
Nybrons gångtunnel ska förses med konstnärlig utsmyckning som ska vara belyst och tunneln ska förses med undertak och belysning.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde. Renovering av blyfönster.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning lager till gymverksamhet.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kyrka i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde - tåstarps kyrka.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - lager till kontor.
Tillbyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallager/förråd, tillbyggnad av lager och rivning av förråd och kontor.
Tillbyggnad av församlingshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av lada för crossfit.
Ombyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd parkeringsplats.
Ombyggnad av förskola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning - en lägenhet till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - kontor/personalutrymme till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från pizzeria till kontor, även viss tillbyggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om brandskyddet i byggnaden ändras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus/restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för förändring av befintliga markhöjder.
Rivning av biljetthall i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av biljettkiosk.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om tidsbegränsat marklov för nivellering och hårdgörning av yta.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser ändrad användning i lokalen till restaurang.
Upphandling fälttjänster i Skåne och Blekinge
Avser fälttjänster samt lager- och logistiktjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten samt kommunikationsinfrastruktur.
Tekniska konsulter - Projektledare, VA i Ängelholm och Örkelljunga
Tidigare år har Ängelholm handlat dessa tjänster för ca 500 000 SEK och för Örkelljunga ca 250 000 SEK, detta kan ses som en indikation på kommande volym. Detta är ingen garanti men kan ses som en indikation på kommande volym. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år.
Konsultstöd- Hamnutredning i Ängelholm
Avser utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner
Ombyggnad av väg i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: