Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skåne län

Bjuv (13)
Bromölla (24)
Burlöv (23)
Båstad (15)
Eslöv (21)
Höganäs (26)
Hörby (12)
Höör (14)
Klippan (9)
Kävlinge (26)
Landskrona (51)
Lomma (10)
Lund (54)
Malmö (202)
Osby (7)
Perstorp (7)
Simrishamn (26)
Sjöbo (11)
Skurup (11)
Svalöv (17)
Svedala (21)
Tomelilla (16)
Trelleborg (22)
Vellinge (23)
Ystad (48)
Åstorp (11)
Ängelholm (30)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 949 st.

Basentreprenad järnväg, Södra Stambanan

Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.

Tillbyggnad av hotell och garage i Lund
Avser 12-13000 kvm. Mindre rivningsarbeten pågår.

Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.

Påbyggnad av affärshus med lägenheter i Höganäs
Igångsättning preliminärt under maj 2017. Projektet avser påbyggnad av 82 lägenheter på befintligt affärshus från plan 5 till plan 18..

Tillbyggnad för bostäder på Katrinelund, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser påbyggnad av handelshus med 2 våningar byggnadsmoduler för boende. ca 120 lägenheter.

Fjärrblockering/nya signalställverk mellan Ystad-Simrishamn
Befintliga signalställverk på järnvägssträckan Ystad-Tomelilla-Simrishamn ska bytas ut till nytt utbrett datorställverk.

Ombyggnad av affärshus till kommersiella lokaler m.m. i Höganäs
Avser ombyggnad av affärshus till lokaler för handel, restauranger, caféer, kontor m.m i 1 huskropp. En ny biograf med sju salonger anläggs på taket av byggnaden samt sportbar, restauranger och ett 10-tal butiker.

Smärre åtgärder för kollektivtrafik Skåne

Utförande av varmt/värmebeläggning i region Syd
Varm/värme TSK beläggningar inom Jönköpings län, Distrikt Norra Skåne och Distrikt Södra Skåne.

Nybyggnad av skola i Skurup
Projektet kommer att delas in i två huvddelar. Huvuddel 1 omfattar projektering och uppförande av en ny grundskola (”Nya Mackleanskolan”) intill den befintliga Mackleanskolan och vara anpassad för cirka 800 elever mellan årskurs 1-9. Huvuddel beräknas vara klart juni 2019. Huvuddel 2 omfattar rivning av Mackleanskolan samt projektering och uppförande av en ny grundskola på samma plats. Denna grundskola ska vara anpassad för cirkla 700 elever och ersätta de befintliga skolorna Mariaskolan och Rutgerskolan.

Om- och nybyggnad till Internationella skolan i Lund
Projektet avser om- och tillbyggnad för anpassning av den befintliga skolmiljön för International School of Lund med verksamhet för ca 550 elever. Skolan är planerad för förskolebarn och elever från 3-15 år och ska inrymma basrum, matsal, tillagningskök, idrottssal och fritids. Ombyggnad av befintlig byggnad ca 5850 kvm, ombyggnad av förråd och garage, ny skolbyggnad ca 2400 kvm samt nybyggnad av en idrottshall på ca 2080 kvm. Byggnaden och parkanläggning är skyddad som byggnadminne.

Om- och tillbyggnad av tingsrätt i Helsingborg
Avser 5000 m2 ombyggnad samt 4000 m2 tillbyggnad av Tingsrätten i Helsingborg.

Om- och nybyggnad av polishus i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplaneärende.

Ombyggnad av väg/ny trafikplats Lund Södra E22
Projektet avser ombyggnad/anpassning av trafikplatsen för kommande fyrfältsväg mellan Lund-Staffanstorp samt byte av broar.

Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontor.

Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Ystad
Avser ombyggnad av fd industrilokal till förskola samt föreningslokaler. I projektet ingår även utvändiga ytor på 16000 m2 för utemiljö, parkering m.m.

Ombyggnad av badhus till hotell i Ystad
Avser ombyggnad av Fritidsbadet till hotell, 67 rum samt restaurang och konferens.

Om- och nybyggnad av lägenheter i Eslöv
Tanken är att bygga om polishuset, när polisen flyttat ut. Påbyggnad med tre våningsplan samt uppförande av två mindre sjuvåningshus. Ändring av gällande detaljplan krävs. Byggstart och kostnad ej fastställda.

Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg 5 km.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Helsingborg
Projektet omfattar ombyggnad av våning 2-5 till ett 70-tal mindre lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Renovering av högstadieskola i Eslöv
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.

Renovering av skola i Haganäs
Projektet avser ny-, om- och tillbyggnad av Haganäs skolans F-6 skola samt nybyggnation av arrangemangshall.

Ombyggnad av silos till bostäder i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 2017.. Avser ombyggnad av tre silobyggnader till moderna hus i ca 12 våningar med ett 70-tal lägenheter.

Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund
Avser om- och tillbyggnad av studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.

Om- på- och nybyggnad av hotell i Ängelholm
Projektet avser om- på- och nybyggnad av hotellet, nytt kök, 112 hotellrum. Till- och påbyggnadsyta; ca 2000 kvm och ombyggnadsyta; ca 3000 kvm.

Om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Planprogram.

Ombyggnad av lokaler till Idrottshögskola,Västra Hamnen Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser nya lokaler för instutionen för idrottsvetenskap. De nya lokalerna ska byggas i Kockums gamla vagnsverkstad. I fastigheten kommer det bland annat att finnas en stor multihall, testlaboratorium, gym, lärosalar och kontor. Det ska även byggas flera ytor för rörelse och idrott, s.k sportlaguner som ska öppna ut mot gatan.

Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg 19 delen Stora Herrestad-Ystad
Mötesseparering, 1+1 körfält, avskild gc-väg, busshållplatsåtgärder, bullerskydd, vattenskyddsåtgärder, VA, belysning.

Om- och tillbyggnad av resecentrum med kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 4:e kv t 2017. Planer finns för ytterligare om- och tillbyggnad av kontor vid resecentrum Knutpunkten. Omfattning är ej fastställd.

Utförande av tankbeläggning i region Syd
F, H, G och K län samt i distrikt Södra och Norra Skåne.

Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 1
Avser rivning av kritiska delar i kärnkraftverk för att den totala rivningen av verket ska kunna genomföras.

Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018, med 50 mkr för år 2017 och 19,5 mkr för år 2018.

Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen. Ej fastställd byggstart.

Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.

Tillbyggnad av logistiklager i Åstorp
Lagerlokaler för leverantörer inom dagligvaruhandeln. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av skola i Malmö
Igångsättning planers under 1:a kv 2018. Projektet avser ombyggnad av skola i 2 huskroppar i 2 resp. 5 plan, yta: 6000 m2.

Om- och tillbyggnad av produktionslokaler i Hörby
Avser en tillbyggnad av produktionslokal i Hörby.

Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Igångsättning under april 2017. Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.

Ombyggnad av ställverk i Staffanstorp
Omfattar byte av ställverk med 24kV i Staffanstorp.

Om och tillbyggnad av bilhall i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av bilhall som omfattar 3000 m2 ombyggnad samt 1200 m2 tillbyggnad. I projektet ingår även ombyggnad för restaurangdel. Parkeringsgarage under mark.

Om- och tillbyggnad av kontor m.m. i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor, personallokal och omklädningsrum samt nybyggnad av laboratorium. Påbyggnad av fläktrum, förbindelsegång samt fasadändring. Projektet indelas i 3 etapper.

Anläggande av botanisk trädgård i Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatta anläggningsarbeten. Arbetena kommer att etappindelas.

Ombyggnad och renovering av servicehus i Knislinge
Nybyggnad av 24 lägenheter i två avdelningar. I souterraindelen byggs 7 lägenheter om och 4 byggs till. Övriga befintliga lägenheter kommer att rustas. Totalt blir det 60 lägenheter i 5 avdelningar. Boendemiljön ska förbättras och det kommer att bli matlagning på varje avdelning.

Om- och tillbyggnad av möbelaffär i Lund
Mindre ombyggnad samt tillbyggnad av möbelaffär där en ny entrélösning samt ett separat lasthus kommer att uppföras.

Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.

Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 2
Igångsättning planeras under våren 2017. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler.

Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.

Ombyggnad till skola i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till skollokaler i 1 huskropp i 6 plan.

Om- och nybyggnad av bostäder i Börringe
Avser ombyggnad/renovering av 6 lägenheter i gårdsbyggnad, ombyggnad i huvudbyggnad till 3 lägenheter, ombyggnad av gamla mejeriet till 3 lägenheter samt nybyggnad av radhus 2 hus med 12 lägenheter.

Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 3 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 5, 17 och 19.

Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.

Påyggnad av kontor i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Projektet avser påbyggnad av ett 3:e våningsplan på befintlig kontorsfastighet som i dagsläget är i två plan.

Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 1
Igångsättning under våren 2017. Projektet avser ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Målet är att Drottninggatan/Järnvägsgatan ska förvandlas från en tung trafikerad genomfartsled till en gata.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 10 lägenheter samt 6 lägenheter för LSS-boende. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad byggstart.

Om- och tillbyggnad av skola i Klippan
Projektet avser en sammanbyggd huskropp i 1-2 plan. Omfattar ca 5000 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad. Snyggatorpsskolan är en F-9 skola som uppfördes på 60-talet. En tredjedel av skolan ska nu totalrenoveras.

Ombyggnad av fd utbildningslokaler i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Igångsättning avhängigt intressenter.

Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser totalrenovering av idrottshallen, ny el, ombyggnad av ventilationen, nya ytskikt mm.

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.

Om- och tillbyggnad av förskola i Odal Kristianstad
Avser 730 m2 tillbyggnad i 1 plan, samt 600 m2 ombyggnad i 1-2 plan. Tillbyggnaden innehåller 3 avdelningar samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden avser ny matsal på plan 1 samt ombyggnad för personal och administration på plan 2.

Upprustning av väg 798 mellan Esarp-Genarp
Avser breddning av vägen i befintlig sträckning, förbättring av trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstärknings- och tätortsåtgärder.

Integrerat brounderhåll Skåne östra
Avser tidsstyrt och tillståndsstyrt underhåll av broar. Totalentreprenad på 5 år.

Ombyggnad till högstadieskola
Igångsättning är ej fastställd. Diskussioner pågår angående ombyggnad av Konsthögskolan till högstadieskola.

Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser till- och ombyggnad av skola.

Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av industrihus med en yta på 3000-4000 m2.

Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Under de kommande åren ska Akademiska Hus att investera ca 20 miljoner kronor i miljövänlig teknik för att sänka energiförbrukningen samt att minska mängden köpt energi på campus Kristianstad. Det innebär att befintligt marklager utökas med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl-/värmepumpar kommer producera värme och kyla som kan säsongslagras. Genom utbyggnaden av marklagret kommer Högskolan Kristianstad bli mer självförsörjande med miljövänlig energileverans. En ytterligare åtgärd är ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Slutligen installerar Akademiska Hus en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av Hässleholms Centrum
Projektet omfattar ombyggnad till gågata för Första Avenyen, Stortorget, Norra Frykenholmsgatan och delar av Järnvägsgatan och ett övergripande gestaltningskoncept för omgivande gator. Ombyggnationen sker i etapper. Ingående arbeten för projektet är bl.a. rivning av befintliga ytskikt, kantsten, plantering etc. Nyanläggning av asfalt, kantsten natur -och betongstensytor. Nyplantering av träd i skelettjord samt växter i planteringslådor. Anläggning av konstruktioner till bänkar och utrustning. Montering och grundläggning av utrustning. Omläggning av va och fjärrvärme samt anläggning av ny trafiksignal för bussprioritering.

Utbyggnad av va-nät i Sjöbo
Utbyggnad av kommunalt VA för 300 hushåll.

Till- och ombyggnad av förskola och vårdboende Förslöv i Båstad
Utredning pågår angående sambolokaler för förskoleverksamhet och vårdboende. Beslut saknas.

Utbyggnad/renovering av konferensanl i Skälderviken, Ängelholm
Utredningar pågår då denna byggnad ligger kopplad till stranden och stormar sköljer bort sand.. problem med att fylla på osv. Avser utbyggnad med hotelldel samt renovering av befintlig anläggning.

Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.

Tillbyggnad av kontor m.m. vid reningsverk i Lund

Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Ansökan gällande planändring inlämnad.

Ombyggnad till LSS-boende i Ystad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2017.

Till- och omyggnad av skola i Savlöv
Avser ca 650 m2 tillbyggnad av gymnasieskola med arbetslagsyta för tre undervisningsrum, arbetsplats för lärarna samt cafédel. I projektet ingår även ombyggnad av omklädningsrum, duschrum, ombyggnad av ventilationen m.m.

Om- och tillbyggnad av storkök i Åkarp, Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av befintligt storkök och matsal. Arbetena utförs i etapper. Fuktsakkunnig: Fuktcon i Lund, 046-132132, att: Jörgen Grantén. Tillgängglighetskonsult: Sweco i Kristianstad, 040-167145, att: Per Johansson. Trafik: Tyrens i Malmö, 010-4522425, att; Sara Lindman.

Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.

Påbyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser påbyggnad av kontorshus med två våningsplan.. Fastigheten har i dagsläget 4 våningsplan.

Ombyggnad till bibliotek mm i Staffanstorp
Planer finns för ombyggnad i Rådhuset till bibliotek och café. Tidigare bibliotekslokaler byggs om till hörsal med scen samt delvis till ny ungdomsgård.

Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Inga beslut finns. Igångsättning ej fastställd.

Ombyggnad av skola i Malmö
Projektet avser att förse de befintliga byggnaderna, hus A och hus C med ett nytt ventilationssystem genom att bygga nya fläktrum på befintliga vindar i de berörda husen. Verksamhetsanpassningar.

Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser till- och ombyggnad av skollokaler, matsal, kök m.m. Yta tillbyggnad: ca 1000 m2.

Anläggande av planskild korsning Ringstorpsvägen Helsingborg
Projektet avser en planskild korsning över/under järnvägen, GC-port.

Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.

Ombyggnad av vattentorn i Oxie, Malmö
Entreprenaden omfattar borttagning av befintligt tätskikt i vattenreservoaren samt uppspackling av densamma. Reservoaren ska sedan kläs in med nytt tätskikt, liner av svetsad PE-plast. Vattenreservoaren ska även förses med vattentät dörr för ett enklare tillträde. I de torra utrymmena ska ett nytt mellanplan och trappa i gallerdurk installeras samt ett nytt teknikhus på bottenplan i huvudsak avsett för elinstallationer. All el- och styrutrustning ska bytas ut. Vissa byggarbeten ingår under totalentreprenören.

Om- och tillbyggnad av Simrislundsskolan, Simrishamn
Tillbyggnad av skollokaler samt om- och tillbyggnad av tillagningskök.

Anläggande av cirkulationsplatser Hammarslund C4 Shopping
Projektet avser två nya cirkulationsplatser samt ny infartsled för ett nytt handelsområde vid Hammarslund.

Upprustning och utökning mm av stadsparken i Lund
Del 4 omfattar ombyggnad Finparken och Nordisk Djungel. Färdigställandet av den unika Solens och skuggans trädgård, att skapa en trevligare miljö vid dammen med fler utkikspunkter och en förnyelse av Kastanjeallén. Söder om dammen vill trädgårdsmästarna skapa en nordisk djungel med plats för biologisk mångfald. Slutligen föreslås en försiktig förnyelse av vegetationen i Observatorieparken. Uppskattad byggstart.

Pilotutveckling av befintliga flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning början av 2017. Avser option från obj.nr 933917 (Grönkullagatan 9,11,13). Entreprenadform: totalentreprenad samverkanform partnering. Projektet omfattar samtliga arbeten som skall utföras för ombyggnad av bostadshusen. Ambitionen är att utföra ombyggnationerna med avsikten att lära känna byggnaderna och närmiljön. Syftet ör att finna vilken/vilka nivåer på ombyggnad av de befintliga husen som är ekonomiskt och socialt hållbara i många år framöver. Vidare omfattar projektet en fördjupad utredning av utvecklingsmöjligheter för de befintliga husen. Den ger möjlighet för påbyggnad av en eller fler våningar samt nybyggnad inom detaljplaneområdet. Vid nybyggnad kan en viss del rivning bli aktuell. De olika alternatien ska utredas och ett projektprogram ska fastställas som sedan genomförs inom denna entreprenad. Objektets läge: Grönkulla är beläget i sydvästra delan av Drottninghög och avgränsas av Vasatorpsvägen i söder, Regementsvägen i väster och Drottnighögs inre parkområde i norr och öster.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Hyresgästanpassning av lokaler. Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av del av kallförråd. Diskussioner pågår med hyresgäst. Ej beslutat. Oviss byggstart och kostnad.

Ombyggnad av produktionslokal i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av ett våningsplan i en befintlig produktionslokal, yta: 500-1000 m2.

Åtgärder av hållplatser m.m. för Elbussar i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för att införa Elbussar i Malmö vid Linje 3 och 7. I samband med kommer olika åtgärder att vidtas.

Utbyggnd av Skanörs brandstation
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Skanörs brandstation.

Upprustning av fotbollsarena i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.

Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.

Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Avser påbyggnad av ett flerbostadshus med en ytterligare våning. (Blir totalt 10 våningar)

Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på ca ,2,5 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 2, gasverksgatan - bygglov för ombyggnad för installation av plastseparationsutrustning, tillbyggnad med skärmtak och nybyggnad av transformatorstation., anmälan för urschaktning och pålning Bulten 2.

Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av en skollänga, nya grund-, bjälklag- och takkonstruktioner, nya installationer, ny stomkomplettering, snickeriiarbeten, putsning samt nya ytskikt. Dessumtom utvändiga målnings-, fognings- och putsarbeten samt markarbeten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: