Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Valdemarsvik

Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.

Tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Renovering,ombyggnad av befintlig byggnad samt tillbyggnad av prefabricerad förskola med 4 avdelningar.

Ny- och tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Avser tillbyggnad av befintlig förskola samt nybyggnad innehållande förskoleklass och fritidshemsverksamhet inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö.

Ombyggnad av torg i Valdemarsvik
Ligger mellan Storgatan och Tjärhovsgatan.

Ombyggnad till vandrarhem i Valdemarsvik

Tillbyggnad av idrottsplats i Valdemarsvik
Nybyggnad av avbytarbås.

Ny svävarramp vid Fyrudden i Valdemarsvik
Projekt ur investeringsbudget 2015-2017. Planering pågår för att anlägga en ny svävarramp. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av affärshus i Valdemarsvik
Installation av solceller.

Ny läktare med förråd vid ishallen i Valdemarsvik

Förstärkningsarbeten med L-stöd vid gata i Valdemarsvik
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2016. Uppskattad start och kostnad.

Anpassningar till centrumområde i Ringarum
Parkområde med sittplatser och planteringar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: