Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderköping

Renovering av värmesystem och va-ledningar i flerbostadshus i Husby
Byte av kallvatten, varmvatten- och VVC ledningar i golv under byggnad. Renoveringen skall ske med kvarboende hyresgäster.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Rivning av ett gammalt bageri. Sen nybyggnad av 4 lägenheter.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Söderköping 2, Bråta Börrum
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Söderköping Bråta Börrum landsbygd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Ramsdal till Södra Finnö, Söderköping 2
I Söderköping kommuns östra delar ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Söderköping Ramsdal till Södra Finnö landsbygd.
Strandskoning av Göta kanal i Söderköping
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Tegelbruket.
Ombyggnad av reception i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från klubblokal/pannrum till reception och träningslokal.
Ombyggnad av båthus i Söderköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av båthus.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från befintlig lokal för bageri till två lägenheter.
Ombyggnad av båthus i Söderköping
Anmälan om ombyggnad av båthus samt anläggande av ny brygga.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Tillbyggnad av servering i Söderköping
Ansökan om bygglov, uteservering.
Rivning av barack i Söderköping
Ansökan om rivningslov för bod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: