Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av elektrisk ledning i Gransjö, Söderköpings kommun
12 km ledning. Befintlig luftledning isoleras alternativt ersätts med jordkabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 318321
Ombyggnad av bro över Slätbaken vid Stegeborgs ruin
Betongreparation stöd, injektering balkar mm.
Ombyggnad av torg mm vid Kanalhamnen i Söderköping, etapp 3
Ombyggnad och upprustning av gångstråket, torgytan och lekplatsen framför Smultronstället i Kanalhamnen i Söderköping.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Passdal, Söderköpings kommun
8 km ledning. Befintlig luftledning isoleras för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 318320
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Ledningssanering i Söderköping
Förnyelse av dricksvatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. Arbetet kommer att genomföras på hela Höjdgatan, nerifrån Ringvägen och upp till Höjdgatan.
Ombyggnad av omklädningsrum i Söderköping
Entreprenaden omfattar ombyggnad av omklädningsrum för Tekniska kontoret.
Ombyggnad av elektrisk ledning på Aspöja, Söderköpings kommun
2 km ledning. Förstärkning av elnätet i området för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 322864
Tillbyggnad av VA-kontoret i Söderköping
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av kontor och ett kombinerat vilorum/omklädningsrum för VA-kontoret på Lilla Vännerstorp i Söderköping. Ungefärlig yta för tillbyggnad är ca 70 m2.
Tillbyggnad av församlingshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från befintlig lokal för bageri till två lägenheter.
Ombyggnad av frisersalong i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till frisörsalong.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Söderköping
Ansökan om marklov för asfaltbana.
Rivning av barack i Söderköping
Ansökan om rivningslov för bod.
Ombyggnad av båthus i Söderköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av båthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: