Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ödeshög

Ombyggnad till livsmedelsindustri i Ödeshög, etapp 2

Påbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Objektet avser om- och tillbyggnad av två 3-vånings flerbostadshus uppförda ca 1966. Vardera byggnaden har två trappuppgångar inom två flerbostadshus i kvarteret Ankaret 2, på Storgatan 5 (hus 3) och 7 (hus 2) skall delar av befintliga lägenheter renoveras. Invändigt görs ett stambyte med renovering av kök och badrum inom samtliga lägenheter. Inom entréplan i hus 2 skapas en ny tvättstuga. I samband med renoveringen kommer vardera hus att byggas på med en våning, inom vilka det kommer att byggas 6 stycken nya lägenheter i respektive hus. Renoveringen utvändigt innefattar bl.a. tilläggsisolering med omputsning av fasader och nya trapphus med hiss. I samband med renoveringen skall även innergårdens miljö ses över och ett miljöhus för källsortering byggas.

Tillbyggnad av maskinhall i Ödeshög
Tillbyggnad av maskinhall. Kallager.

Ombyggnad av skola i Ödeshög
Anmälan av ej bygglovpliktig åtgärd - ventilationsanordning.

Ombyggnad av industribyggnad i Ödeshög
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd - snusfabrik.

Ombyggnad av butik i Ödeshög
Ansökan om bygglov - ändrad användning från vänthall till butik för godis och dricka.

Tillbyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: