Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrköping

Basunderhåll järnväg Länsbanorna Östergötland, Östra Småland

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 2

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping

Ombyggnad av kontor i Norrköping

Påbyggnad av affärshus i Norrköping

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Ombyggnad av skola i Norrköping

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping

Tillbyggnad av av kök mm i Norrköping

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping

Förstärkning/stabilisering av kanalbank avseende Göta kanal vid Norsholm i Norrköping

Ombyggnad av skola i Skärblacka, etapp 5

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av förskola i Norrköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Ny väg samt förstärkning av kanalbank avseende Göta kanal i Söderköping

Upprustning av gymnastikhall och omklädningsrum vid skola i Norrköping

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping

Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping

Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping

Upprustning av gatusystem i Norrköping

Ombyggnad ventilation samt värmeåtgärder i kontorshus, Norrköping

Rivning av kontorsbyggnad samt sanering av mark i Kneippen

Byggledare mätteknik och mängdreglering vid projekt Ostlänken

Ombyggnad av tvättinrättning i Norrköping

Ombyggnad till aktivitetscenter i Norrköping

Rivning av lager i Norrköping

Renovering av park i Norrköping

Tillbyggnad av stentrapp i Norrköping

Tillbyggnad av kontor i Norrköping

Ombyggnad av gym i Norrköping

Ny ventilation i Ramshälls bergrum i Norrköpings hamn

Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping

Ombyggnad av markanläggning i Norrköping

Ombyggnad av gata och gc-väg i Norrköping

Renovering av Enebyparkens sportplats och nybyggnad av två rondeller i Norrköping

Rivning av fritidsgård i Norrköping

Rivning av kontor i Norrköping

Rivning av skola i Norrköping

Ombyggnad av industrihus i Norrköping

Ombyggnad av behandlingshem i Norrköping

Ombyggnad av fritidshem i Norrköping

Ombyggnad av datorhall i Norrköping

Ombyggnad av expedition i Norrköping

Rivning av skorsten i Norrköping

Tillbyggnad av förskola i Norrköping

Rivning av enbostadshus i Norrköping

Rivning av pumpstation i Norrköping

Rivning av fritidshus i Norrköping

Rivning av förråd i Norrköping

Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping

Tillbyggnad av restaurang i Norrköping

Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Norrköping

Rivning av badbassäng i Norrköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: