Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

Ny tunnel vid Ostlänken mellan Norrköping-Klinga
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 6 km.
Utveckling av hamn i Norrköping
Utbyggnad av kaj och hamnplan
Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.
Ombyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter, bostäder och besöksmål.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.
Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Eststhuset: lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik. Apelgården: Grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever. Ekhöjden: Grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever.
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.
Om och tillbyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Renovering av Göta kanal sträckan Mem-Sjötorp
Förstärkning och återställning av kanalbank, dragväg och strandskoning mellan Tegelbruket och Mem i Söderköpings kommun.
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning.
Renovering av kajsponten mm vid Östra Saltängen i Norrköping
Renovering av kajsponten, kanaler och kajer.
Ombyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter och bostäder.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Påbyggnad av affärshus i Norrköping
Påbyggnad av affärshus. 4000-4500 m2.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.
Växelåtgärder i Fiskeby
Trimningsåtgärder. Flytt av spårväxlar samt byte av en växel.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Ombyggnad av LSS boende i Norrköping
Planerat projekt ur investeringsbudget 2016-2019. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av industrifastighet till bostäder samt tillbyggnad.
Byggledare banteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byggledare elteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Drift och underhåll av elkraftsystem på öppningsbara broar i Göta kanal
Avser öppningsbara broar i Göta kanal mellan Vänern och Vättern. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Byte av reningsanläggning i Himmelstalund, Norrköping
Byte av reningsanläggning på utomhusbassängen i Himmelstalund.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping
Om- & tillbyggnation av administrationsytor samt omklädningsrum
Lokalanpassning i skola i Norrköping
Lokalanpassning i gamla matsalen.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2017.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerbyggnad.
Installation av ny bergvärmecentral vid äldreboende i Norrköping
Objektet avser ny bergvärmecentral inklusive energibrunnar, ny elservis samt styr & reglerarbete på äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändring av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola
Tillbyggnad av byggvaruhus i Norrköping
Tillbyggnad av bygghandel samt rivning av byggnad samt skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt uppförande av nedfartsramp.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Inreda ytterligare hotellrum samt vvs-installation.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inreda ytterligare lokal.
Återställning av å i Kvarntorp, Norrköping
Öppna upp ån och kan inbegripa att ån dras om från Nyköpingsvägen upp till VH2 som också åtgärdas.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad till butik.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnation.
Ombyggnad av gym i Norrköping
Ändrad användning; från butikslokal till gymverksamhet.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Norrköping
Ändrad användning; från del av kontor till träningsytor.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Norrköping
Ändrad användning; från studentbostäder till boende för ungdomar.
Ombyggnad av klubbhus i Norrköping
Ändrad användning; lokal till föreningslokal.
Tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av vagnhall, fasadändring samt vvs-installation.
Tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Tillbyggnad av vårdboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av vårdlägenheter till bostadslägenheter samt rivning av två sophus; hus 8.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till restaurang, cafe och samlingslokal.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av parkeringsyta.
Ombyggnad av cafeteria i Norrköping
Ändrad användning från blomsterhandel till café.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skola; tidsbegränsat.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ombyggnation av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Påbyggnad av befintlig kontorspaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Rivning av sophus i Norrköping
Rivning av sophus.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivning efter brand av enbostadshus.
Rivning av skyddsrum i Norrköping
Rivning av betongplatta och skyddsrum.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus, garage och carport.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad, tillfällig åtgärd.
Markarbeten och montering för cykelvägvisning i Norrköping
Projektet omfattar anskaffning av skyltar, stolpar och fundament för cykelvägvisning och montering av dessa samt markarbete.
Lyft och borttransport av gångbro i Norrköping
Uppdraget omfattar bortlyft samt borttransport till uppställningsplats av Femöresbron, en gångbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Anläggning av väg fram till arbetsområdet ingår också i uppdraget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: