Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrköping

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.
Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.
Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.
Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Denna entreprenad avser sträcken Mem-Tegelbruket. Hela sträckan är 190,5 km.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal.
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning samt garage.
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Rotrenovering av lss-boende samt fasadändring, hus 8. Tillgänglighetsanpassning. Ny tvättstuga i källaren. Personalytor.
Tillbyggnad av grundskola i Norrköping
Tillbyggnad av grundskola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.
Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.
Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.
Byggledare banteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byggledare elteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byte av reningsanläggning i Himmelstalund, Norrköping
Byte av reningsanläggning på utomhusbassängen i Himmelstalund.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Förlängning av sandtvätt. Byggnad för containrar.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping
Avser utbyggnad i Norrköping, område 1. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm
Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser markarbeten vid valv för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.
Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser rivningsarbeten utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.
Byggledare mätteknik och mängdreglering vid projekt Ostlänken
Avtalstid tom 2019-04-03, ev förlängning 1+1 år.
Om- och tillbyggnad av Folkparksskolan, Norrköping
Omfattar lokalanpassningar av klassrum och korridorer i befintliga skolbyggnader samt nybyggnad av tre entrépartier.
Utbyte till kontaktskena på Norsholmsbron
Utbyte till kontaktskena på rörlig bro.
Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Ytskiktrenovering av omklädningsrum samt duschar i duschutrymmen och nytt hallgolv i sporthallen. Anpassning av ett RWC till dags norm och standard. Energieffektivisering genom ny närvarostyrd belysning, radiatorer, passersystem i ytterdörrar.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt vvs-installation.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av lagerlokal till kontor, fasadändring, vvs-installation och rivning samt uppförande av skylt.
Installation av bergvärme i förskola i Norrköping
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och uppförande av ny värmepumpscentral inklusive borrhål och värmesystem.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola
Utredningsledare vid projekt Ostlänken
Avtalstid beräknas till 2017-04-01 - 2018-04-30 med option på förlängning 1 år.
Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Återställande av omklädningsrum efter brand vid sporthall i Norrköping, etapp 1
Entreprenaden avser att återställa Navestadshallens omklädningsrum efter att de har sanerats efter brand. Ytan uppgår till ca 725 m2.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Installation av nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Avser ändrad användning från tvåbostadshus till kontor.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Norrköping
Till-, ombyggnad och fasadändring av gymnasieskola samt uppförande av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av befintligt kontor, vvs-installation samt installation av hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig skolpaviljong.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av personallokal i Norrköping
Rivning av komplementbyggnad; personalbyggnad.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till restaurang, cafe och samlingslokal.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola.
Tillbyggnad av ridhus i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av ridhus.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av skola.
Återställning av å i Kvarntorp, Norrköping
Öppna upp ån och kan inbegripa att ån dras om från Nyköpingsvägen upp till VH2 som också åtgärdas.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning, vvs-installation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning, fasadändring samt anpassning av ventilation.
Ombyggnad av gym i Norrköping
Ändrar användning av industribyggnad till träningsanläggning (gym).
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av stall med skärmtak.
Tillbyggnad av servering i Norrköping
Tillbyggnad av uteservering.
Tillbyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av trapptorn till oljecistern.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Ändrad användning av matsal till klassrum.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av del av bostadshus och stall.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av befintlig parkeringsplats.
Rivning av omklädningsrum i Norrköping
Rivning av omklädningsbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation och ställverk.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig skolpaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Rivning av skyddsrum i Norrköping
Rivning av betongplatta och skyddsrum.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Montering av nya entrésnurror i affärshus.
Lyft och borttransport av gångbro i Norrköping
Uppdraget omfattar bortlyft samt borttransport till uppställningsplats av Femöresbron, en gångbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Anläggning av väg fram till arbetsområdet ingår också i uppdraget.
Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad och installation av plattformshiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: