Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Motala

Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.

Om- och tillbyggnad av skola på väster i Motala

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.

Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorshus.

Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Motala

Ledningsrenovering och renovering av brunnar i Motala och Vadstena kommuner
Avser ledningsrenovering med flexibelt foder och renovering av brunnar belägna i Vadstena och Motala kommuner.

Rivning av skola i Råssnäs i Motala

Ombyggnad av kontor i Motala

Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola ca 160 kvm. Lekrum mm.

Ombyggnad av vind i Motala
Ändrat användningssätt från vindsutrymme till lägenheter samt frontespis.

Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - bärande konstruktion.

Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad från kontor till 5 st lägenheter.

Ombyggnad av pensionat i Motala
Ändring brandskydd för hotell- pensionat.

Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändring av brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av förskola i Motala
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Installation av hiss.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggning av ytterligare 6 st ställplatser för husbilar.

Rivning av telestation i Motala
Rivning av telekommunikationstorn.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av förskola - skärmtak.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Tillbyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av källarlokal till lägenhet.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt 2 st fasadskyltar.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: