Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola ca 180 kvm. Lekrum mm.
Tillbyggnad av gruppbostad i Hycklinge
Väntar beslut. Framflyttad uppskattad byggstart. Vi har uppskattat kostnaden.
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen vid Kvarn i Motala
Avser en tillbyggnad av sex toaletter samt kommunikationsytor. Placering av byggnad är i nära anslutning till nuvarande byggnad 066 huvudentré.
Strandskoning av Göta kanal vid Motala
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Hulta-Brådtom.
Ommålning och reparation av bro vid Göta Kanal i Motala
Bron är belägen där Göta kanal korsar Vadstenavägen i Motala. Ommålning samt reparationsarbeten av broklaffar på rörlig stålbro.
Flytt av gata i Motala
Flytt av Prinsgatan.
Ombyggnad av butik i Motala
Ändrat användningssätt av bilverkstad - bobutik, kontor, parkeringsplatser.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri till utbildningslokal.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av industri samt tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användningssätt av två st lägenheter till personalutrymme.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt från industri till handel och kontor samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - bärande konstruktioner och planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Ändring av flerbostadshus - skärmtak.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Utökning av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av kontor till bostadslägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användingssätt från industri till samlingslokal.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användingssätt från lägenhet till personalutrymme.
Rivning av byggnad i Motala
Rivning av avloppsstation.
Rivning av mast i Motala
Rivning av mast samt teknikbod.
Tillbyggnad av garage i Motala
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av cafeteria i Motala
Tillbyggnad av handelsträdgård, Ändrat användningssätt från bostadshus till kafé Bona 2:39.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: