Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Motala

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.

Ombyggnad av gata i Motala
Samarbetsprojekt med Trafikverket.

Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorshus.

Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Motala

Ledningsrenovering och renovering av brunnar i Motala och Vadstena kommuner
Avser ledningsrenovering med flexibelt foder och renovering av brunnar belägna i Vadstena och Motala kommuner.

Tillbyggnad av industrihus i Motala

Rivning av skola i Råssnäs i Motala

Ombyggnad av Delfinvägen i Motala

Ombyggnad av Källgatan i Motala
Ombyggnad Källgatan delen Östermalmsgatan-Platensgatan samt ombyggnad av gc-vägen på kvarterets norra och västra sida.

Ombyggnad av kontor i Motala

Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad från kontor till 5 st lägenheter.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Motala
Ändrat användningssätt från kontor/studio till tandläkarklinik.

Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - bärande konstruktion.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus, stambyte och installation ftx.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av förskola - skärmtak.

Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola med väderskydd.

Tillbyggnad av pumpstation i Motala
Tillbyggnad av pumphus.

Tillbyggnad av samlingslokal i Motala
Tillbyggnad av samlingslokal.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Tillbyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av källarlokal till lägenhet.

Ombyggnad av pensionat i Motala
Ändring brandskydd för hotell- pensionat.

Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändring av brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av förskola i Motala
Ändring av brandskydd.

Rivning av telestation i Motala
Rivning av telekommunikationstorn.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggning av ytterligare 6 st ställplatser för husbilar.

Ombyggnad av regionnät i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.

Renovering av lekplats i Karlsby
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Borensberg
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Degerön
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Fornåsa
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Tjällmo
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Varamobaden
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Varv
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Båtsmansgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Långspångsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Norra lundsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Patrullgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Vattentornsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Vräknebovägen i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt 2 st fasadskyltar.

Renovering av lekpark vid Stadsparken i Motala
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: