Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge etapp 1
Huvuddel 1: Ny förskola med markarbeten för anslutning av dränering, stuprör och spillvatten. Schakt och återfyllning för ny värmekulvert.
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Västra Lundby
Objektet avser renovering och stambyte av bostäder omfattande 10 stycken flerbostadshus med totalt 162 lägenheter. Städet 1 är uppdelat på adresserna: Birgittagatan 2, Folkungaplan 3, Stjärngatan 10, Smedjegatan 1 och Smedjegatan 3. Tången 1 är uppdelat på adresserna: Smedjegatan 2, Smedjegatan 4, Smedjegatan 6, Stjärngatan 8 och Sörbygatan 11.
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Till och ombyggnad av storkök mm i skola i Skänninge etapp 2
Detta är huvuddel 2 i projektet på Bjäbotullskolan. Till- och ombyggnad av storkök samt ombyggnad av befintliga lokaler i hus 1.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Markarbeten mm vid skola i Skänninge etapp 3
Huvuddel 3: Övriga markarbeten exkl det som ingår i huvuddel 1, och fristående förrådsbyggnader.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skänninge
Möjliggöra för bostads- och centrumändamål inom befintlig byggnad, fd Rosenlundsskolan.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Mjölby kommun
Avtalet gäller i 1 år med start från avtalets tecknande, med option för beställaren att förlänga avtalet med 2 + 1 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Tillbyggnad av garage i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av sluss med skärmtak.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Anmälan; ventilation i skolbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av upplag.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av anläggning.
Byte av dagvatten-ledning vid Viby kyrka
Byte av dagvattenledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: