Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mjölby

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten

Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm

Ombyggnad till kontorslokaler i Mjölby
Ombyggnad av källarlokal till kontor för hemtjänsten.

Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Nya entrédörrar.

Högby vattenverk, etapp 2

Ombyggnad av skollokaler i Vifolka, Mantorp

Ombyggnad av bergrum till kursverksamhet i Mjölby

Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby

Ombyggnad av personallokal i Mjölby
Anmälan av invändig ändring av, del av industri-/lagerbyggnad, personalutrymme och laboratorium.

Ombyggnad av lokal till hyreslägenhet i Mjölby

Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.

Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av, tingshusbyggnad till skollokaler, tidsbegränsat till och med 2019-12-01.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av, del av kontorsdel i industri-/lagerbyggnad, till bostadsändamål, tidsbegränsat till och med 2018-11-30.

Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad.

Rivning av mur i Mjölby
Rivningslov för rivning av stödmur/plank.

Rivning av enbostadshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad, skärmtak och ramp.

Ombyggnad av cafeteria i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av affärshus till caféverksamhet.

Ombyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av återvinnings- och informationshus.

Tillbyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av pumpstation, servicehus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostadsändamål i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i del av kontorshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Mjölby
Anmälan av invändig ändring i radhus, uppförande av brandväggar på vind.

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/komplementbyggnad.

Rivning av kontor i Mjölby
Rivningslov för rivning av kontorshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: