Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mjölby

Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Ombyggnad till flerbostadshus i Skänninge
Möjliggöra för bostads- och centrumändamål inom befintlig byggnad, fd Rosenlundsskolan.
Ny cirkulationsplats mm i Mjölby
Anläggning av cirkulationsplats, samt förläggning av VA.
Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Mjölby
Mark-, anläggnings-, räckes- och underhållsarbeten avseende vägar, villagator, gång- och cykelbanor, parkeringar, lekplatser och allmänna parkanläggningar.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby
Entreprenaden omfattar rivning av hela hus C exklusive Hus B (hexagonen). Schaktning för den nya byggnaden.
Ombyggnad av gata mm i Mjölby
Gång- och cykelbana på Industrigatan i Mjölby, sträckan mellan Svartåliden och Duvelundsplan.
Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.
Tillbyggnad av kontor i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av byggnad ovan befintligt källarutrymme.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad (takhöjning).
Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för tillfällig åtgärd skola.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus (inreda lägenhet).
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: