Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mjölby

Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Ny cirkulationsplats mm i Mjölby
Anläggning av cirkulationsplats, samt förläggning av VA.
Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Mjölby
Mark-, anläggnings-, räckes- och underhållsarbeten avseende vägar, villagator, gång- och cykelbanor, parkeringar, lekplatser och allmänna parkanläggningar.
Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby
Entreprenaden omfattar rivning av hela hus C exklusive Hus B (hexagonen). Schaktning för den nya byggnaden.
Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.
Tillbyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Anmälan inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus (inreda lägenhet).
Tillbyggnad av elverk i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för tillfällig åtgärd skola.
Rivning av byggnader inkl staket och stödmur i Mjölby
Avser rivning av totalt två byggnader inkl staket och stödmur vid parkeringen. Objekten är belägna vid Kyrkogatan 23 och Blåkullegränd 1 i Mjölby.
Rivning av affärshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av utbygge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: