Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mjölby

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Förskola med 6 st avdelningar.

Ombyggnad till kontorslokaler i Mjölby
Ombyggnad av källarlokal till kontor för hemtjänsten.

Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Nya entrédörrar.

Ombyggnad av äldreboende i Mjölby
Ombyggnationen berör en yta av ca 315 m2. På plan 1 ska ett fd café med personalutrymmen byggas om till rehabiliteringslokaler samt att det ska uppföras en utvändig tillbyggnad för att koppla samman huskropparna på plan 1.

Ombyggnad av bergrum till kursverksamhet i Mjölby

Upprustning av gata i Mjölby

Ombyggnad av personallokal i Mjölby
Anmälan av invändig ändring av, del av industri-/lagerbyggnad, personalutrymme och laboratorium.

Ombyggnad av lokal till hyreslägenhet i Mjölby

Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av, del av kontorsdel i industri-/lagerbyggnad, till bostadsändamål, tidsbegränsat till och med 2018-11-30.

Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.

Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av, tingshusbyggnad till skollokaler, tidsbegränsat till och med 2019-12-01.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostadsändamål i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i del av kontorshus.

Rivning av enbostadshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad, skärmtak och ramp.

Ombyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av återvinnings- och informationshus.

Tillbyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av pumpstation, servicehus.

Ombyggnad av enbostadshus i Mjölby
Anmälan av invändig ändring i radhus, uppförande av brandväggar på vind.

Rivning av mur i Mjölby
Rivningslov för rivning av stödmur/plank.

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad.

Rivning av kontor i Mjölby
Rivningslov för rivning av kontorshus.

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: