Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mjölby

Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skänninge
Möjliggöra för bostads- och centrumändamål inom befintlig byggnad, fd Rosenlundsskolan.
Ny cirkulationsplats mm i Mjölby
Anläggning av cirkulationsplats, samt förläggning av VA.
Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Mjölby
Mark-, anläggnings-, räckes- och underhållsarbeten avseende vägar, villagator, gång- och cykelbanor, parkeringar, lekplatser och allmänna parkanläggningar.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Mjölby kommun
Avtalet gäller i 1 år med start från avtalets tecknande, med option för beställaren att förlänga avtalet med 2 + 1 år.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby
Entreprenaden omfattar rivning av hela hus C exklusive Hus B (hexagonen). Schaktning för den nya byggnaden.
Ombyggnad av gata mm i Mjölby
Gång- och cykelbana på Industrigatan i Mjölby, sträckan mellan Svartåliden och Duvelundsplan.
Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.
Tillbyggnad av kontor i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av byggnad ovan befintligt källarutrymme.
Rivning av lager i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad Häxan 2,5.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Höjning av tak på industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad (takhöjning).
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skorsten i Mjölby
Anmälan rivning av del av skorsten.
Byte av dagvatten-ledning vid Viby kyrka
Byte av dagvattenledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: