Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

Om, till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad av ca 200 st lägenheter samt ca 100 st nya lägenheter. Befintliga lägenheter är idag hyresrätter. Eventuellt blir det bostadsrätter av dom nya.
Ombyggnad av väg 35 mellan Åtvidaberg-Linköping, etapp 3
Mötesfri väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats Grebo.
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK. Bobergsgatan 1-5 och Ulvåsavägen 5-9
Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.
Tillbyggnad av kyl- och emballagelager i Linköping
Kyllager byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelager med 1 550 kvadratmeter. Man bygger även en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät.
Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende tillbyggnad av affärshus.
Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.
Ombyggnad av bro mm i Linköpings kommun
Objektet består i huvudsak av att riva och bygga om befintlig busshållplats (timglaslösning), breddning av befintlig betongbro (över Haningeleden), ombyggnad av bef gata (kunskapslänken), ombyggnad av gång- och cykelbana och gc-väg samt ledningar el, belysning, opto och tele.
Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping
Ombyggnad av skola om 3 våningar till gruppboende, inklusive utemiljö. Avser kulturhistorisk byggnad från 1887.
Drift och underhåll av VVIS-stationer
VVIS-stationer i E, F, G, H, K och M län. Kontraktstid tom 2019-08-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Ombyggnad av butik i Linköping
Invändig rivning.
Ombyggnad och renovering av kaj m.m. i Tornby
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning och bakomvarande yta från Tullbron till Nykvarnsparken, befintlig infart och väg in till Nykvarnsparken, åtgärder på södra Stånggatan samt ledningar va/dagvatten, el, belysning, opto, tele.
Ramavtal avseende entreprenader för eldistrubution, Tekniska verken
Avtalet ska gälla från 2018-03-01 till och med 2021-02-28. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett (1) + ett (1) år eller två (2) år direkt vid avtalets upphörande.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasad- och markförändringar.
Utveckling av aktivitetspark
Utbyggnad av parken som innefattar markarbeten, lekutrustning, utescen, belysning och vattendragning.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Ombyggnad av studierum till studentlägenheter i Linköping
Avser ombyggnad av studierum till tre st studentlägenheter.
Ombyggnad av utemiljöer i Skäggetorp, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön med nya cykelgarage, kompositplank och staket, renovering av innergårdar och 5 mötesplatser.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Konvertering av kolpanna vid Kraftvärmeverk i Linköping, etapp 4
Avser ombyggnation för nytt bränsle och driftsättning av Panna 1 på Kraftvärmeverket i Linköping. Konvertering från kolpanna till eldning av returträ/skogsflis.
Kollektivtrafikåtgärder på Bergsvägen i Tornby, Linköping
Objektet avser ombyggnad av Bergsvägen ca 800 m i anslutning till Tornbyvägen.
Ombyggnad av enbostadshus till lokal för Socialförvaltningen i Linköping
Objektet består av ombyggnad av enbostadshus till lokal för Socialförvaltningen.
Upprustning av park i Linköping
Upprustningen innebär att den södra delen av parken byggs om medan övriga delar endast justeras och växtmaterial byts. Befintlig belysning ersätts och stolplägen ändras.
Ombyggnad av busshållplatser vid Flygvapenmuseet i Linköping
Objektet består av ombyggnad av två st fickhållplatser.
Inredning av lägenhet mm i flerbostadshus i Linköping
Iordningställande av lägenhet och renovering av yttertak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.
Ombyggnad av vind i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder (vindsinredning), tillbyggnad (takkupor) samt fasadförändring.
Ombyggnad av utemiljön vid bostadsområde i Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön vid Piojärgatan 28-44.
Strandskoning av Göta kanal vid Linköping
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Skarpåsen i Linköping.
Upprustning av vattenlek i park i Gottfridsberg, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyta av viss utrustning för vattenlek. Vattenleken är en del i en större lekmiljö.
Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 19 sträckor huvudspillvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-450 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 1050 meter.
Projektledare systemhandling till projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1 år.
Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Produktionssamordnare järnväg till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av klinik i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler (ögonkliniken) byggn 045, 454.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang, tillbyggnad med fläktrum samt fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning från industri till bostad, rivning samt plank.
Ombyggnad av kyrka i Linköping
Anmälan avseende ändring av hiss i kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus, (3 st).
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare kontor i industrilokaler, fasadändring samt parkering.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende installation av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i restaurang.
Ombyggnad av butik i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, ändring i brandskyddet samt ventilation i butik.
Rivning av personallokal i Linköping
Rivningslov för rivning av vaktmästarbyggnad.
Rivning av helikopterhangar i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av hangar 3, byggnad 170.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Rivning av förråd i Linköping
Rivningslov för rivning av förråd.
Ombyggnad av idrottshall i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerlokal till idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av förråd i källare till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av sophus.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktning och spontning.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för utfyllnad av marknivå samt montering av l-stöd.
Rivning av förråd i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av byggnad.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 3, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av tre korsningspunkter i Tallboda och Skäggetorp.
Ombyggnad av rondell i Linköping
Objektet består av friläggning och borttagande av vägtrumma i rondellens mitt för att förbättra för utterpassage i bäcken.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnation av trappa mm vid gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av trappa med handledare, planteringsytor och anslutande yta mot Hejdegatan samt uppsättande och inkoppling av stolpbelysning och pollare. Beläget i slutet av Nattstuvugatan ner mot Stångån i Hejdegården Linköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: