Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Linköping

Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.

Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.

Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.

Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.

Tillbyggnad av kyl- och emballagelager i Linköping
Kyllager byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelager med 1 550 kvadratmeter. Man bygger även en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering av 36 lägenheter efter brand+6 nya lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Exploateringsområde för nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.

Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Linköping
Projektet består i att skapa en modern ledningscentral, effektiva kontorsytor, omklädningsrum m m. Projektet är ett projekt med högt säkerhetstänk och stora krav på den byggnadstekniska säkerheten med säkerhetszoner samt tillgänglighetsanpassning för personal. Arbetena omfattar ca 2900 m2 ombyggnation och ca 200 m2 tillbyggnation.

Ombyggnad av kontorslokaler för Lejonfastigheter

Tillbyggnad av Ica Supermarket i Linghem

Till- och ombyggnad av byggvaruhus i Linköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasad- och markförändringar.

Utveckling av aktivitetspark
Utbyggnad av parken som innefattar markarbeten, lekutrustning, utescen, belysning och vattendragning.

Ombyggnad till Bed & Breakfast i Gamla Linköping
Projektet avser renovering och ombyggnation av lokaler till Bed & Breakfast med 6 st uthyrningsbara rum, där rummen fördelas på två plan.

Ombyggnad av flerbostadshus, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Bajonetten 17. Fastigheten innehåller 10 st lägenheter med storlekar från 1 RoKv till 3 RoK.

Ombyggnad av korsning i Linköping
Objektet består av ombyggnad av korsningen Linnégatan-Snickaregatan till upphöjd korsning med anslutande ramper och ytskikt av betongmarksten.

Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 43 sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-500 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 2625 meter.

Ny kylproduktion till SAAB:s lokaler i Tannefors
Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt cirka 2 MW alternativt en maskin med en kyleffekt på cirka 4 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning.

Underhållsreparationer av broar i Linköpings kommun
Underhållsreparationer på 2 broar, bro 580-16-1 och 580-28-1 på Brokindleden.

Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.

Nybyggnad av hårdgjorda ytor vid Gärstad avfallsanläggning i Linköping
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gärstad avfallsanläggning. Total bruttoarea ca 10 000 kvm till 15 000 kvm.

Flytt och renovering av moduler i Linköping
Projektet omfattar en flytt och samtidig renovering av befintliga moduler inom Linköpings garnisonsområde.

Rivning av kontor i Linköping
Rivning av ca 4000 kvm kontor.

Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 1, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av fem korsningspunkter i tätorten Malmslätt.

Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 2, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av fem korsningspunkter i Vidingsjö, Ekholmen och Ullstämma.

Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.

Produktionssamordnare järnväg till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.

Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.

Rivning av motell i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av byggnad.

Norrberga 1:301
Rivningslov för rivning av byggnad. Ca 45 garage och ett affärshus.

Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av del av byggnad.

Ombyggnad av entré mm i Linköping
Ombyggnad av entré och lunchrum.

Industrin 1
Hus 49 och hus 45b (gamla Brödernas) har hägnats in då dessa byggnader kommer att rivas under våren och rivningen beräknas vara klar i början av juli i år. Sankt Kors ramavtalsentreprenör kommer att utföra rivningen. Anledningen till att husen rivs är för att hus 49 ligger på området där det under hösten planeras att påbörja schaktarbetet för det stora garaget som kommer byggas under hela området Verkstan. Hus 45b (gamla Brödernas) rivs då området kommer att vara ett bygglogistikområde för hela Ebbepark under byggprojektet. Rivningen kommer tyvärr innebära lite stök kring husen, där exempelvis vägen mellan hus 49 och 37 kommer att vara avstängd under en stor del av rivningen och under en period kommer även gaveln mot hus 47 stängas av på grund av säkerhetsskäl. Rivningslov för rivning av byggnad 49.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.

Ombyggnad av infart och Vakt 2 Linköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation av infart och Vakt 2 på Malmen i Linköping. Infarten breddas med en till infartsfil och hela den nya vakten flyttas upp och ny värmekur och grindar installeras. Vissa arbeten utanför det direkta arbetsområdet förekommer. I entreprenaden ingår att lösa några provisoriska åtgärder för att ta in trafik från annat håll medans vakt 2 är stängd (måste utföras innan entreprenaden påbörjas).

Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av butik i Linköping
Bygganmälan avseende ändrad planlösning i butik, ventilation.

Ombyggnad av affärshus i Linköping

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontor.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontor/industri, Bygglov för fasadändring samt inredning av ytterligare lokal Gården 15.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning och installation av ventilation i kontorslokaler.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, ventilation.

Tillbyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörr, tillbyggnad biltvättanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring och ventilation.

Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).

Tillbyggnad av personallokal i Linköping
Bygglov för kontor/pausrum, Bygglov för lagertält Grundet 4.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (vatten och avlopp, ventilation) samt fasadändring.

Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och personalutrymme. Kommer att bygga om på vinden, takfönster mm.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av föreningsverksamhet till kontor, showrum, butik.

Ombyggnad av butik i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kontor till butiker samt fasadändring.

Ombyggnad av gym i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kyrka till gymlokaler.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor samt fasadändring - portar.

Rivning av ridhus i Linköping
Rivningslov för rivning av ridhus och stall (hus b-f).

Rivning av garage i Linköping
Rivningslov garage/carport.

Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnad.

Ombyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/handel till skola.

Tillbyggnad av golfbana i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av driving range.

Ombyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till skola.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.

Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av stödboende till undervisningslokal.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.

Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning av teknikutrymme till restaurang.

Ombyggnad av plank i Linköping
Bygglov för ändring av plank.

Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler, fasadändringar (nya portar, dörrar, fönster och entrétak) samt uppställning av container.

Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av källsorteringsrum.

Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av miljöhus.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i flerbostadshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för 3 st cykeltak.

Ombyggnad av klubbhus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av butik till föreningslokal.

Ombyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked ändrad verksamhet.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Lokalanpassning. Nya ytskikt och solceller mm.

Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktningsarbeten Nässelfröet 2,Nässelblomman 2.

Rivning av garage i Linköping
Rivningslov för rivning av garage Norrberga 1:295,1:300.

Rivning av kiosk i Linköping
Rivningslov för rivning av kiosk.

Ombyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad (ändrad planlösning, va, ventilation, hiss) samt fasadändring (fönster och vikportar). ca 70-80 kvm

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till bostäder.

Rivning av helikopterhangar i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av mindre plåthangar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: