Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Linköping

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Utbyggnad av skola på Tallboda, Linköping

Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Ombyggnad och tillbyggnad av affärshus i Tornby, Linköping

Rivning kontorsbyggnad och Nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping

Utbyggnad/modernisering av skola i Sturefors

Till- och ombyggnad av förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Etapp 2: 1240093

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Abborren 7 innehåller 18 st lägenheter, fastigheten innehåller även 4 st kommersiella lokaler. Apeln 16 innehåller 32 st lägenheter. Som option ska entreprenören även lämna pris på 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39.

Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.

Om- och tillbyggnad av förskola i Vikingstad
Entreprenaden omfattar: Etapp 1: Tillbyggnad av skola/förskola (HUS D) med tillhörande utemiljö. Tillbyggnaden kommer att utföras i 2 plan samt ansluta mot befintlig skolbyggnad (HUS E). Etapp 2: Ombyggnad av befintlig skola hus E.

Påbyggnad av kontor i Linköping

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.

Ombyggnad av kontorslokaler för Lejonfastigheter

Tillbyggnad av Ica Supermarket i Linghem

Tillbyggnad av industrihus i Linköping

Till- och ombyggnad av byggvaruhus i Linköping

Exploateringsområde för nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Detta är exploateringsområdet för nybyggandet av flerbostadshusen på id: 1063540

Hyresgästanpassning av fastighet i Linköping
fd Pingskyrkan

Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping
Ombyggnad av skola om 3 våningar till gruppboende, inklusive utemiljö. Avser kulturhistorisk byggnad från 1887.

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Linköping
Projektet består i att skapa en modern ledningscentral, effektiva kontorsytor, omklädningsrum m m. Projektet är ett projekt med högt säkerhetstänk och stora krav på den byggnadstekniska säkerheten med säkerhetszoner samt tillgänglighetsanpassning för personal. Arbetena omfattar ca 2900 m2 ombyggnation och ca 200 m2 tillbyggnation.

Ombyggnad till Bed & Breakfast i Gamla Linköping
Projektet avser renovering och ombyggnation av lokaler till Bed & Breakfast med 6 st uthyrningsbara rum, där rummen fördelas på två plan.

Ombyggnad av flerbostadshus, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Bajonetten 17. Fastigheten innehåller 10 st lägenheter med storlekar från 1 RoKv till 3 RoK.

Anläggande av gator, gång- och cyckelväg mm vid Västra Valla
Objektet består av markarbeten för nybyggnad av gator, gång- och cykelväg, va- och fjärrvärmeledningar samt el/tele. Objektet är beläget vid Västra Valla i Linköping.

Ny kylproduktion till SAAB:s lokaler i Tannefors
Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt cirka 2 MW alternativt en maskin med en kyleffekt på cirka 4 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.

Ombyggnad av kontor i Linköping

Renovering av hotellrum i Linköping
Renovering av 14 hotellrum.

Rivning av kontor i Linköping
Rivning av ca 4000 kvm kontor.

Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34

Installation av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation av ventilation.

Beläggning av hårdgjorda ytor vid Gärstad avfallsanläggning i Linköping
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gärstad avfallsanläggning. Total bruttoarea 7 500 m2.

Ombyggnad av vind i Linköping
Anmälan för återställande av vindsvåning efter brand.

Ombyggnad av gc-överfart vid Ålerydsvägen i Linköping
Projektet syftar till att skapa säker och prioriterad passage för gående och cyklande med övergångsställe och cykelöverfart i korsningspunkten mellan Tinnerbäcksstråket för cykel och Ålerydsvägen.

Upprustning av stadslekplats i Ullstämma, Linköping

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontor.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i lokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköpings kommun
Bygglov för inredning av ytterligare lokal samt fasadändring.

Ombyggnad av lager i Linköping
Bygglov för ombyggnad av lagerlokal samt fasadändring (nya fönster).

Tillbyggnad av laboratorium i Linköping
Bygglov för tillbyggnad med labbyggnad.

Ombyggnad av forskningsanläggning i Linköping
Bygglov för ändrad användning av bibliotek till forskararena.

Ombyggnad av gym i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kyrka till gymlokaler.

Ombyggnad av dagcenter i Linköping
Bygglov för ändrad användning från förskola till daglig verksamhet.

Ombyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked ändrad verksamhet.

Ombyggnad av vårdbostad i Linköping
Rivningslov för del av byggnad, bygglov för tillbyggnad samt för ändrad användning av vårdlokaler till vårdboende.

Rivning av barack i Linköping
Rivningslov för rivning av barackbyggnad.

Rivning av garage i Linköping
Rivningslov garage/carport.

Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av bostadshus och uthus.

Ombyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/handel till skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen.

Rivning av garage i Linköping
Rivningslov för rivning av garage Norrberga 1:295,1:300.

Rivning av telestation i Linköping
Rivningslov för rivning av teknikbod och mast.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.

Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring samt ombyggnation av enbostadshus.

Ny- och ombyggnad av enskilda avlopp i Linköping
Objektet består ny- och ombyggnad av två stycken reningsanläggningar inom Åsmestad 1 och 2, Linköping.

Rivning av stugby i Linköping
Rivningslov för rivning av 15 st fritidshus.

Infodring av huvuddagvattenledningar i Linköping och Örebro
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 8 sträckor huvuddagvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 300-400 mm i Linköpings Universitetsområde. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 250 meter i Linköping. Objekten avser även infodring med flexibelt foder av 2 sträckor huvudspillvattenledningar med dimension 300 mm i Örebro Universitetsområde. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 90 meter i Örebro.

Rivning av skolbyggnader i Vikingstad
Rivningslov för rivning av byggnader (hus e och bastu).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: