Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Linköping

Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK. Bobergsgatan 1-5 och Ulvåsavägen 5-9
Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.
Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas
Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.
Ombyggnad av bro mm i Linköpings kommun
Objektet består i huvudsak av att riva och bygga om befintlig busshållplats (timglaslösning), breddning av befintlig betongbro (över Haningeleden), ombyggnad av bef gata (kunskapslänken), ombyggnad av gång- och cykelbana och gc-väg samt ledningar el, belysning, opto och tele.
Drift och underhåll av VVIS-stationer
VVIS-stationer i E, F, G, H, K och M län. Kontraktstid tom 2019-08-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Ombyggnad och renovering av kaj m.m. i Tornby
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning och bakomvarande yta från Tullbron till Nykvarnsparken, befintlig infart och väg in till Nykvarnsparken, åtgärder på södra Stånggatan samt ledningar va/dagvatten, el, belysning, opto, tele.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasad- och markförändringar.
Utveckling av aktivitetspark
Utbyggnad av parken som innefattar markarbeten, lekutrustning, utescen, belysning och vattendragning.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Ombyggnad till Bed & Breakfast i Gamla Linköping
Projektet avser renovering och ombyggnation av lokaler till Bed & Breakfast med 6 st uthyrningsbara rum, där rummen fördelas på två plan.
Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 43 sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-500 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 2625 meter.
Ombyggnad av flerbostadshus, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Bajonetten 17. Fastigheten innehåller 10 st lägenheter med storlekar från 1 RoKv till 3 RoK.
Ombyggnad av korsning i Linköping
Objektet består av ombyggnad av korsningen Linnégatan-Snickaregatan till upphöjd korsning med anslutande ramper och ytskikt av betongmarksten.
Underhållsreparationer av broar i Linköpings kommun
Underhållsreparationer på 2 broar, bro 580-16-1 och 580-28-1 på Brokindleden.
Upprustning av park i Linköping
Upprustningen innebär att den södra delen av parken byggs om medan övriga delar endast justeras och växtmaterial byts. Befintlig belysning ersätts och stolplägen ändras.
Ombyggnad av busshållplatser vid Flygvapenmuseet i Linköping
Objektet består av ombyggnad av två st fickhållplatser.
Inredning av lägenhet mm i flerbostadshus i Linköping
Iordningställande av lägenhet och renovering av yttertak.
Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34
Flytt och renovering av moduler i Linköping
Projektet omfattar en flytt och samtidig renovering av befintliga moduler inom Linköpings garnisonsområde.
Rivning av kontor i Linköping
Rivning av ca 4000 kvm kontor.
Nybyggnad av hårdgjorda ytor vid Gärstad avfallsanläggning i Linköping
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gärstad avfallsanläggning. Total bruttoarea ca 10 000 kvm till 15 000 kvm.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 1, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av fem korsningspunkter i tätorten Malmslätt.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 2, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av fem korsningspunkter i Vidingsjö, Ekholmen och Ullstämma.
Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 19 sträckor huvudspillvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-450 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 1050 meter.
Produktionssamordnare järnväg till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av del av byggnad.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad av infart och Vakt 2 Linköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation av infart och Vakt 2 på Malmen i Linköping. Infarten breddas med en till infartsfil och hela den nya vakten flyttas upp och ny värmekur och grindar installeras. Vissa arbeten utanför det direkta arbetsområdet förekommer. I entreprenaden ingår att lösa några provisoriska åtgärder för att ta in trafik från annat håll medans vakt 2 är stängd (måste utföras innan entreprenaden påbörjas).
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Industrin 1
Hus 49 och hus 45b (gamla Brödernas) har hägnats in då dessa byggnader kommer att rivas under våren och rivningen beräknas vara klar i början av juli i år. Sankt Kors ramavtalsentreprenör kommer att utföra rivningen. Anledningen till att husen rivs är för att hus 49 ligger på området där det under hösten planeras att påbörja schaktarbetet för det stora garaget som kommer byggas under hela området Verkstan. Hus 45b (gamla Brödernas) rivs då området kommer att vara ett bygglogistikområde för hela Ebbepark under byggprojektet. Rivningen kommer tyvärr innebära lite stök kring husen, där exempelvis vägen mellan hus 49 och 37 kommer att vara avstängd under en stor del av rivningen och under en period kommer även gaveln mot hus 47 stängas av på grund av säkerhetsskäl. Rivningslov för rivning av byggnad 49.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i industrilokaler och kontor.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontor/industri, Bygglov för fasadändring samt inredning av ytterligare lokal Gården 15.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning och installation av ventilation i kontorslokaler.
Ombyggnad av badhus i Linköping
Bygganmälan avs nytt tak.
Tillbyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörr, tillbyggnad biltvättanläggning.
Ombyggnad av vind i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder (vindsinredning), tillbyggnad (takkupor) samt fasadförändring.
Tillbyggnad av personallokal i Linköping
Bygglov för kontor/pausrum, Bygglov för lagertält Grundet 4.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (ny entré med hiss).
Tillbyggnad av garage i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av garage, kontor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och personalutrymme. Kommer att bygga om på vinden, takfönster mm.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av butik till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor samt fasadändring - portar.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av föreningsverksamhet till kontor, showrum, butik.
Ombyggnad av utställningshall i Linköping
Bygglov för ändrad användning till utställningsverksamhet samt fasadändring - klosterhuset.
Ombyggnad av plank i Linköping
Bygglov för ändring av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av hotell till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning av teknikutrymme till restaurang.
Ombyggnad av lager i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till uthyrning av förråd.
Ombyggnad av ungdomsgård i Linköping
Bygglov för ändrad användning av daglig verksamhet till ungdomsgård.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av klubbhus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av butik till föreningslokal.
Tillbyggnad av carport i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av carport med cykelförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning till restaurang samt installation av fettavskiljare.
Tillbyggnad av värmeverk i Linköping
Anmälan för installation av ny biobränslepanna med tillhörande pelletssilo.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Lokalanpassning. Nya ytskikt och solceller mm.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktningsarbeten Nässelfröet 2,Nässelblomman 2.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för grundläggningsarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktning och spontning.
Rivning av ridhus i Linköping
Rivningslov för rivning av ridhus och stall (hus b-f).
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till skola.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 3, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av tre korsningspunkter i Tallboda och Skäggetorp.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad (ändrad planlösning, va, ventilation, hiss) samt fasadändring (fönster och vikportar). ca 70-80 kvm
Ombyggnation av trappa mm vid gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av trappa med handledare, planteringsytor och anslutande yta mot Hejdegatan samt uppsättande och inkoppling av stolpbelysning och pollare. Beläget i slutet av Nattstuvugatan ner mot Stångån i Hejdegården Linköping.
Rivning av helikopterhangar i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av mindre plåthangar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: