Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 35 mellan Åtvidaberg-Linköping, etapp 3
Mötesfri väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats Grebo.
Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 5 RoK.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 och 3. Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna Kv. Orrhönan 1 samt Orrspelet 1. Projektet omfattar även, fasader, tak, lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 60 st lägenheter, i storlekarna 1RoK till 2RoK.
Utbyggnad av skola i Linköping
Öka elevantalet från 390 st till cirka 560 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping
Ombyggnad av skola om 3 våningar till gruppboende, inklusive utemiljö. Avser kulturhistorisk byggnad från 1887.
Ombyggnad av busshållplats i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintlig busshållplats på Drabantgatan. Objektet är beläget i T1, Linköping.
Ramavtal avseende entreprenader för eldistrubution, Tekniska verken
Avtalet ska gälla från 2018-03-01 till och med 2021-02-28. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett (1) + ett (1) år eller två (2) år direkt vid avtalets upphörande.
Ombyggnad och renovering av kaj m.m. i Tornby
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning och bakomvarande yta från Tullbron till Nykvarnsparken, befintlig infart och väg in till Nykvarnsparken, åtgärder på södra Stånggatan samt ledningar va/dagvatten, el, belysning, opto, tele.
Breddning/ombyggnad av cykelbana i Ryd, Linköping
Objektet består av breddning/ombyggnad av ca 2700 m befintlig cykelbana. Utmed Stenbrötsgatan flyttas kantsten på norra sidan för att ge plats till cykelbanan. Objektet sträcker sig från Ryds centrum till Abiskorondellen i Linköping.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Ombyggnad av enbostadshus till lokal för Socialförvaltningen i Linköping
Objektet består av ombyggnad av enbostadshus till lokal för Socialförvaltningen.
Kollektivtrafikåtgärder på Bergsvägen i Tornby, Linköping
Objektet avser ombyggnad av Bergsvägen ca 800 m i anslutning till Tornbyvägen.
Konvertering av kolpanna vid Kraftvärmeverk i Linköping, etapp 4
Avser ombyggnation för nytt bränsle och driftsättning av Panna 1 på Kraftvärmeverket i Linköping. Konvertering från kolpanna till eldning av returträ/skogsflis.
Kollektivtrafikåtgärder längs S:t Larsgatan i Linköping
Avser ombyggnad av två hållplatslägen, gjutning av markbetong kantstensflytt, nya refuger samt ombyggnad av två trafiksignalanläggningar. I gatan ska asfalt fräsas och nytt slitlager ska läggas och ny vägmarkering ska utföras.
Ombyggnad av utemiljöer i Skäggetorp, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön med nya cykelgarage, kompositplank och staket, renovering av innergårdar och 5 mötesplatser.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar i Landeryd
Ersättningsvägar samt slopning av två plankorsningar (Dockekulla och Flygelgården). El och signalarbeten.
Ombyggnad av studierum till studentlägenheter i Linköping
Avser ombyggnad av studierum till tre st studentlägenheter.
Nya rökgasfläktar, rökgaskanaler mm till P3, Kraftvärmeverket i Linköping
Objektet avser ersättning av rökgasfläktar inklusive en viss sträcka av anslutande kanaler, nya kanaler från panna till cykloner samt ett nytt spjäll i rökgaskanal. Rivning av de befintliga motsvarande installationerna ingår i entreprenaden. Objektet är beläget inom ramen för Kraftvärmeverket, KV10:s område P3.
Ombyggnad av busshållplatser längs Tallbergavägen i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser längs Tallbergavägen. På Nyckelgatan ska anläggas en ny hållplats i vardera körriktningen.
Upprustning av vattenlek i park i Gottfridsberg, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyta av viss utrustning för vattenlek. Vattenleken är en del i en större lekmiljö.
Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Rivning av helikopterhangar i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av hangar 3, byggnad 170.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av församlingshem till förskola samt tillbyggnad av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av serviceboende till förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler kontor.
Tillbyggnad av kedjehus i Linköping
Tillbyggnad av kedjehus, fasadändring - fönster, inbyggnad av carport till garage, utegrill.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang, tillbyggnad med fläktrum samt fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus. Blomman 14,12,11.
Tillbyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell.
Rivning av personallokal i Linköping
Rivningslov för rivning av vaktmästarbyggnad.
Ombyggnad av butik i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, ändring i brandskyddet samt ventilation i butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus, (3 st).
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av klinik i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler (ögonkliniken) byggn 045, 454.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av förråd i källare till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av fritidshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Fasadändring och anmälan om andrad planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av kyrka i Linköping
Anmälan avseende ändring av hiss i kyrka.
Tillbyggnad av va-ledning i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning och VA.
Ombyggnad av idrottshall i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerlokal till idrottshall.
Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Tidsbegränsat/säsongslov bygglov för skärmtak/markis.
Tillbyggnad av carport i Linköping
Tillbyggnad av butik med carport.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av cykelförråd.
Rivning av förråd i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning i bostad (1 lgh) i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Installation av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för utfyllnad av marknivå samt montering av l-stöd.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kök i Linköping
Ombyggnad av förråd till beredningskök och besökstoaletter.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor med vindfång samt skärmtak på garage.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Ändring (ombyggnad av öppenarea).
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av tvättstuga till bostad.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av kutterspånslada.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad använding av raststuga till glasscafé.
Ombyggnad av vårdbostad i Linköping
Ändrad användning av bostadsbyggnad till uthyrning korttidsboende.
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Ändrad användning av förråd till gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av förråd i Linköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Tillbyggnad av förskola med vindskydd.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad planlösning kontorsloft på Blomstertorget.
Ombyggnad av rondell i Linköping
Objektet består av friläggning och borttagande av vägtrumma i rondellens mitt för att förbättra för utterpassage i bäcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i flerbostadshus.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Upprustningen av lekredskap för Trädgårdsföreningen, Linköping
Avser upprustning av lekredskap för Trädgårdsföreningen i Linköping.
Utbyte av ventilation i restaurangbyggnad på Malmen i Linköping
Föremål för entreprenaden är i huvudsak ventilationssystem i restaurangbyggnad på område Malmen. Byggnaden har en area om knappt 1600 m2 (BRA) och ventileras idag av 4 st tilluftsaggregat och frånluftsfläktar på yttertak. I entreprenaden ska dagens fyra FT-system bli 2 st FTX-system. OVK ska utföras av entreprenören på anläggningen före slutbesiktning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändring av ventilation i skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: