Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Linköping

Om och tillbyggnad av skola i Tannefors
Lejonfastigheter arrangerar, på uppdrag av Linköpings kommun, en allmän projekttävling för volymstudier och gestaltning av huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, en plats för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK. Bobergsgatan 1-5 och Ulvåsavägen 5-9
Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.
Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende tillbyggnad av affärshus.
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping etapp 2
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.
Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.
Ombyggnad av bro mm i Linköpings kommun
Objektet består i huvudsak av att riva och bygga om befintlig busshållplats (timglaslösning), breddning av befintlig betongbro (över Haningeleden), ombyggnad av bef gata (kunskapslänken), ombyggnad av gång- och cykelbana och gc-väg samt ledningar el, belysning, opto och tele.
Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping
Ombyggnad av skola om 3 våningar till gruppboende, inklusive utemiljö. Avser kulturhistorisk byggnad från 1887.
Drift och underhåll av VVIS-stationer
VVIS-stationer i E, F, G, H, K och M län. Kontraktstid tom 2019-08-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Ombyggnad av butik i Linköping
Invändig rivning.
Ombyggnad och renovering av kaj m.m. i Tornby
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning och bakomvarande yta från Tullbron till Nykvarnsparken, befintlig infart och väg in till Nykvarnsparken, åtgärder på södra Stånggatan samt ledningar va/dagvatten, el, belysning, opto, tele.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasad- och markförändringar.
Utveckling av aktivitetspark
Utbyggnad av parken som innefattar markarbeten, lekutrustning, utescen, belysning och vattendragning.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Biträdande projektledare till projekt Ostlänken
Uppdraget avser konsultuppdrag som kvalificerat utredningsstöd kring Ostlänkens dragning.
Upprustning av park i Linköping
Upprustningen innebär att den södra delen av parken byggs om medan övriga delar endast justeras och växtmaterial byts. Befintlig belysning ersätts och stolplägen ändras.
Ombyggnad av korsning i Linköping
Objektet består av ombyggnad av korsningen Linnégatan-Snickaregatan till upphöjd korsning med anslutande ramper och ytskikt av betongmarksten.
Ombyggnad av busshållplatser vid Flygvapenmuseet i Linköping
Objektet består av ombyggnad av två st fickhållplatser.
Ombyggnad av källarlokaler till lägenheter i Linköping
Ombyggnation av källarlokaler till 4 stycken mindre lägenheter. Ingår även markarbeten/anpassningar.
Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34
Flytt och renovering av moduler i Linköping
Projektet omfattar en flytt och samtidig renovering av befintliga moduler inom Linköpings garnisonsområde.
Nybyggnad av hårdgjorda ytor vid Gärstad avfallsanläggning i Linköping
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gärstad avfallsanläggning. Total bruttoarea ca 10 000 kvm till 15 000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.
Ombyggnad av vind i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder (vindsinredning), tillbyggnad (takkupor) samt fasadförändring.
Inredning av lägenhet mm i flerbostadshus i Linköping
Iordningställande av lägenhet och renovering av yttertak.
Strandskoning av Göta kanal vid Linköping
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Skarpåsen i Linköping.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 2, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av fem korsningspunkter i Vidingsjö, Ekholmen och Ullstämma.
Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 19 sträckor huvudspillvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-450 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 1050 meter.
Ombyggnad av utemiljön vid bostadsområde i Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön vid Piojärgatan 28-44.
Projektledare systemhandling till projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1 år.
Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Produktionssamordnare järnväg till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Ombyggnad av utställningshall i Linköping
Bygglov för ändrad användning till utställningsverksamhet samt fasadändring - klosterhuset.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (ny entré med hiss).
Tillbyggnad av garage i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av garage, kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i industrilokaler och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av värmeverk i Linköping
Anmälan för installation av ny biobränslepanna med tillhörande pelletssilo.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning till restaurang samt installation av fettavskiljare.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av ungdomsgård i Linköping
Bygglov för ändrad användning av daglig verksamhet till ungdomsgård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av hotell till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Tillbyggnad av carport i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av carport med cykelförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för grundläggningsarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktning och spontning.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 3, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av tre korsningspunkter i Tallboda och Skäggetorp.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnation av trappa mm vid gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av trappa med handledare, planteringsytor och anslutande yta mot Hejdegatan samt uppsättande och inkoppling av stolpbelysning och pollare. Beläget i slutet av Nattstuvugatan ner mot Stångån i Hejdegården Linköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: