Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 323 st.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping

Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde
Ca 19 km, omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2, mitträcke, separata gc-vägar mellan väg 603 och enskilda vägen vid Eda (ca 800 m) samt mellan Hökhult och nya busshållplatsen vid Skeda Udde. 2 nya busshållplatser, enskild passage för gc-trafik under väg 23/34, ändrade utfarter.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Tillbyggnad av kyl- och emballagelager i Linköping
Kyllager byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelager med 1 550 kvadratmeter. Man bygger även en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering av 36 lägenheter efter brand+6 nya lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Tillbyggnad av bilhall mm i Jurlsa, Norrköping

Ombyggnad till livsmedelsindustri i Ödeshög, etapp 2

Om- och nybyggnad av reningsverk i Åtvidaberg

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.

Ombyggnad av skola i Norrköping

Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping

Utbyggnad/modernisering av skola i Sturefors

Växelarbeten på Ostlänken vid Åby, Norrköping

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping
Ombyggnad av Eberstienska gymnasieskola i 5 plan, med en totalyta på 10240 m2 (BTA). Nytt miljöhus på 40 m2. Utvändiga markarbeten enligt markhandling

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Renovering,ombyggnad av befintlig byggnad samt tillbyggnad av prefabricerad förskola med 4 avdelningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Till- och ombyggnad av förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Etapp 2: 1240093

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Exploateringsområde för nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
6 nya platser.

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Abborren 7 innehåller 18 st lägenheter, fastigheten innehåller även 4 st kommersiella lokaler. Apeln 16 innehåller 32 st lägenheter. Som option ska entreprenören även lämna pris på 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39.

Hyresgästanpassning av fastighet i Linköping
fd Pingskyrkan

Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.

Om- och tillbyggnad av förskola i Vikingstad
Entreprenaden omfattar: Etapp 1: Tillbyggnad av skola/förskola (HUS D) med tillhörande utemiljö. Tillbyggnaden kommer att utföras i 2 plan samt ansluta mot befintlig skolbyggnad (HUS E). Etapp 2: Ombyggnad av befintlig skola hus E.

Om och eventuellt tillbyggnad av förskola i Hällestad

Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten

Om- och tillbyggnad av skola i Ydre

Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 4

Utbyggnad i Viberga handelsområde i Finspång

Ombyggnad av torg/lokalgator m.m. i Norrköping

Ny- och tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Avser tillbyggnad av befintlig förskola samt nybyggnad innehållande förskoleklass och fritidshemsverksamhet inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö.

Ombyggnad av kontor mm i Åtvidaberg, etapp 5
Planerat projekt efter etapp 4 914871. Ekonomisk förening för byggherrerollen finns inkopplad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping

Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.

Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm

Anpassning av lokaler till medborgarcentrum i Finspång, et 2

Ombyggnad av kontorslokaler för Lejonfastigheter

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Linköping
Projektet består i att skapa en modern ledningscentral, effektiva kontorsytor, omklädningsrum m m. Projektet är ett projekt med högt säkerhetstänk och stora krav på den byggnadstekniska säkerheten med säkerhetszoner samt tillgänglighetsanpassning för personal. Arbetena omfattar ca 2900 m2 ombyggnation och ca 200 m2 tillbyggnation.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.

Ombyggnad av skola i Skärblacka, etapp 5
Träslöjd.

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.

Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.

Ombyggnad av gata i Motala
Samarbetsprojekt med Trafikverket.

Ombyggnad av kommunförråd på Karleby, Kisa
Planerat framflyttat projekt. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Linköping

Spårväxelbyte i Kimstad

Till- och ombyggnad av byggvaruhus i Linköping

Drift och underhåll av öppningsbara broar vid Göta kanal

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Ombyggnad av gata i Vadstena, etapp 1

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov sökt. Omfattningen är ännu ej fastställd, ett 1000-tal kvm ska byggas till. Investeringsbeslut ska tas inom kort. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.

Ombyggnad av bilhall och kontor i Finspång
500-600 m2

Om- eller tillbyggnad av lager på Hjulsbro

Ombyggnad av väg i Vadsten

Ombyggnad till kontorslokaler i Mjölby
Ombyggnad av källarlokal till kontor för hemtjänsten.

Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.

Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Nya entrédörrar.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Ombyggnad till 800 kvm kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Totalrenovering av skola i Söderköping

Åtgärder Lindö småbåtshamn

Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av gata i Vadstena, etapp 2

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Högby vattenverk, etapp 2

Om och tillbyggnad av träslöjdsalar på skola i Kisa

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder samt 4 nya uteplatser.

Utveckling av aktivitetspark
Utbyggnad av parken som innefattar markarbeten, lekutrustning, utescen, belysning och vattendragning.

Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.

Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Ombyggnad av skollokaler i Vifolka, Mantorp

Upprustning av gymnastikhall och omklädningsrum vid skola i Norrköping

Tillbyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: