Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 292 st.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Om- och tillbyggnad av skola på väster i Motala

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av kajsponten mm vid Östra Saltängen i Norrköping
Renovering av kajsponten, kanaler och kajer.

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser "tätt" hus för byggnad 35, 36, 45 och 46.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 2
Hela sträckan är 190,5 km.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde
Ca 19 km, omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2, mitträcke, separata gc-vägar mellan väg 603 och enskilda vägen vid Eda (ca 800 m) samt mellan Hökhult och nya busshållplatsen vid Skeda Udde. 2 nya busshållplatser, enskild passage för gc-trafik under väg 23/34, ändrade utfarter.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar.

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Utbyggnad av skola på Tallboda, Linköping

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Ombyggnad och tillbyggnad av affärshus i Tornby, Linköping

Ombyggnad till livsmedelsindustri i Ödeshög, etapp 2

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Ombyggnad av skola i Norrköping

Utbyggnad/modernisering av skola i Sturefors

Rivning kontorsbyggnad och Nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping

Ombyggnad till samverkanshus i Campus området, i Linköping

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping
Ombyggnad av Eberstienska gymnasieskola i 5 plan, med en totalyta på 10240 m2 (BTA). Nytt miljöhus på 40 m2. Utvändiga markarbeten enligt markhandling

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Renovering,ombyggnad av befintlig byggnad samt tillbyggnad av prefabricerad förskola med 4 avdelningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Påbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Objektet avser om- och tillbyggnad av två 3-vånings flerbostadshus uppförda ca 1966. Vardera byggnaden har två trappuppgångar inom två flerbostadshus i kvarteret Ankaret 2, på Storgatan 5 (hus 3) och 7 (hus 2) skall delar av befintliga lägenheter renoveras. Invändigt görs ett stambyte med renovering av kök och badrum inom samtliga lägenheter. Inom entréplan i hus 2 skapas en ny tvättstuga. I samband med renoveringen kommer vardera hus att byggas på med en våning, inom vilka det kommer att byggas 6 stycken nya lägenheter i respektive hus. Renoveringen utvändigt innefattar bl.a. tilläggsisolering med omputsning av fasader och nya trapphus med hiss. I samband med renoveringen skall även innergårdens miljö ses över och ett miljöhus för källsortering byggas.

Till- och ombyggnad av förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Etapp 2: 1240093

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Hyresgästanpassning av fastighet i Linköping
fd Pingskyrkan

Om- och tillbyggnad av förskola i Vikingstad
Entreprenaden omfattar: Etapp 1: Tillbyggnad av skola/förskola (HUS D) med tillhörande utemiljö. Tillbyggnaden kommer att utföras i 2 plan samt ansluta mot befintlig skolbyggnad (HUS E). Etapp 2: Ombyggnad av befintlig skola hus E.

Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
6 nya platser.

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Abborren 7 innehåller 18 st lägenheter, fastigheten innehåller även 4 st kommersiella lokaler. Apeln 16 innehåller 32 st lägenheter. Som option ska entreprenören även lämna pris på 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39.

Ombyggnad av godsområde till "resecentrum" i Kisa

Om och eventuellt tillbyggnad av förskola i Hällestad

Tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Förskola med 6 st avdelningar.

Om- och tillbyggnad av skola i Ydre

Ombyggnad av gata i Norrköping

Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 4

Påbyggnad av kontor i Linköping

Ny- och tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Avser tillbyggnad av befintlig förskola samt nybyggnad innehållande förskoleklass och fritidshemsverksamhet inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö.

Ombyggnad av kontor mm i Åtvidaberg, etapp 5
Planerat projekt efter etapp 4 914871. Ekonomisk förening för byggherrerollen finns inkopplad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.

Påbyggnad av flerbostadshus i Gamla Stan, Motala
Planarbetet gäller påbyggnad med 1 våning/8 lgh samt ändrad användning till kontor, vårdbostad samt centrumverksamhet.

Sluttäckning av deponi i Korshult, Åtvidaberg
Objektet avser utförande av Etapp A av sluttäckning av det nedlagda, kommunala avfallsupplaget, inkl omhändertagande av vatten i anslutning till täckningen. Entreprenaden omfattar i huvudsak följande skikt av sluttäckningen: Avjämning och packning av terrassytan, bentonitmatta, dränskiktet, geotextil och skyddstäckning.

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping
Planerat projekt som för tillfället ligger på is. Omfattning oklar. Uppskattad start och kostnad.

Anpassning av lokaler till medborgarcentrum i Finspång, et 2

Ombyggnad av kontorslokaler för Lejonfastigheter

Tillbyggnad av Ica Supermarket i Linghem

Om- och tillbyggnad av förskola i Söderköping
4 avdelningar. 600-700 m2 befintlig yta. 2 nya entréer på ca 100 m2 tillkommande yta.

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Linköping
Projektet består i att skapa en modern ledningscentral, effektiva kontorsytor, omklädningsrum m m. Projektet är ett projekt med högt säkerhetstänk och stora krav på den byggnadstekniska säkerheten med säkerhetszoner samt tillgänglighetsanpassning för personal. Arbetena omfattar ca 2900 m2 ombyggnation och ca 200 m2 tillbyggnation.

Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.

Anpassning av bibliotek i Åtvidaberg
Ombyggnad av industrilokal till bibliotek och kontor samt ändrad användning.

Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.

Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping
Ombyggnad av skola om 3 våningar till gruppboende, inklusive utemiljö. Avser kulturhistorisk byggnad från 1887.

Ombyggnad av kommunförråd på Karleby, Kisa
Planerat framflyttat projekt. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Ombyggnad av gata i Motala
Samarbetsprojekt med Trafikverket.

Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Stambyte och badrumsrenovering.

Tillbyggnad av industrihus i Linköping

Till- och ombyggnad av byggvaruhus i Linköping

Renovering av förskola/skola i Kisa

Om- & tillbyggnad av skola och skolkök i Vadstena

Om- & tillbyggnad av tillagningskök i förskola i Vadstena

Ombyggnad av gata i Vadstena, etapp 1

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Exploateringsområde för nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Detta är exploateringsområdet för nybyggandet av flerbostadshusen på id: 1063540

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården
Framkomlighetsåtgärder, två nya busshållplatser, vänstersvängfält, vändslinga för bussar.

Renovering av värmesystem och va-ledningar i flerbostadshus i Husby
Byte av kallvatten, varmvatten- och VVC ledningar i golv under byggnad. Renoveringen skall ske med kvarboende hyresgäster.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov sökt. Omfattningen är ännu ej fastställd, ett 1000-tal kvm ska byggas till. Investeringsbeslut ska tas inom kort. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.

På och tillbyggnad av kontor i Söderköping

Ombyggnad av bilhall och kontor i Finspång
500-600 m2

Ombyggnad till kontorslokaler i Mjölby
Ombyggnad av källarlokal till kontor för hemtjänsten.

Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Nya entrédörrar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Totalrenovering av skola i Söderköping

Ombyggnad av gata i Vadstena, etapp 2

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Om och tillbyggnad av träslöjdsalar på skola i Kisa

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder samt 4 nya uteplatser.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av skola samt fasadändring och ombyggnad samt rivning.

Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: