Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 250 st.

Basunderhåll järnväg Länsbanorna Östergötland, Östra Småland

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 2

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping

Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde

Ombyggnad av kontor i Norrköping

Påbyggnad av affärshus i Norrköping

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Utbyggnad av skola på Tallboda, Linköping

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Vadstena

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping

Ombyggnad och tillbyggnad av affärshus i Tornby, Linköping

Ombyggnad till livsmedelsindustri i Ödeshög, etapp 2

Ombyggnad av skola i Norrköping

Utbyggnad/modernisering av skola i Sturefors

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping

Tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik

Till- och ombyggnad av förskola i Gottfridsberg

Påbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Renovering av bostäder i Mjölby

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3

Totalrenovering av skola i Söderköping

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping

Ombyggnad av torg och gator i Linköping

Om- och tillbyggnad av förskola i Vikingstad

Om och eventuellt tillbyggnad av förskola i Hällestad

Tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge

Om- och tillbyggnad av skola i Ydre

Ny- och tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik

Ombyggnad av kontor mm i Åtvidaberg, etapp 5

Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 4

Ombyggnad av LSS-boende i Norrköping

Tillbyggnad av av kök mm i Norrköping

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping

Ombyggnad till friskola i Finspång

Ombyggnad till friskola i Linköping

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping

Sluttäckning av deponi i Korshult, Åtvidaberg

Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping

Anpassning av lokaler till medborgarcentrum i Finspång, et 2

Förstärkning/stabilisering av kanalbank avseende Göta kanal vid Norsholm i Norrköping

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gamla Stan, Motala

Om- och tillbyggnad av förskola i Söderköping

Ombyggnad av skola i Skärblacka, etapp 5

Tillbyggnad av bilhall i Motala

Tillbyggnad av industrihus i Linköping

Till- och ombyggnad av byggvaruhus i Linköping

Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården

Renovering av värmesystem och va-ledningar i flerbostadshus i Husby

Hyresgästanpassning av fastighet i Linköping

Exploateringsområde för nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Ombyggnad av lager i Mjölby

Ombyggnad av kommunförråd på Karleby, Kisa

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Ombyggnad av gata i Motala

Ombyggnad av bilhall och kontor i Finspång

Ombyggnad till kontorslokaler i Mjölby

Ombyggnad till bostäder i Mjölby

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Linköping

Ombyggnad av förskola i Norrköping

Ombyggnad av butik och bostäder i Motala

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Rivning av kontor i Linköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Ny väg samt förstärkning av kanalbank avseende Göta kanal i Söderköping

Renovering av förskola i Motala

Tillbyggnad av förskola i Rejmyre

Upprustning av gymnastikhall och omklädningsrum vid skola i Norrköping

Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping

Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping

Upprustning av gatusystem i Norrköping

Rivning av fd brandstation, polisstation mm i Finspång

Tillbyggnad av gruppbostad i Hycklinge

Ombyggnad ventilation samt värmeåtgärder i kontorshus, Norrköping

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Motala

Ombyggnad till aktivitetscenter i Norrköping

Ombyggnad av äldreboende i Mjölby

Ombyggnad av tvättinrättning i Norrköping

Ombyggnad av bergrum till kursverksamhet i Mjölby

Invändig renovering i kyrka i Björsäter

Ny kylproduktion till SAAB:s lokaler i Tannefors

Byggledare mätteknik och mängdreglering vid projekt Ostlänken

Anläggande av gator, gång- och cyckelväg mm vid Västra Valla

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyhem

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: