Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljusnarsberg

Kontaktledningsupprustning längs järnvägen mellan Ställdalen-Frövi
Omfattar avsnittet (Storå)-Ställdalen inkl de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg, samt de delar av Ställdalens trafikplats som hänförs till bdl 391.
Ombyggnad av skola till bostäder i Kopparberg
Planer finns på ombyggnad av Garhytteskolan till flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industrilokal.
Rivning av flerbostadshus i Ljusnarsberg
Avser rivning av flerbostadshus i 3 plan, 192 kvm och en ekonomibyggnad ca 32 kvm.
Rivning av förskola i Ljusnarsberg
Avser rivning av förskolebyggnad, ca 605 kvm.
Rivning av kontor i Kopparberg
Rivning av kontorsbyggnad/f d bostadshus samt transformatorbyggnad vid indsutri.
Rivning av garage i Ljusnarsberg
Avser rivning av 2 garagebyggnader. Option från projektid: 1479528 och 1476329
Rivning av enbostadshus i Ljusnarsberg
Avser rivning av enbostadshus på ca 65 kvm i 1 och ett halvt plan. Option från projektid: 1479528 och 1476329
Tillbyggnad av reservkraft i Kopparberg
Avser byte av pumpar och utrustning vid Finnhyttans vattenverk.
Tillbyggnad av förskola i Ljusnarsberg
Tillbyggnad av förskola med vagnsförråd.
Stenläggning vid lekplatsen på Malmtorget i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Byte kvicksilverlampor i elljusspår i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Ställdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: