Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lindesberg

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.

Ombyggnad av torg i Lindesberg
Utredningar förestår gällande hela stadskärnan.

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.

Ombyggnad av gator och VA i Storå, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2016. Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning i Åvägen.

Tillbyggnad av verkstad i Frövi

Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m², slakteriet förväntas vara färdigt hösten 2017.

Rivning av affärshus i Lindesberg
Rivning av brandskadad affärslokal.

Rivning av sophus i Lindesberg
Rivning av sophus.

Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Avser ombyggnad av kontorslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser ändrad användning återställning till 3 stycken lägenheter efter kontor.

Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Ombyggnad av föreningslokal till bostad.

Ombyggnad av gruppbostad i Lindesberg
Ombyggnad till boende.

Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av bostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ändrad användning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: