Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lindesberg

Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Ombyggnad av rötkammare m m vid reningsverk i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för 2014 - 2016.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.
Ombyggnad av gata och VA i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014 - 2016. Igångsättning ej fastställd.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Ombyggnad av VA-ledning i Fellingsbro
Avser VA-omläggning på Idrottsgatan i Fellingsbro. Sträcka: 200m.
Ombyggnad av affärshus i Hällefors
Fasadändring, ändring ventilation och ändrad användning av affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändrad användning av kontorslokal. Omfattar mestadels ytskiktsrust.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning av lokal till förskola.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändad användning, från biljardhall till kontor.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning av kontor/affärslokal.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av byggnad vid ishall.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivningslov av förråd.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Lindesberg
Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishall.
Tillbyggnad av fläktrum i Lindesberg
Fläktrum, lindesbergs lasarett.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kylrum samt grillplats.
Ombyggnad av skola i Lindesberg
Avser en mindre ändring av skollokal.
Rivning av affärshus i Hällefors
Avser rivning av kiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: