Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lindesberg

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.

Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.

Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.

Dränering av kyrkogård i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser dränering av Guldsmedshyttans kyrkogård.

Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m², slakteriet förväntas vara färdigt hösten 2017.

Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Fasadändring, ändrad användning, uppsättning av skylt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning, förskola.

Ombyggnad av gruppbostad i Lindesberg
Ändrad användning från förskola till HVB boende.

Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.

Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av två brandskadade fastigheter.

Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av bef ventilationsanläggning.

Ombyggnad av verkstad i Lindesberg
Installation av fettavskiljare.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Lindesberg
Installation av ventilation.

Ombyggnad av skärmtak i Lindesberg
Flytt av skärmtak vid mack samt montering av ny grund.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: