Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lindesberg

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.
Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.
Ombyggnad av torg i Lindesberg
Utredningar förestår gällande hela stadskärnan.
Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.
Nytt reservkraftverk vid akutmottagningen Lindesberg
Utredning gällande elkraftförsörjning vid om- och tillbyggnad för nya akuten vid Lindesbergs lasarett, objekt nr 570761. Senare kommer en ny reservkraftanläggning att byggas.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Dränering av kyrkogård i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser dränering av Guldsmedshyttans kyrkogård.
Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m², slakteriet förväntas vara färdigt hösten 2017.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Fasadändring, ändrad användning, uppsättning av skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning, förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av flerbostadshus ändrad användning samt anmälan om fettavskiljare.
Ombyggnad av gruppbostad i Lindesberg
Ändrad användning från förskola till HVB boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av bef ventilationsanläggning.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av garage i Lindesberg
Rivning av garage/carport.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av två brandskadade fastigheter.
Tillbyggnad av kiosk i Lindesberg
Tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av skärmtak i Lindesberg
Flytt av skärmtak vid mack samt montering av ny grund.
Ombyggnad av verkstad i Lindesberg
Installation av fettavskiljare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: