Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Laxå

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende från 32 till 64 platser. Nybyggnadsyta 3040 kvm inklusive atriumyta på 180 kvm som förbinder byggnaderna.
Tillbyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av ett industrihus i ett plan om ca 650 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.
Ombyggnad och renovering av skola i Laxå
Entreprenaden ska utföras i fyra etapper, med start för del 1, Källare. Del 1: Källare. Del 2: Riddarborgen. Del 3: Gymnastik. Del 4: Slöjd med mera.
Beläggning av väg 577-578 i Finnerödja
Underhållsbeläggning och kantsten på trottoarer.
Nybyggnad av entré Ösjönäs vid nationalpark i Tiveden
Avser ny entré på Mellannäset vid Ösjönäs gård i Tivedens nationalpark. Entrén ska innehålla parkeringsplatser för ca 20 bilar, byggnad för toaletter och sopsortering samt hårdgjord yta för informationsskyltar, rastplats och andra besökaranordningar.
Tillbyggnad av förskola i Laxå
Avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Ombyggnad av enbostadshus i Laxå
Ändrad användning till enbostadshus.
Ombyggnad av mark i Laxå
Invallning av cisterner.
Ombyggnad av lägenhet i Laxå
Ombyggnad till lägenhet 2 rok.
Ombyggnad av utställningshall i Laxå
Avser ombyggnad till utställningslokal om ca 100 kvm.
Rivning av industrihus i Laxå
Rivning av enplans fabriksbyggnad, delvis källare, delvis platta samt rivning av nedbrunnen större trälada.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: