Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Laxå

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende med 16 alternativt 32 rum för boende mm.

Beläggning av väg 205 mellan Laxå-Svartå

Ombyggnad av resecentrum i Laxå
Avser ombyggnad i del av Laxå Resecentrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad och renovering av skola i Laxå
Entreprenaden ska utföras i fyra etapper, med start för del 1, Källare. Del 1: Källare. Del 2: Riddarborgen. Del 3: Gymnastik. Del 4: Slöjd med mera.

Nybyggnad av entré Ösjönäs vid nationalpark i Tiveden
Avser ny entré på Mellannäset vid Ösjönäs gård i Tivedens nationalpark. Entrén ska innehålla parkeringsplatser för ca 20 bilar, byggnad för toaletter och sopsortering samt hårdgjord yta för informationsskyltar, rastplats och andra besökaranordningar.

Beläggning av väg 577-578 i Finnerödja
Underhållsbeläggning och kantsten på trottoarer.

Ombyggnad av enbostadshus i Laxå
Ändrad användning till enbostadshus.

Ombyggnad av utställningshall i Laxå
Avser ombyggnad till utställningslokal om ca 100 kvm.

Rivning av skola i Laxå
Rivning av del av skola, lågdel.

Rivning av industrihus i Laxå
Rivning av enplans fabriksbyggnad, delvis källare, delvis platta samt rivning av nedbrunnen större trälada.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: